DOKUMENT ARCHIWALNY Biuro Rady Miasta Zgierza

Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl

Naczelnik:

  • Anna Majewska  - pokój 109 - tel. 42 714 31 02

Pracownicy:

  • pokój 102 - tel. 42 714 31 09, faks 714 31 06

  • pokój 109 - tel. 42 714 31 02

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ


1. Do zadań Biura Rady Miasta Zgierza należy zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Rady, jej komisji, jednostek pomocniczych, Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, a w szczególności:

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami materiałów na posiedzenia Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia tych organów;
2) prowadzenie rejestru i przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę;
3) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń oraz spotkań Rady i jej komisji;
4) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;
5) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.

2. Biuro przy załatwianiu spraw używa symbolu "RM".


Ilość odsłon: 3427
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-10-11 15:25
Ostatnia zmiana: 2015-02-02 11:50
Zakres ostatniej zmiany: Biuro Rady Miasta Zgierza zostało włączone w struktury Wydziału Organizacyjnego zarządzeniem Nr 16/VII/2015.

Rejestr zmian - (9)
Data: 2015-02-02 11:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Biuro Rady Miasta Zgierza zostało włączone w struktury Wydziału Organizacyjnego zarządzeniem Nr 16/VII/2015.
Data: 2014-10-27 08:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2013-06-17 11:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie numeru faksu.
Data: 2013-03-02 11:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie odnośników.
Data: 2012-10-22 14:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2012-10-04 14:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2011-10-05 15:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku naczelnika.
Data: 2011-05-30 12:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zastępstwo na stanowisku naczelnika.
Data: 2011-02-15 13:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana numeru pokoju.
Data: 2010-10-11 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu.
separator