Spis formularzy A

Karty informacyjne dla:
- wniosków o wydanie decyzji, 
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, 
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
(kliknij na kolejny numer karty, aby pobrać formularz)

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

dane podmiotu lub obszar, którego dotyczy wniosek

A/1

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy - Zagajnikowa, Chełmy - Sadowa oraz Chełmy - Lipowa (północna część), będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
A/2

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza", będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
A/3

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza", będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
A/4

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu", będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
A/5

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu", będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
A/6

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowej na bloki krótkie pianki poliuretanowej, poliestrowej i polieterowej o pow. 7000 m2 wraz z systemami transportowymi".

EUROFOAM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 42
A/7

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 29153 w Zgierzu".

Grzegorz Lewandowski "COMPACT PROJEKT" Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 29/31
A/8

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30857 Zgierz-Szczawińska".

Tomasz Krysicki "HADAR" z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 84
A/9

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Boya-Żeleńskiego w Zgierzu na osiedlu Parzęczewska-Północ".

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zgierzu, ul. Parzęczewska 21
A/10

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji".

Ryszard Mikołajczyk PPHU "RYŚBUD" z siedzibą w Zgierzu, ul. Sadowa 19
A/11

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Modernizacja stacji paliw płynnych PKN ORLEN w Zgierzu".

"AON-T" Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Teofilowska 54/56
A/12

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Myjnia samochodowa dwustanowiskowa".

Pracownia Projektowa Małgorzata Baszczyńska z siedzibą w Zgierzu, ul. 1-go Maja 73/54
A/13

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa wodociągu w ul. Sienkiewicza".

tech. Włodzimierz Sobolewski, Zgierz, ul. Szczawińska 3
A/14

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa wodociągu w ul. Owsianej".

tech. Włodzimierz Sobolewski, Zgierz, ul. Szczawińska 3
A/15

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz sprzedaż części i akcesoriów uzyskanych z demontażu pojazdów samochodowych".

Wiesław Szabłowski, Zgierz, ul. Piaskowa 3
A/16

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa myjni samochodowej i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, budowa zadaszenia dystrybutora gazu i zmiana jego miejsca usytuowania oraz budowa dwóch miejsc postojowych".

WASBRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 65
A/17

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Rozbudowa hali magazynowo-regałowej na bloki długie wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudową dróg transportowych na terenie zakładu Eurofoam Polska".

EUROFOAM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 42
A/18

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji".

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "RADSUR" T. Kier z siedzibą w Zgierzu, ul. Struga 35
A/19

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30906 Zgierz-Centrum".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 81
A/20

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Dokończenie budowy ulicy Czerwieńskiego w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/21

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa ulicy Sadowej i Twardej w Zgierzu wraz z chodnikiem dla pieszych i odwodnieniem".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/22

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30974 Zgierz - Kasprowicza"

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
A/23

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa zakładu anodowni aluminium o budynek magazynowy oraz szczelny zbiornik na wody opadowe z separatorem".

P.P.H.U. ALOX-AL s.c. z siedzibą w Zgierzu, ul. Boruty 7
A/24

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego dla produkcji styropianu w formie płyt izolacyjnych".

GIPS-BUD Zgierz z siedzibą w Zgierzu, ul. 3 Maja 10
A/25

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Miasta Zgierza".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/26

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30775 Zgierz - BB".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
A/27

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30922 Zgierz - Parzęczewska".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
A/28

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. Nr 31095 Zgierz".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
A/29

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa budynku stolarni wraz z częścią socjalno-biurową oraz magazynu".

MEBEL MARK Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Twarda 3/5
A/30

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na punkt odzysku odpadów niebezpiecznych".

"PETRO" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Boruty 18
A/31

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa drogi przemysłowej na odcinku ul. Konstantynowska-Kwasowa wraz z odwodnieniem".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/32

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa nowej nawierzchni ulic: Kwasowej, Boruty, Miroszewskiej wraz z odwodnieniem".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/33

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa wodociągu w ulicy Pierwiosnków w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/34

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kamińskiego".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/35

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w rękawie ulicy Ciosnowskiej w Zgierzu".

Monika Jabłońska oraz Wioletta i Mariusz Przygoda
A/36

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Topolowej do posesji nr 31 w Zgierzu".

Małgorzata i Robert Passejna
A/37

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w drodze bez nazwy w Zgierzu".

Ewa Starczewska
A/38

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego dla stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 29150 ZGIERZ, w skład której wchodzi demontaż istniejących anten sektorowych, montaż na istniejącym kominie nowych anten sektorowych oraz anten radioliniowych, lokalizacja dwóch nowych urządzeń technicznych u podnóża komina, montaż dodatkowych drabinek kablowych".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
A/39

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa hali produkcyjnej pianki poliuretanowej i hali magazynowej surowców oraz przebudowie dróg transportowych".

Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 42
A/40

Wniosek dotyczący wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/41

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa nawierzchni rozbieralnej jezdni, chodników i wjazdów w ul. Szkudlarską, od ul. Urzędniczej do ul. Szczawińskiej, Urzędniczej od posesji nr 44 do skrzyżowania z ul. Szkudlarską oraz ul. Robotniczej na odcinku od posesji ul. Szkudlarska 17 do ul. Robotniczej 26 w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/42

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przedłużenie i rozbudowa ulicy Chemików w Zgierzu".

"PANDA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 59a
A/43

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Zgierzu".

Bożena i Krzysztof Burzyńscy
A/44

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 Kutno - Piątek - Zgierz na odcinku od km 40+200".

Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3
A/45

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Zmiana przeznaczenia budynku dawnego GS Samopomoc Chłopska oraz adaptacji istniejącej infrastrukktury na stację demontażu i likwidacji pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE)".

Firma Handlowo-Usługowa Piotr Knapiński z siedzibą w Zgierzu, ul. Wschodnia 29
A/46

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku gospodarczego na cele produkcyjne masarni z przebudową i rozbudową klatki schodowej".

Zakład Wyrobów Wędliniarskich z siedzibą w Zgierzu, ul. Ludowa 29
A/47

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa istniejącej piekarni o pomieszczenia biurowe, magazynowe, ciastkarnię i parking".

Mariusz Bocheński
A/48

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek warsztatowy (blacharsko-lakierniczy 3-stanowiskowy) z częścią garażową".

Zbigniew i Lidia Ćwikałowscy
A/49

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30990 Zgierz-Piłsudskiego".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
A/50

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa centrum dystrybucji wędlin, hurtowni mięsa i wędlin wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zapleczem socjalnym i technicznym, budowa dróg wewnętrznych wraz z parkingami, zjazdem, szczelnym odparowywanym zbiornikiem na wody opadowe".

PANDA Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 59a
A/51

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa kanału sanitarnego z terenu byłej jednostki wojskowej do ul. Ciosnowskiej".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
A/52

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa hali na potrzeby produkcji prototypowej i niskotonażowej na terenie Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych S.A. w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 52A".

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A. z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 52A
A/53

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Transport i zbieranie zużytych komputerów oraz urządzeń do ich obsługi"

SAWO RECYKLING Sp. J. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 43
A/54

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA Nr 29101 Zgierz"

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
A/55

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 29156 Zgierz wraz z przyłączem energetycznym na istniejącej wieży POLKOMTEL S.A."

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
A/56

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Nr 3081/439 Zgierz"

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
A/57

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej sieci Plus GSM Nr 33932 Zgierz-Z"

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
A/58

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza"

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/59

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w rękawie ulicy Dolnej"

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/60

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa istniejących budynków po bazie transportowo-magazynowej na zakład produkcji urządzeń elektrotechnicznych"

Elektra-Alum sp. jawna Jawor, Kornecki, Sujecki z siedzibą w Łódzi, ul. Kościuszki 80/82
A/61

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 29158"

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
A/62

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA Nr 29159"

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
A/63

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa istniejącego serwisu samochodowego o dwa stanowiska (diagnostyka, naprawa)"

Andrzej Czerepok
A/64

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Dobudowa do istniejącej hali dwóch hal produkcyjno-magazynowych"

WANDALEX S.A. Warszawa, ul. Garażowa 7
A/65

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w rękawie ulicy Wiosny Ludów"

Wiesław Chylinski
A/66

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa instalacji związanych z odzyskiem odpadów innych niż niebezpieczne"

ZRK SANATOR-BIS s.c. Rąbień ul. Wiosenna 4
A/67

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE Nr 229/440"

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
A/68

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE Nr 3081/439"

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
A/69

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE Nr 230/441"

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
A/70

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE Nr 431/443"

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
A/71

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Zmiana sposobu użytkowania nieczynnego obiektu przemysłowego na zakład produkcji lakierów samochodowycpłynów do spryskiwaczy o innej galanterii"

POL-EXPO L. Krakowiak Zgierz, ul. Energetyków 1
A/72

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa lotniska dla śmigłowców ratownictwa medycznego"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
A/73

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w drodze bez nazwy"

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/74

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE Nr 231/442"

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
A/75

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE Nr 233/444"

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
A/76

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego"

PPHU Jacek Sukiennik, 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 27
A/77

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kontrewers w Zgierzu"

Stefan Marczuk, Piotr Jóźwiak
A/78

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na lakiernię proszkową"

"ELOX-AL" P.PH.U s.c. Jerzy i Dominik Pietrzak Zgierz, ul. Boruty 7
A/79

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa istniejących budynków przemysłowych i przystosowanie ich dla potrzeb produkcji rajstop"

PPHU "ANA" Jolanta Brodarczyk, Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 17. Filia : Zgierz, ul. A. Struga 24
A/80

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej Netia S.A. WI-MAX nr ZGIEW001 na działce nr ewid. 271/2 w Zgierzu, ul. Energetyków 9"

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13
A/81

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej sferia S.A. telefonii stacjonarnej CDMA 2000"

SFERIA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pawia 55
A/82

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa budynku handlowego o powierzchni zabudowy 1800 m2"

"IGNAC-POL" Spółka Jawna, Jan
i Teresa Zielińscy, Jolanta Matuszewska, Zgierz ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 13
A/83

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 702 z ul. Kasprowicza i ul. Boczną w Zgierzu"

Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3
A/84

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa ulicy Józefa Chełmońskiego i ulicy Janusza Korczaka"

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/85

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład mechaniki pojazdowej wraz z dobudową części socjalnej oraz jednego stanowiska"

Czesław Chyski
A/86

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul. Chemików z ul. Sokołowską w Zgierzu"

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/87

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji paliw płynnych w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 74e"

Piotr Bula
A/88

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji"

"AUTO-MAR" Marta Jankowska, ul. Aleksandrowska 139, 95-100 Zgierz
A/89

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa kurnika dla kur niosek na jaja spożywcze dla 39500 szt."

Anna Sztajerowska
A/90

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego".

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zgierz ul. Parzęczewska 35
A/91

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa ulic B. Sierakowskiego i H. Wiewiórskiej w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
A/92

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa Parzęczewskiej i Targowej oraz skrzyżowania ulic Parzęczewska/Gałczyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz budową kanalizacji deszczowej w ulicy Parzęczewskiej i Targowej w Zgierzu".

Powiat Zgierski
A/93

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Realizacja instalacji do produkcji płyt ociepleniowych ze spienianej mieszanki tworzyw sztucznych z grafitem".

Firma SILIMAT Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 8
83-140 Gniew
A/94

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa  wraz z przebudową istniejącej piekarni oraz powiększenie jej profilu o instalację do produkcji wyrobów cukierniczych".

Henryk Bocheński
A/95

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii".

BIO EKO TECH Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsko- Białej ul. Regera 84.
A/96

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Instalacja pieca do wytopu żeliwa z mokrym łapaczem iskier wraz z infrastrukturą magazynowo-techniczną".

Zgierz, ul. Sienkiewicza 20A
A/97

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa hali produkcyjnej z przeznaczeniem dla przetwórstwa tworzyw sztucznych na wtryskarkach".

Zgierz, ul. Sienkiewicza 11
A/98

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowy zakładu produkcyjnego w zakresie wytwarzania artykułów z tworzyw sztucznych (PP, PE, ABS) z częścią socjalną i biurową".

Zgierz, ul. Sadowej 33
A/99

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Produkcja regranulatu tworzyw termoplastycznych".

Zgierz, ul. Energetyków 2
A/100

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Produkcja regranulatu tworzyw termoplastycznych".

Zgierz, ul. Energetyków 8
 A/101

Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Punkt do zbierania surowców wtórnych: folia, papier, styropian".

Zgierz, ul. Obrońców Warszawy 74
A/102

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa sortowni automatycznej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne".

Zgierz, ul. Aleksandrowskiej 123/126.
A/103

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa centrum lakierniczego składającego się z ekologicznej lakierni samochodowej i elementów drewnianych oraz konfekcjonowania – rozlewni chemii samochodowej i drzewnej"

Zgierz, ul. Boruty 23
A/104

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa sortowni automatycznej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne"

Zgierz, ul. Aleksandrowska 123/125
A/105

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa wiaty i dróg dojazdowych do lokalizacji instalacji wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne"

Zgierz, ul. A. Struga 14
A/106 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Prowadzenie punktu zbierania odpadów w postaci złomu, metali kolorowych i makulatury" Zgierz ul. Piłsudskiego 84
A/107
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
"Budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów
spożywczych z surowców spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego, z oczyszczalnią ścieków przemysłowych i biogazownią"
Zgierz ul. Konstantynowska 74/76
A/108
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Skup złomu i makulatury"
Zgierz ul. A. Gołębiej 18
A/109 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa i rozbudowa PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Zgierz w zakresie: zabudowy turbozespołu wraz z chłodnią wentylatorową, stacją dekarbonizacji wody i studnią głębinową oraz kotła wodnego z kominem, magazynem oleju i przyłączem gazowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" Zgierz ul. Energetyków 5, 9, 7, 11.
A/110 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa zakładu wykorzystywania odpadów w celu odzysku substancji, materiałów i energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt socjalno-biurowy, miejsca parkingowe)" Zgierz ul. Łukasińskiego 15/17 i ul. Miroszewska 54-60
A/111 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:  "Mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, wulkanizacja, myjnia samochodowa" Zgierz, ul. Sadowa 19
A/112 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:  "Zbieranie i sortowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych i przekazywanie do dalszej działalności recyklingu specjalistycznym zakładom" Zgierz ul. Północna 7A
A/113 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Skup złomu w tym, żelaza, metali kolorowych, makulatury" Zgierz, ul. Długa 165
A/114 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Zakład utylizacji odpadów energetycznych przy wykorzystywaniu wody w stanie nadkrytycznym”
Zgierz, ul. Energetyków 2
A/115 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa pralni wodnej" Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19A
A/116 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa ulicy Witosa w Zgierzu wraz z odwodnieniem" Zgierz, ul. Witosa
A/117 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:  "Budowa dwóch hal magazynowych oraz zabudowa i rozbudowa istniejącej wiaty magazynowej" Zgierz, ul.  A. Struga 39, 41, 43 oraz ul. Boruty 3
A/118 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa zintegrowanej instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne”
Zgierz, ul. Łukasińskiego 15/17 i ul. Miroszewska 54-60
A/119 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie zagospodarowania terenu wraz z budynkami magazynowymi dla działalności polegającej na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Zgierz, ul. Kwasowa 5
A/120 Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: dokończeniu budowy garażu dla 3 samochodów ciężarowych jako warsztatu naprawczego o dwóch stanowiskach z częścią do naprawy ogumienia (2 stanowiska) oraz garażu dla 2 samochodów osobowych Inwestora oraz wiaty”,  przewidzianej do realizacji w Zgierzu przy ul. Kasprowicza 21a, 23, na  działkach o nr ewid.: 117/7, 118/5, 118/6,119/6, obręb 113. Zgierz, ul. Kasprowicza 21a, 23
A/121 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie wytwórni mieszanek bitumicznych o silos na materiały sypkie o pojemności 120 m3. Zgierz ul. Urocza 2/4
A/122 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgierz, ul. Barlickiego 3a
A/123 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w procesie produkcji betonu. Zgierz, ul. Sadowa 12/14
A/124 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie lasu na użytek rolny. Zgierz ul. Jaśminowa 9
A/125 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu i przetwarzaniu odpadów.
Zgierz, ul. Koszarowa 9
A/126 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa warsztatu samochodowego z dwoma stanowiskami roboczymi”
Zgierz, ul. Kasprowicza 7
A/127 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w procesie produkcji betonu.
Zgierz, ul. Sadowa 12/14
A/128 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: punkcie do zbierania, przeładowania surowców i odpadów w tym złomu.
Zgierz, ul. Obrońców Warszawy 74
A/129 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegający na rozbudowie instalacji Zakładu Robót Sanitarnych Sanator - Bis s. c., polegającej na wyodrębnieniu w ramach funkcjonującej oczyszczalni ścieków przemysłowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpiecznych.
Zgierz, ul. Kwasowa 2

A/130 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na "Budowie ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 396 obręb 121 Zgierz, ujmującej wody na potrzeby budowanej fabryki TEKNO POLSKA Sp. z o. o., ul. A Struga 8c, 95-100 Zgierz
TEKNO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Z. Sierakowskiego 77/81

A/131 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
"Budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowców spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego"
Zgierz, ul.  Konstantynowska  74, 76, 80 B, 80 A, 82, 84

A/132 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko    pn.: "Budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych   z   surowców  spożywczych  produktów  pochodzenia  zwierzęcego”
Zgierz,  ul.  Konstantynowska  74- 76, 80 B, 80 A, 82, 84

A/133 Wniosek o  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowców  spożywczych  produktów  pochodzenia  zwierzęcego"
Zgierz,  ul.  Konstantynowska  74- 76

A/134 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie hali magazynowej części samochodowej na działce nr 245 przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu wraz z sektorem magazynowania pojazdów osuszanych.
Zgierz,  ul.  Aleksandrowska 137

A/135 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  na odzysku i przetwarzaniu odpadów
Zgierz, ul. Urocza 2-4

A/136 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych  spożywczych  produktów pochodzenia zwierzęcego"
Zgierz, ul.  Konstantynowska  74-76, 80B, 80A, 82, 84

A/137 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowców  spożywczych  produktów pochodzenia zwierzęcego" Zgierz,  ul.  Konstantynowska  74- 76 oraz 80A
A/138 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Skup złomu akumulatorowego”
Zgierz, ul. Wschodnia 11
A/139 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegający na wytwarzaniu filcu i włókniny z odpadów włókienniczych i tekstylnych. Zgierz, ul. Kolorowa 16
A/140 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegający na wytwarzaniu filcu i włókniny z odpadów włókienniczych i tekstylnych. Zgierz, ul. Kolorowa 16
A/141 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "transport, gromadzenie i przetwarzanie odpadów przemysłowych". Zgierz, ul. A. Struga 39, 41, 43 oraz ul. Boruty 3
A/142 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
"Punkt zbiórki złomu".
Zgierz, ul. Ozorkowska 94
A/143 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
"Zbieranie złomu i odsprzedaż odbiorcom"
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 22-24 i  ul. Cegielniana 4, 4C, 8C, 6C.
A/144 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko  polegającego na prowadzeniu, zbieraniu i odzysku odpadów w firmie RECYKLING – PLAST Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych Zgierz, ul.  Ozorkowska 94
A/145 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko  polegającego na „Budowie Elektrociepłowni Biogazowej utylizującej biomasę organiczną, w zakresie kompletnej instalacji elektrociepłowni biogazowej wraz z pełnym zapleczem socjalno - technicznym” 
Zgierz, ul.  Aleksandrowska 123-125
A/146 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko  polegającego na "Zabudowie kotła parowego  o mocy 24 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz”
Zgierz, ul. Energetyków 9
A/147 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na "Budowie zakładu produkcji środka czyszczącego wraz z niezbędną infrastrukturą"
Zgierz, ul. Energetyków 4A
A/148 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko   polegającego na "Budowie suchego zbiornika retencyjnego dławiącego przepływ wody opadowej na wylocie kanału deszczowego - piętrzenie do poziomu 1,35 m wraz z regulacją rowu odprowadzającego wody opadowe". Zgierz, ul. Malinka 2
A/149 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko   polegającego na "Punkcie zbierania odpadów – skup złomu i surowców wtórnych innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych". Zgierz, ul. Łódzka 11/15
A/150 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko   pn. "Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych wraz z punktem  zbierania odpadów". Zgierz, ul. Kwasowa 2a
A/151 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków produkcyjnych o części magazynowe”. Zgierz, ul. Konstantynowskiej 62-70
A/152 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Wybudowanie urządzenia wodnego, studni o głębokości 60,0m, ujmującej wodę podziemną z utworów czwartorzędowych". Zgierz, ul. Wiosny Ludów 139
A/153 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz" Zgierz
A/154 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz" Zgierz
A/155 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko   polegającego na "Budowie, przebudowie, modernizacji dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz” Zgierz
A/156 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na przetwarzaniu zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i innych elementów wyposażenia (kod 17 01 07) oraz magnetycznych i optycznych nośników informacji (kod 16 08 01) w procesie odzysku R12 i R13. Zgierz na działkach o nr ew.: 306 położonej przy ul. A. Struga 43; 321/20 położonej przy ul. A. Struga 41; 321/30 położonej  przy ul. Boruty 3, obręb 121
A/157 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na budowie budynków produkcyjno-magazynowych do przewijania i magazynowania przędzy, budowie budynku socjalno-biurowego, budowie budynku łącznika pomiędzy projektowanymi budynkami a istniejącym budynkiem farbiarni oraz budowie parkingu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Zgierz, ul. Barwnikowa 15 działki o nr 342/8, 383/3, 363, 364/1 obręb 121
A/158 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na prowadzeniu działalności polegającej na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne w postaci aluminium blach offsetowych.

Zgierz, ul. Myśliwska 9
A/159 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi zakończonymi studniami rewizyjnymi w ul. Bazylijskiej, Wspólnej, Kosynierów, Zawadzkiej i Wiatrakowej w Zgierzu Zgierz, ul. Bazylijska, ul. Wspólna, ul. Kosynierów, ul. Zawadzka, ul. Wiatrakowa
A/160 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Zgierz, ul. A. Struga 20
na działce o nr 293 o obrębie 121
A/161 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na unowocześnieniu procesu produkcyjnego tj.: zakupie innowacyjnego umaszynowienia w zakładzie produkcji wyrobów mięsnych i garmażu.

KOLIBER Cz. Cholewiński, S. Ciszek - Sp. J. ul. Ciosnowska 74C

A/162 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego. województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
ul. Konstantynowska 74-76.
A/163 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania i przetwarzani odpadów województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/164 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego, planowanego do realizacji w Zgierzu
województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/165 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie Zakładu produkcji tkanin technicznych o budynki produkcyjno-magazynowe i uzupełniające województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/166 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu Eurofoam Sp. z o.o. województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/167 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu dotychczas prowadzonej działalności o możliwość przetwarzania odpadów nie zawierających substancji niebezpiecznych województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/168 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z myjnią samochodową (automatyczną lub ręczną) oraz z zapleczem socjalno - biurowym województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/169 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/170 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie magistrali zachodniej od ujęcia wody do ul. Musierowicza w Zgierzu” województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/171 Wniosek o  zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.06.2016 r. znak: OR:6220.1.16/15 na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu zbierania i odzysku odpadów w firmie RECYKLING – PLAST Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/172 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/173 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków centrum handlowo – usługowego z częścią gastronomiczną, biurową i rozrywkową wraz z infrastrukturą techniczną województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/174 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-biurowego (archiwum), placów manewrowych i parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/175 Wniosek o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego/piasku województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
A/176 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów oraz na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz


Ilość odsłon: 17979
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-07-29 10:42
Ostatnia zmiana: 2017-06-19 11:29
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja formularza A/176.

Rejestr zmian - (85)
Data: 2017-06-19 11:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/176.
Data: 2017-06-12 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty A/175.
Data: 2017-03-30 11:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Karty A/174.
Data: 2017-02-17 16:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Karty A/173.
Data: 2017-01-24 16:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty A/172.
Data: 2017-01-11 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty A/171.
Data: 2017-01-11 10:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty A/170.
Data: 2016-12-14 13:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty A/169.
Data: 2016-10-24 15:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja A/168.
Data: 2016-09-16 14:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja A/167.
Data: 2016-09-07 10:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/166.
Data: 2016-08-12 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/165.
Data: 2016-07-29 10:42Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Modyfikacja załącznika A_164 - sprostowanie
Data: 2016-07-26 16:52Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu
Data: 2016-06-24 10:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/163.
Data: 2016-06-20 14:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie w tabeli ulicy przy formularzu A/162.
Data: 2016-06-16 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/162.
Data: 2016-06-03 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/161.
Data: 2016-04-19 16:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/160.
Data: 2016-03-23 10:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/159.
Data: 2016-03-16 10:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty A/158.
Data: 2016-02-17 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/157.
Data: 2016-02-15 12:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/156.
Data: 2015-10-21 11:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja spisu.
Data: 2015-10-14 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja formularzy A/153 i A/154.
Data: 2015-07-13 11:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/152.
Data: 2015-07-08 12:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/151.
Data: 2015-07-06 12:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/150.
Data: 2015-05-12 12:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/149.
Data: 2015-05-07 15:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/148.
Data: 2015-04-22 14:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/147.
Data: 2015-04-02 14:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/146.
Data: 2015-04-01 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja poprawnego formularza B/145.
Data: 2015-04-01 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/145.
Data: 2015-02-03 11:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/144.
Data: 2014-12-29 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/143.
Data: 2014-12-15 09:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/142.
Data: 2014-11-27 11:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/141.
Data: 2014-11-18 15:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy A/139 i A/140.
Data: 2014-08-13 14:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/138.
Data: 2014-07-02 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/137.
Data: 2014-06-10 13:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/136.
Data: 2014-05-19 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2014-05-09 14:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2014-04-25 15:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2014-03-21 09:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/132.
Data: 2014-02-27 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/131.
Data: 2014-02-21 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/130.
Data: 2013-11-29 15:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/129.
Data: 2013-07-12 14:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/128.
Data: 2013-07-11 10:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/127.
Data: 2013-05-31 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/126.
Data: 2013-05-14 14:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/125.
Data: 2013-05-09 11:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/124.
Data: 2013-05-08 15:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/123.
Data: 2013-04-29 11:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/122.
Data: 2013-04-18 11:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularz A/121.
Data: 2013-03-21 15:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/120.
Data: 2013-02-06 13:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja A/119.
Data: 2013-01-08 11:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/118.
Data: 2013-01-03 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/117.
Data: 2012-12-11 15:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/116.
Data: 2012-11-29 14:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wniosku A/115.
Data: 2012-10-10 13:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wniosku A/114.
Data: 2012-09-04 15:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodano formularz A/113.
Data: 2012-08-31 14:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodano formularz A/112.
Data: 2012-08-13 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-07-06 13:38Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-04-13 13:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-03-20 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-02-21 12:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/107.
Data: 2012-01-13 14:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/106.
Data: 2011-10-14 09:57Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Dodanie wniosku A/105.
Data: 2011-08-08 14:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie wniosku A/104.
Data: 2011-07-26 14:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-05-30 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-02-28 17:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja spisu.
Data: 2011-01-31 10:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/94.
Data: 2010-08-20 11:03Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Dodanie formularza A/93.
Data: 2010-06-14 13:36Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Dodanie formularza A/92.
Data: 2010-03-22 11:32Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Dodanie formularza A/91.
Data: 2010-03-18 12:16Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Dodanie formularza A/90.
Data: 2009-06-05 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie formularza A/89.
Data: 2009-03-10 15:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie formularza A/88.
Data: 2008-03-04 15:15Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Dodano kolejny dokument do wykazu.
Data: 2007-10-04 14:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator