Projekty uchwał przekazane pod obrady LVI sesji RMZ

12 listopada 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,

  b) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 r. w zakresie zadań własnych,

  c) stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla 650-lecia  w Zgierzu,

  d) zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim,

  e) zmiany uchwały Nr LIII/491/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu,

  f) zmiany uchwały Nr LIII/481/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  g) Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza,

  h) przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Uroczyste podsumowanie V kadencji samorządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Uchwały zgłoszone poza porządzkiem obrad w sprawie:

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku,

zmiany uchwały Nr LIII/486/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.,

określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w sprawach dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w graniach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań.


Ilość odsłon: 1434
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ, Andrzej Mięsok
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-11-09 10:06
Ostatnia zmiana: 2010-11-10 15:25
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie projektów uchwał.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2010-11-10 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie projektów uchwał.
Data: 2010-11-09 10:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator