Wyłożenie do wglądu spisu wyborców

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 191, poz. 1417 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że:

  • w dniach od 8 do 19 listopada 2010 r. zostanie wyłożony do wglądu spis wyborców sporządzony na wybory do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz na wybory Prezydenta Miasta Zgierza,
  • spis wyborców wyłożony będzie w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 004 (parter) w godzinach 8.00 – 16.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) i we wtorki w godzinach 8.00 – 18.00,
  • udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców,
  • informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców można uzyskać pod numerami telefonu: 42 714-31-30 lub 42 714-31-31.

Ilość odsłon: 1232
Dokument wytworzył(a): Danuta Kurowska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-11-10 15:55
Ostatnia zmiana: 2010-11-10 15:55
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2010-11-10 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator