Obwody głosowania

 Okręgi wyborcze

 Obwody głosowania

 1

 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35

 2

 7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,36,37,38

 3

 1,2,3,4,5,6,15,20,21,32,33,34

 


 Mapa podziału miasta


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 15 października 2010 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Zgierza w wyborach do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Zgierza.


Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3, Nr 6, Nr 7, Nr 16, Nr 17 i Nr 22 w Zgierzu dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
, którzy mogą w nich głosować po złożeniu wniosku do dnia 16 listopada 2010 r. do Urzędu Miasta Zgierza o dopisaniu do spisu wyborców we wskazanym obwodzie głosowania.
 
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), albo wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 11 listopada 2010 r. złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania 21 listopada 2010 r. w godz. 8.00-22.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca obowiązany będzie okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców oraz udzielenia pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pokój nr 004 (parter) tel. (42) 714-31-30 lub (42) 714-31-31.

Obwód głosowania Nr 1

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejski Zespół Przychodni Rejonowych, ul. Łęczycka 24
 • Granica obwodu - Bazylijska, R. Dmowskiego, Gołębia od nr 17 do nr 53A lewa strona i od nr 20 do nr 46 prawa strona, Kątna, Kosynierów, T. Kościuszki, Łęczycka od nr 1 do nr 109A lewa strona, A. Modrzewskiego, C. Norwida, Obywatelska, Parzęczewska od nr 2 do nr 12 prawa strona, J. Pietrusińskiego, M. Reja, P. Skargi od nr 2 do nr 28 prawa strona, S. Staszica, Wąska, Wiatrakowa, Wspólna, Zawadzka.

Obwód głosowania Nr 2

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Gimnazjum nr 1, ul. A. Musierowicza 2 (wejście od ul. Łęczyckiej)
 • Granica obwodu - Ciosnowska od nr 1 do nr 71 lewa strona i od nr 2 do nr 72 prawa strona, M. Konopnickiej, Łęczycka od nr 24 do nr 114 prawa strona, A. Musierowicza, E. Orzeszkowej, Piątkowska od nr 29 do nr 83W lewa strona, Poprzeczna, B. Prusa, L. Rydla, Wojska Polskiego.

Obwód głosowania Nr 3

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Piłsudskiego 1
 • Granica obwodu - Boczna, Cmentarna, Dolna, A. Dygasińskiego, P. Gojawiczyńskiej, W. Gombrowicza, W. Grabskiego, J. Wieczorka „Bohdana”, Kardynała S. Wyszyńskiego, Karola, J. Kasprowicza, J. Korzeniowskiego-Konrada, W. i J. Kossaków, M. Kubasińskiej, J.I. Kraszewskiego, M. Kuncewiczowej, J. Malczewskiego, Malinka, J. Matejki, A. Mickiewicza, J. Mireckiego, gen. S. Maczka, Morenowa, Z. Nałkowskiej, Ogrodowa, W. Orkana, A. Pawińskiego, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, S. Pieczyraka, Piątkowska od nr 36 do nr 90 prawa strona, J. Piłsudskiego od nr 1 do nr 3 lewa strona i od nr 2 do nr 22 prawa strona, K. Przerwy-Tetmajera, S. Przybyszewskiego, Północna, W. Reymonta, M. Rodziewiczówny, Rondo im. L. Kaczyńskiego, W. Rząba, M. Samozwaniec, pl. Stu Straconych, Trojańska, H. Worcella, G. Zapolskiej.

Obwód głosowania Nr 4

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejskie Przedszkole nr 13 "Bajkowe Przedszkole", ul. J. Słowackiego 8
 • Granica obwodu - Andrzeja, N. Barlickiego nr 1, J. Chełmońskiego, B. Czerwieńskiego, Czerwona, Drewnowska, Graniczna, S. Jaracza, M. Kopernika, J. Korczaka, 1 Maja od nr 2 do nr 8 prawa strona, Malarska, Marysińska, Obrońców Pokoju, Piątkowska nr 34, J. Piłsudskiego od nr 5 do nr 77 lewa strona i od nr 24 do nr 90 prawa strona, J. Słowackiego, Solna, W. Węgierskiej, S. Wigury, F. Żwirki.

Obwód głosowania Nr 5

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dąbrowszczaków, ul. Szczawińska 2
 • Granica obwodu - Dziewiarska, Farbiarska, S. Fijałkowskiego, Lotnicza, Ludowa, Nowa, Nowy Świat, Odzieżowa, Przemysłowa, Przygraniczna od nr 1 do nr 44A, Szczawińska od nr 1 do nr 51 lewa strona, Tkacka, H. Wieniawskiego, Zacisze.

Obwód głosowania Nr 6

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejskie Przedszkole nr 10, ul. M. Ossowskiego 26
 • Granica obwodu - A. Asnyka, P. Bardowskiego, S. Bilskiego, Działkowa, M. Kasprzaka, H. Kołłątaja, S. Kunickiego, W. Majakowskiego, Nadrzeczna, Niciarniana, M. Ossowskiego, S. Pogonowskiego, W. Pola, Promienistych, Przędzalniana, Przedwiośnie, R. Rembielińskiego, H. Sienkiewicza, Stępowizna, Szarych Szeregów, J. Świercza, Szczawińska od nr 2 do nr 90 prawa strona, Zegrzanki

Obwód głosowania Nr 7

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Zespół Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka, ul. Długa 89/91 (wejście od ul. J. S. Cezaka)
 • Granica obwodu - J. Bema, Błogosławionej Królowej Jadwigi, W. Broniewskiego, Cała, Cicha, S. Czarnieckiego, Długa od nr 78 do nr 158 prawa strona i od nr 111 do nr 179 lewa strona, S. Dubois od nr 60 do nr 66 prawa strona i od nr 51 do nr 53 lewa strona, Gospodarcza, I. Hordliczki, W. Jagiełły, J. Karłowicza, Kazimierza Wielkiego, J. Kochanowskiego, J. Lelewela, B. Limanowskiego, Z. Lorentza, Na Skarpie, Z. Sierakowskiego. L. Szenwalda, Walecznych, H. Wiewiórskiej, Zagłoby, Zawiszy Czarnego.

Obwód głosowania Nr 8

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Internat Zespołu Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka, ul. Długa 89/91 (wejście od ul. Ks. Sz. Rembowskiego)
 • Granica obwodu - J. S. Cezaka od nr 1 do nr 5 lewa strona, Długa od nr 89 do nr 109 lewa strona, S. Dubois nr 34, ks. Sz. Rembowskiego od nr 54 do nr 74 prawa strona i od nr 55 do nr 91 lewa strona, Spacerowa, Spółdzielcza.

Obwód głosowania Nr 9

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejski Ośrodek Kultury, ul. R. Mielczarskiego 1
 • Granica obwodu - Długa od nr 57 do nr 87 lewa strona, ks. Sz. Rembowskiego od nr 12 do nr 52 prawa strona, R. Mielczarskiego od nr 3 do nr 7 lewa strona i od nr 12 do nr 16 prawa strona, 1 Maja od nr 19 do nr 25 lewa strona, E. Plater, W. Sikorskiego.

Obwód głosowania Nr 10

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Gimnazjum nr 2 im. J. Kochanowskiego, ul. 3 Maja 46A
 • Granica obwodu - J. S. Cezaka od nr 2 do nr 16 prawa strona i od nr 7 do nr 13 lewa strona, Długa od nr 48 do nr 76 prawa strona, Kolejowa od nr 1 do nr 5 lewa strona i od nr 2 do nr 16 prawa strona, S. Kuropatwińskiej, 1 Maja od nr 27 do nr 39 lewa strona, 3 Maja od nr 30 do nr 60 prawa strona i od nr 43 do nr 81 lewa strona, R. Mielczarskiego od nr 9 do nr 19 lewa strona i od nr 18 do nr 30 prawa strona, Orla, M. Skłodowskiej-Curie, Wschodnia od nr 1 do nr 29 lewa strona.

Obwód głosowania Nr 11

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica, ul. 3 Maja 41
 • Granica obwodu - Długa od nr 36 do nr 46 prawa strona i od nr 35 do nr 55 lewa strona, pl. Kilińskiego, Łąkowa, Łódzka od nr 25 do nr 73 lewa strona, 1 Maja od nr 30 do nr 72 prawa strona.

Obwód głosowania Nr 12

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 11, ul. S. Dubois 26
 • Granica obwodu - S. Dubois od nr 1 do nr 39 lewa strona, 1 Maja od nr 1 do nr 9 lewa strona, Republikańska.

Obwód głosowania Nr 13

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Ks. Sz. Rembowskiego 29
 • Granica obwodu - S. Dubois od nr 2 do nr 32 prawa strona, ks. Sz. Rembowskiego od nr 13 do nr 53 lewa strona, 1 Maja od nr 11 do nr 17 lewa strona, R. Mielczarskiego nr 1A lewa strona i od nr 2 do nr 10 prawa strona.

Obwód głosowania Nr 14

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Centrum Obywatelskie, ul. Długa 29A
 • Granica obwodu - J. Dąbrowskiego od nr 2 do nr 18 prawa strona i od nr 23 do nr 37 lewa strona, Długa od nr 13 do nr 33 lewa strona i od nr 14 do nr 34 prawa strona, ks. J. Popiełuszki od nr 1 do nr 9A lewa strona, ks. Sz. Rembowskiego od nr 1 do nr 11 lewa strona i od nr 2 do nr 10 prawa strona, Łączna, 1 Maja od nr 10 do nr 28B prawa strona, 3 Maja od nr 14 do nr 28 prawa strona i od nr 9 do nr 39 lewa strona, G. Narutowicza, Parkowa, Piątkowska nr 32.

Obwód głosowania Nr 15

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Łódzka 5
 • Granica obwodu - Aleja Armii Krajowej, Cegielniana. J. Dąbrowskiego od nr 1 do nr 13 lewa strona, Długa od nr 2 do nr 12 prawa strona i od nr 1 do nr 11 lewa strona, Gołębia od nr 1 do nr 15 lewa strona i od nr 2 do nr 18 prawa strona, Hoża, Krótka, Łęczycka od nr 2 do nr 22 prawa strona, Łódzka od nr 2 do nr 20 prawa strona i od nr 1 do nr 23 lewa strona, 3 Maja od nr 2 do nr 4A prawa strona i od nr 1 do nr 5 lewa strona, Owsiana, Piątkowska nr 26 i 28, pl. Targowy, pl. Jana Pawła II, Polna, Pszenna, P. Skargi od nr 1 do nr 21 lewa strona, Szeroka, Targowa, J. Tuwima od nr 1 do nr 21 lewa strona i od nr 2 do nr 6 prawa strona, ks. J. Popiełuszki od nr 2 do nr 4 prawa strona i od nr 11 do nr 17 lewa strona, Wróbla, Zachodnia, Zbożowa, Żytnia.

Obwód głosowania Nr 16

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 5, ul. 1 Maja 63
 • Granica obwodu - Czarna, Kolejowa nr 7 i od nr 18 do nr 60 prawa strona, Łódzka od nr 75 do nr 81 lewa strona i od nr 82 do nr 90 prawa strona, 1 Maja od nr 41 do nr 79 lewa strona, Powstańców Śląskich, Rudnicka od nr 1 do nr 21A lewa strona i od nr 2 do nr 28 prawa strona, Wschodnia nr 2.

Obwód głosowania Nr 17

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe, ul. Chełmska 42/42A
 • Granica obwodu - Agrestowa, Akacjowa, Błotna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Chełmska od nr 4 do nr 44 prawa strona i od nr 11 do nr 93 lewa strona, Dębowa, Grabowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołobrzeska, Koralowa, Krzywa, Lecznicza, Leszczynowa, Leśna, Letnia, Łagiewnicka, Młodzieżowa, Modrzewiowa, Mokra, Niecała, Olszowa, Orzechowa, Owocowa, Pomorska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skwarna, Słoneczna, Sucha, Świerkowa, Topolowa, Twarda, Urocza, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, S. Wyspiańskiego, Zakręt.

Obwód głosowania Nr 18

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6A
 • Granica obwodu - Chełmska od nr 1 do nr 9 lewa strona i od nr 2 do nr 2F prawa strona, F. Chopina, A. Grottgera, Głogowa, Iglasta, Lipowa, Lisia, Łódzka od nr 83 do nr 129 lewa strona i od nr 92 do nr 106 prawa strona. Malinowa, Myśliwska, Osiedlowa, Prosta, Rudnicka od nr 23 do nr 33 lewa strona i od nr 30 do nr 46 prawa strona, Rzemieślnicza, Sadowa, Sosnowa, Wiewiórcza, Zagajnikowa.

Obwód głosowania Nr 19

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Sokołowska 4
 • Granica obwodu - Konstantynowska od nr 21 do nr 73 lewa strona i od nr 14 do nr 60 prawa strona, Koszarowa, Łódzka od nr 22 do nr 80 prawa strona, Milenijna, K. Pułaskiego, Rondo Sybiraków, Sokołowska od nr 2 do nr 8 prawa strona i od nr 1 do nr 19 lewa strona, J. Śniechowskiego od nr 1 do nr 33 lewa strona, A. Struga od nr 1 do nr 15 lewa strona i nr 6/8 prawa strona, R. Traugutta, S. Żeromskiego.

Obwód głosowania Nr 20

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Łódzka 2
 • Granica obwodu - Aleksandrowska od nr 5 do nr 59 lewa strona i od nr 2 do nr 44 prawa strona, Antoniewska, H. Barona, Barwnikowa, Benzantronowa, Boruty, B. Głowackiego, Chemików, Energetyków, Jagiellońska, Kocidłowska, Kolorowa, Konstantynowska od nr 1 do nr 19 i od nr 75 do nr 83 lewa strona oraz od nr 2 do nr 12 i od nr 62 do nr 70 prawa strona, Kwasowa, Liściasta, Mała, S. Moniuszki, Okręglik, Piaskowa, Sieradzka, Sokołowska nr 29, J. Śniechowskiego od nr 2 do nr 24D prawa strona, Wiejska.

Obwód głosowania Nr 21

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Wiosny Ludów 22
 • Granica obwodu - Aleksandrowska od nr 61 do nr 213 lewa strona i od nr 46 do nr 198 prawa strona, Aniołowska, Daleka, K. I. Gałczyńskiego od nr 1 do nr 25 lewa strona i od nr 2 do nr 18 prawa strona, Irysowa, Jaśminowa, Krogulec, Lawendowa, W. Łukasińskiego, Miroszewska, Piaskowice, Pieńki, Skośna, R. Skupińskiego, Stefana, Wiosny Ludów.

Obwód głosowania Nr 22

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Parzęczewska 46
 • Granica obwodu - Parzęczewska od nr 24 do nr 46 prawa strona (bloki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12), ks. S. Suchowolca.

Obwód głosowania Nr 23

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Parzęczewska 21
 • Granica obwodu - Parzęczewska od nr 14 do nr 22 prawa strona i od nr 9 do nr 29C lewa strona (bloki nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, wieżowce 1, 2, 3, 4).

Obwód głosowania Nr 24

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Gimnazjum nr 3 im. A. Mickiewicza, ul. B. Leśmiana 1
 • Granica obwodu - K. K. Baczyńskiego od nr 1 do nr 9 lewa strona, K. I. Gałczyńskiego od nr 24 do nr 28 oraz nr 32, 32A, 32B, 46 prawa strona (bloki nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30).

Obwód głosowania Nr 25

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejskie Przedszkole nr 12, ul. K. I. Gałczyńskiego 30
 • Granica obwodu - K. I. Gałczyńskiego nr 27 i 27A, Kamienna od nr 1 do nr 55 lewa strona, i od nr 2 do nr 58 prawa strona, J. Lechonia nr 4 prawa strona i od nr 1 do nr 7 lewa strona, J. Tuwima od nr 8 do nr 16 prawa strona (bloki nr: 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49).

Obwód głosowania Nr 26

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Gimnazjum nr 3 im. A. Mickiewicza, ul. B. Leśmiana 1
 • Granica obwodu - J. Lechonia od nr 6 do nr 8 prawa strona, B. Leśmiana od nr 2 do nr 10 prawa strona, S. Witkacego nr 5, 7, 9, 15, 23, 25 lewa strona (bloki nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 56, 57, 58, 59).

Obwód głosowania Nr 27

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. T. Boya-Żeleńskiego 4
 • Granica obwodu - T. Boya-Żeleńskiego nr 2, L. Staffa nr 1, 2, 3, J. Tuwima od nr 61 do nr 115 lewa strona i od nr 22 do nr 28 prawa strona, S. Witkacego nr 1, 3, 11, 13, 17, 19, 21 lewa strona (bloki nr: 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 83, 84, 85).

Obwód głosowania Nr 28

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejskie Przedszkole nr 14, ul. T. Boya-Żeleńskiego 17 (blok 77)
 • Granica obwodu - L. Staffa od nr 4 do nr 18 prawa strona, T. Boya-Żeleńskiego od nr 1 do nr 23 lewa strona (bloki nr: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82).

Obwód głosowania Nr 29

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Miejskie Przedszkole nr 15, ul. T. Boya-Żeleńskiego 10 (blok 90)
 • Granica obwodu - Kamienna od nr 57 do nr 75/83 lewa strona i od nr 60 do nr 130 prawa strona, L. Staffa od nr 20 do nr 26 prawa strona, T. Boya-Żeleńskiego od nr 25 do nr 29 lewa strona i od nr 8 do nr 12 prawa strona (bloki nr: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96A, 97).

Obwód głosowania Nr 30

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej, ul. L. Staffa 26
 • Granica obwodu - Jedlicka nr 30, L. Staffa od nr 28 do nr 48A prawa strona (bloki nr: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121A, 122, 123, 124, 125).

Obwód głosowania Nr 31

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - Filia nr 6, ul. L. Staffa 26
 • Granica obwodu - T. Boya-Żeleńskiego od nr 31 do nr 45 lewa strona i od nr 40 do 46 prawa strona, Parzęczewska od nr 51 do nr 63 lewa strona i nr 50, 52 i 70 prawa strona (bloki nr: 111, 112, 113, 114, 114A, 114B, 126, 127, 128, 128A, 129, 130, 131, 132, 132A, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141).

Obwód głosowania Nr 32

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Ozorkowska 68/70
 • Granica obwodu - Czereśniowa, Dojazdowa, M. Drzymały, Grotnicka, Grudzińska, Jabłoniowa, Jasna, Jedlicka od nr 60 do nr 120B lewa i prawa strona, Jesienna, Kalinowa, F. Kamińskiego, Kontrewers, Kręta, Kwiatowa, S. Mikołajczyka, Miodowa, C. Niemena, Obrońców Warszawy, Plonowa, Podmiejska, Pogodna, Radosna, M. Rataja, Relaksowa, Romantyczna, Rozrywkowa, Rzepakowa, Supraska, Szczęśliwa, Świętego Andrzeja Boboli, Świętojańska, Turystyczna, Wesoła, Wiosenna, W. Witosa, Wycieczkowa, Zagrodowa, Zielona, Żniwna.

Obwód głosowania Nr 33

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dąbrowszczaków, ul. Szczawińska 2
 • Granica obwodu - Bednarska, Budowlana, Ciesielska, Drukarska, Dzika, Inżynierska, Krawiecka, Młynarska, Murarska, Przygraniczna od nr 46 do nr 90, Robotnicza, Rymarska, Stolarska, Szczawińska od nr 53 do nr 125 lewa strona, Szkudlarska, Sukiennicza, Urzędnicza, Wczasowa, Wilamowska, Wypoczynkowa, Włókiennicza, Zduńska.

Obwód głosowania Nr 34

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Ozorkowska 68/70
 • Granica obwodu - Bajkowa, Bursztynowa, Ciosnowska od nr 73 do nr 173 lewa strona i od nr 74 do nr 94 prawa strona, Diamentowa, Jaskrowa, Kaczeńcowa, Karpacka, Konwaliowa, Krokusowa, Łanowa, Nowiny, Ogrodnicza, Ozorkowska, Perłowa, Pierwiosnków, Podgórna, Podhalańska, Podleśna, Proboszczewice, Przyrodnicza, Rolnicza, Różana, Rubinowa, Sasanek, Sianokosy, Srebrna, Sudecka, Szafirowa, Szarotki, Tatrzańska, Warzywnicza, Zawilcowa, Złota.

Obwód głosowania Nr 35

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Parzęczewska 35
 • Granica obwodu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Obwód głosowania Nr 36

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szpital Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej, ul. A. Struga 2-4
 • Granica obwodu - Szpital Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

Obwód głosowania Nr 37

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Pomocy Rodzinie "CARE" Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. S. Dubois 17
 • Granica obwodu - Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Pomocy Rodzinie "CARE" Sp. z o.o. w Zgierzu

Obwód głosowania Nr 38

 • Siedziba obwodowej komisji wyborczej - Dom Pomocy Społecznej, ul. Chełmska 16/18
 • Granica obwodu - Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu.

Prezydent Miasta Zgierza
(-) Jerzy Sokół


Uchwały Rady Miasta Zgierza dot. obwodów głosowania na terenie miasta Zgierza

Ilość odsłon: 1639
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-10-20 11:07
Ostatnia zmiana: 2010-10-20 11:07
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2010-10-20 11:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator