Stanowisko Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zajęcia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego dokonania planowanej aktualizacji "Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego na lata 2009 - 2011".

Rada Miasta Zgierza wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec zmian przygotowywanych przez Wojewodę Łódzkiego do „Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Województwie Łódzkim w latach 2009-2011".

Planowane zmiany dotyczą relokacji Rejonów Operacyjnych Ratownictwa Medycznego dla województwa łódzkiego spowodują drastyczne ograniczenie liczby jednostek Ratownictwa Medycznego w Zgierzu. Redukcja dwóch z trzech istniejących zespołów podstawowych Ratownictwa Medycznego oraz jednego zespołu podstawowego Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Ozorkowie, drastycznie zmniejszy liczby zespołów w Zgierzu i powiecie zgierskim stanowić będzie bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Pozostawienie jednego zespołu podstawowego dla Gminy Miasta Zgierza i Gminy Zgierz oraz Gminy Miasta Ozorkowa, Gminy Ozorków i Gminy Parzęczew spowoduje kompletną niewydolność sytemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i wydłuży czas dotarcia zespołu do pacjentów w stanie zagrożenia życia.

Na podst. uchwały Nr IV/20/10 RMZ z dnia 28 grudnia 2010 r.


Ilość odsłon: 1463
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-12-31 13:59
Ostatnia zmiana: 2010-12-31 13:59
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2010-12-31 13:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator