Sesje Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza (2010 - 2012)

Numer sesji

z dnia

podjęte uchwały

protokoły

VII

28.10.2011 r.

Nr VII/22/11
w sprawie zmiany uchwały nr Vl/18/11 z dnia 30 września 2011 r. ws. ogłoszenia debaty pt. "II Młodzieżowa Zgierska Debata Oxfordzka" związanej z polską prezydencją w Radzie UE i przyjęcia jej regulaminu

 

 VII 28.10.2011 r. 
Nr VII/21/11
w sprawie ogłoszenia I Konkursu filmowo-fotograficznego dla młodzieży i przyjęcia jego regulaminu
 
 VI 30.09.2011 r. 
Nr VI/20/11
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Regulaminowej na okres od dnia 30 września 2011 r. do końca kadencji
 
 VI 30.09.2011 r. Nr VI/19/11
w sprawie udzielenia nagany radnej Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza
 
VI
30.09.2011 r. Nr VI/18/11
w sprawie ogłoszenia debaty pt. "II Młodzieżowa Zgierska Debata Oxfordzka" związanej z polską prezydencji w Radzie UE i przyjęciu jej regulaminu.
 
 VI 30.09.2011 r. Nr VI/17/11
w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza
 
 VI 30.09.2011 r. Nr VI/16/11
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza
 
 V 02.09.2011 r.
Nr V/15/11
w sprawie powołania Komisji Regulaminowej
 
V
02.09.2011 r.
Nr V/14/11
w sprawie zmiany uchwały nr II/3/11 z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza
 
 IV 15.06.2011 r.
Nr IV/13/11
w sprawie uchwalenia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na okres od dnia 1 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.
 
III 04.03.2011 r.
Nr III/12/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/11 Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie debaty pt. "Młodzieżowa Zgierska Debata Oxfordzka"
 

III

04.03.2011 r.

Nr III/11/11
w sprawie przyjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w sprawie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu

 

III

04.03.2011 r.

Nr III/10/11
w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Zgierza propozycji zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

 

II

05.01.2011 r.

Nr II/9/11
w sprawie zatwierdzenia logo Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

 

II

05.01.2011 r.

Nr II/8/11
w sprawie ogłoszenia debaty pt. "Młodzieżowa Zgierska Debata Oxfordzka" i przyjęcia jej regulaminu

 

II

05.01.2011 r.

Nr II/7/11
w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania wniosku do Programu "Młodzież w Działaniu"

 

II

05.01.2011 r.

Nr II/6/11
w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

 

II

05.01.2011 r.

Nr II/5/11
w sprawie powołania rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

 

II

05.01.2011 r.

Nr II/4/11
w sprawie powołania sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

 

II

05.01.2011 r.

Nr II/3/11
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

zmieniona uchwałą Nr V/14/11 z dnia 02.09.2011 r.

 

I

08.11.2010 r.

Nr I/2/10
w sprawie uchwalenia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na okres 8 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

 

I

08.11.2010 r.

Nr I/1/10
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

 


Ilość odsłon: 2101
Dokument wytworzył(a): Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-11-25 11:11
Ostatnia zmiana: 2011-11-07 08:14
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja uchwał MRMZ.

Rejestr zmian - (7)
Data: 2011-11-07 08:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja uchwał MRMZ.
Data: 2011-10-21 10:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwał MRMZ.
Data: 2011-10-11 08:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełnienie wykazu uchwał MRMZ.
Data: 2011-10-06 14:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwał MRMZ z VI sesji.
Data: 2011-06-29 11:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu uchwał.
Data: 2011-03-21 10:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwał MRMZ podjętych podczas obrad III sesji MRMZ.
Data: 2011-01-19 09:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu uchwał MRMZ.
Data: 2010-11-25 11:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator