Informacja PKW o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją" stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz, wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty (art. 64a i art. 64b Ordynacji).

Komitety wyborcze zgłaszają również kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.). (...)

Informacja PKW obejmuje:
  I. Komitety wyborcze partii politycznych.
 II. Koalicyjne komitety wyborcze.
III. Komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społecznych.
IV. Komitety wyborcze wyborców.

Do pobrania:


Ilość odsłon: 1705
Dokument wytworzył(a): Państwowa Komisja Wyborcza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-09-17 11:21
Ostatnia zmiana: 2010-09-20 13:33
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja informacji o załącznikach i programie do wypełniania dokumentów

Rejestr zmian - (1)
Data: 2010-09-20 13:33Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja informacji o załącznikach i programie do wypełniania dokumentów
Data: 2010-09-17 11:21Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja
separator