Spis formularzy B

Karty informacyjne dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
(kliknij na kolejny numer karty, aby pobrać formularz w formacie .rtf lub .pdf)

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

dane podmiotu

B/1

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko odnośnie wpływu na obszar NATURA 2000 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy - Zagajnikowa, Chełmy – Sadowa oraz Chełmy - Lipowa (północna część), będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/2

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z określeniem wpływu na obszar NATURA 2000, dla przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza" (z wyłączeniem budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chełmy - Zagajnikowa, Chełmy - Sadowa, oraz Chełmy - Lipowa - część północna), będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/3

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z określeniem wpływu na obszar NATURA 2000, dla przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza" będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/4

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z określeniem wpływu na obszar NATURA 2000, dla przedsięwzięcia "Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu", będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/5

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chełmy Adelmówek: Zagajnikowa, Sadowa oraz Lipowa (część północna) w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" wydana przez Prezydenta Miasta Zgierza.

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/6

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza", będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" wydana przez Prezydenta Miasta Zgierza.

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/7

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza", będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" wydana przez Prezydenta Miasta Zgierza.

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/8

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu", będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" wydana przez Prezydenta Miasta Zgierza.

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/9

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu", będącego częścią projektu pn. "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" wydana przez Prezydenta Miasta Zgierza.

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa hali magazynowej na bloki krótkie pianki poliuretanowej, poliestrowej i polieterowej o pow. 7000 m2 wraz z systemami transportowymi" wydana przez Prezydenta Miasta Zgierza.

EUROFOAM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 42
B/11

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa wodociągu w ul. Sienkiewicza" w Zgierzu.

"Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/12

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa wodociągu w ul. Owsianej" w Zgierzu.

Właściciele nieruchomości nr ewid. 85/7 przy ul. Owsianej w Zgierzu
B/13

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja stacji paliw płynnych PKN ORLEN w Zgierzu".

PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7
B/14

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające, że nie ma konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa ulicy Boya-Żeleńskiego w Zgierzu na osiedlu Parzęczewska - Północ"

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zgierzu, ul. Parzęczewska 21
B/15

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa ulicy Boya-Żeleńskiego w Zgierzu na osiedlu Parzęczewska - Północ"

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zgierzu, ul. Parzęczewska 21
B/16

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr 30857 Zgierz - Szczawińska"

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 81
B/17

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkt zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Zgierzu, ul. Sadowa 19"

Ryszard Mikołajczyk PPHU "RYŚBUD" z siedzibą w Zgierzu, ul. Sadowa 19
B/18

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa wodociągu w ulicy Sienkiewicza w Zgierzu"

"Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/19

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa wodociągu w ulicy Owsianej w Zgierzu"

Właściciele nieruchomości nr ewid. 85/7 przy ul. Owsianej w Zgierzu
B/20

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Myjnia samochodowa dwustanowiskowa" w Zgierzu, ul. Kamienna 67

Andrzej Jabłoński
B/21

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa myjni samochodowej i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, budowa zadaszenia dystrybutora gazu i zmiana jego usytuowania oraz budowa dwóch miejsc parkingowych" w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 21.

WASBRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 65
B/22

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowy ulicy Twardej i Sadowej wraz z chodnikiem dla pieszych i odwodnieniem w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
B/23

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Dokończenie budowy ulicy Czerwieńskiego w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
B/24

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego dla produkcji styropianu w formie płyt izolacyjnych".

GIPS-BUD Zgierz z siedzibą w Zgierzu, ul. 3 Maja 10

B/25

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa myjni dwustanowiskowej przy ul. Kamiennej 67".

Andrzej Jabłoński

B/26

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji".

F.P.H.U. RADSUR z siedzibą w Zgierzu, ul. Struga 35
B/27

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz adaptacja istniejącej infrastruktury na jej potrzeby".

AUTO-PLAC "WIS" z siedzibą w Zgierzu, ul. Piaskowa 3
B/28

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30906 Zgierz-Centrum".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
B/29

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa myjni samochodowej i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, budowa zadaszenia dystrybutora gazu i zmiana jego usytuowania oraz budowa dwóch miejsc postojowych na istniejącej stacji auto gazu i paliw płynnych w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 21".

WASBRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 65
B/30

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Dokończenie budowy ulicy Czerwieńskiego".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/31

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa zakładu anodowni aluminium o budynek magazynowy oraz szczelny zbiornik na wody opadowe z separatorem w Zgierzu, ul. Boruty 7".

P.P.H.U. ELOX AL z siedzibą w Zgierzu, ul. Boruty 7
B/32

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa ulicy Twardej i Sadowej wraz z chodnikiem dla pieszych i odwodnieniem".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/33

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/34

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa budynku produkcyjno - magazynowo - biurowego dla produkcji styropianu w formie płyt izolacyjnych, wiaty, oraz szczelnego zbiornika na wody opadowe" przewidzianego do realizacji w Zgierzu przy ul. Barwnikowej 11/13 i ul. Kolorowej 18".

GIPS-BUD Zgierz z siedzibą w Zgierzu, ul. 3 Maja 10
B/35

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Modernizacja stacji paliw płynnych PKN ORLEN w Zgierzu".

PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7
B/36

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa nowej nawierzchni ulic Kwasowej, Boruty, Miroszewskiej wraz z odwodnieniem".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/37

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr 30922 "Zgierz-Parzęczewska".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Postępu 3
B/38

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr 31095 Zgierz".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Postępu 3
B/39

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Dobudowa budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią biurową".

"Filter-Service" Spółka z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Sadowa 7a
B/40

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Rozbudowa zakładu anodowni aluminium o budynek magazynowy oraz szczelny zbiornik na wody opadowe wraz z separatorem w Zgierzu".

P.P.H.U. ELOX AL s.c. z siedzibą w Zgierzu, ul. Boruty 7 
B/41

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamińskiego".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/42

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/43

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Budowa drogi o nawierzchni rozbieralnej, chodników i wjazdów w ulicy Szkudlarskiej – od ul. Urzędniczej do ul. Szczawińskiej, w ul. Urzędniczej – od posesji nr 44 do skrzyżowania z ul. Szkudlarską oraz w ul. Robotniczej – od posesji nr 17 przy ul. Szkudlarskiej do posesji nr 26 przy ul. Robotniczej w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/44

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM nr 30858 Zgierz Południe".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
B/45

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Rozbudowa hali produkcyjnej pianki poliuretanowej i hali magazynowej surowców oraz przebudowa dróg transportowych".

Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 42
B/46

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Budowa nowej nawierzchni ulic Kwasowej, Boruty, Miroszewskiej wraz z odwodnieniem".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/47

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Budowa drogi przemysłowej Konstantynowska-Kwasowa wraz z odwodnieniem".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/48

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Budowa wodociągu w ul. Kamińskiego".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/49

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Budowa wodociągu w ul. Broniewskiego".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/50

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku gospodarczego na cele produkcyjne masarni z przebudową klatki schodowej".

Zakład Wyrobów Wędliniarskich Zbigniew Olczyk z siedzibą w Zgierzu, ul. Ludowa 29
B/51

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa kanału sanitarnego z terenu byłej jednostki wojskowej do ul. Ciosnowskiej w Zgierzu".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/52

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa kanału sanitarnego z terenu byłej jednostki wojskowej do ul. Ciosnowskiej w Zgierzu".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/53

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na punkt odzysku odpadów".

PETRO Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Boruty 18
B/54

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 29150".

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181
B/55

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM nr 30775"Zgierz BB".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
B/56

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa centrum dystrybucji wędlin, hurtowni mięsa i wędlin wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zapleczem socjalnym i technicznym, budowa dróg wewnętrznych wraz z parkingami, zjazdem, szczelnym zbiornikiem na wody opadowe".

PANDA Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 59a
B/57

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Budowa kanału sanitarnego z terenu byłej jednostki wojskowej do ul. Ciosnowskiej".

"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45
B/58

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na budynek warsztatowy (blacharsko-lakierniczy 3-stanowiskowy) z częścią garażową".

Lidia i Zbigniew Ćwikałowscy
B/59

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w rękawie ul. Dolnej".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/60

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/61

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejących budynków po bazie transportowo-magazynowej na zakład produkcji urządzeń elektrotechnicznych".

ELEKTRA ALUM Jawor, Kornecki, Sujecki Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 80/82
B/62

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 3081/439 Zgierz".

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
B/63

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejących budynków po bazie transportwo-magazynowej na zakład produkcji urządzeń elektrotechnicznych".

ELEKTRA ALUM Jawor, Kornecki, Sujecki Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 80/82
B/64

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 29101 Zgierz".

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
B/65

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM nr 30990 Zgierz Piłsudskiego".

POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
B/66

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Sienkiewicza".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/67

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej GS SCh oraz adaptacja istniejącej infrastruktury na stację demontażu i likwidacji pojazdów wycofanych z ekspolatacji".

Firma Handlowo-Usługowa, Piotr Knapiński
B/68

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa istniejącego serwisu samochodowego o dwa stanowiska (naprawa i diagnostyka)".

Andrzej Czerepok
B/69

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Dobudowa do istniejącej hali 2 szt. hal produkcyjno-magazynowych".

WANDALEX S.A. Zgierz ul. Szczawińska 54/58
B/70

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w rękawie ulicy Wiosny Ludów".

Wiesław Chyliński
B/71

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Dobudowa do istniejącej hali dwóch hal produkcyjno-magazynowych".

WANDALEX S.A. Warszawa, ul. Garażowa 7
B/72

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa wodociągu w rękawie ul. Wiosny Ludów".

Wiesław Chyliński
B/73

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 230/441 "Dubois" w Zgierzu".

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
B/74

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 29159 w Zgierzu".

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
B/75

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania nieczynnego obiektu przemysłowego na zakład produkcji lakierów samochodowych, płynów do spryskiwaczy oraz innej galanterii, realizowanego w Zgierzu przy ul. Energetyków 1".

POL-EXPO L. Krakowiak Zgierz, ul. Energetyków 1
B/76

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego, realizowanego w Zgierzu przy ul. Boruty 21".

PPHU Jacek Sukiennik, 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 27
B/77

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 431/443 "Urocza" w Zgierzu".

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
B/78

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze bez nazwy (boczna od ulicy Chełmskiej) w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/79

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era nr 29159 w Zgierz".

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
B/80

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 431/443".

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
B/81

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w drodze bez nazwy (ulica boczna od ulicy Chełmskiej) w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/82

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa instalacji związanych z odzyskiem odpadów innych niż niebezpieczne".

"SANATOR BIS" s.c. Zakład Robót Komunalnych, Bożena i Robert Głuchowscy, Rabień ul. Wiosenna 4
B/83

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 231/442 "Parkowa" Zgierz".

PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
B/84

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kontrewers w Zgierzu".

Piotr Jóźwiak, Stefan Marczuk
B/85

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu".

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu, ul. Prarzęczewska 35
B/86

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej Netia S.A. WI-MAX Nr ZGIEW001 w Zgierzu przy ul. Energetyków 9".

Netia S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Poleczki 13
B/87

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudow skrzyżowania ul. Chemików z ul. Sokołowską w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/88

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa budynu produkcyjno-magazynowego przy ul. Boruty 21 w Zgierzu".

P.P.H.U. Jacek Sukiennik z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 27
B/89

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa ulicy Józefa Chełmońskiego i ul. Janusza Korczaka w Zgierzu".

Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16
B/90

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 139".

"AUTO-MAR" Marta Jankowska z siedzibą w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 139
B/91

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego".

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35.
B/92

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego".

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35.
B/93

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kurnika dla kur - niosek jaj spożywczych dla 39.500 szt.".

Anna Sztajerowska
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 139 A.
B/94

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa ulic Parzęczewskiej i Targowej oraz skrzyżowania ulic Parzęczewska/Gałczyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz budową kanalizacji deszczowej w ulicy Parzęczewskiej i Targowej w Zgierzu".

Zarząd Powiatu Zgierskiego
B/95

Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulic Parzęczewskiej i Targowej oraz skrzyżowania ulic Parzęczewska/Gałczyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz budową kanalizacji deszczowej w ulicy Parzęczewskiej i Targowej w Zgierzu".

Zarząd Powiatu Zgierskiego
B/96

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja instalacji do produkcji płyt ociepleniowych ze spienionej mieszanki tworzyw sztucznych z grafitem".

Firma SILIMAT Sp. z o.o.
Gniew, ul. Ogrodowa 8

B/97

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kurnika dla kur - niosek jaj spożywczych dla 39.500 szt.".

Anna Sztajerowska
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 139A

B/98

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla  przedsięwzięcia pn.: "Budowa kurnika dla kur - niosek jaj spożywczych dla 39 500 szt." realizowanego przez Panią Annę Sztajerowską  w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 139 A 

Anna Sztajerowska
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 139A

B/99

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kurnika dla kur - niosek jaj spożywczych dla 39 500 szt." realizowanego przez Panią Annę Sztajerowską  w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 139 A .

Anna Sztajerowska
Zgierz, ul. Wiosny Ludów 139A

B/100

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii”, realizowanego w Zgierzu przy ul. A. Struga 26 przez Firmę BIO EKO TECH z siedzibą w Bielsko- Białej ul. Regera 84.

BIO EKO TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko- Białej ul. Regera 84.

B/101

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii”, realizowanego w Zgierzu przy ul. A. Struga 26 przez Firmę BIO EKO TECH z siedzibą w Bielsko- Białej ul. Regera 84.

BIO EKO TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko- Białej, ul. Regera 84.

B/102

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa wraz przebudową piekarni oraz powiększenie jej profilu o instalację do produkcji wyrobów cukierniczych" realizowanego w Zgierzu przy ul. Szkudlarskiej 4/8.

Henryk Bocheński

B/103

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa wraz przebudową piekarni oraz powiększenie jej profilu o instalację do produkcji wyrobów cukierniczych" realizowanego w Zgierzu przy ul. Szkudlarskiej 4/8

Henryk Bocheński

B/104 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Budowa hali produkcyjnej z przeznaczeniem dla przetwórstwa tworzyw sztucznych na wtryskarkach" realizowanego w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 11. "STAN-MARK" z siedzibą w Łodzi, ul. Grunwaldzka 33
B/105 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla  przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali produkcyjnej z przeznaczeniem dla przetwórstwa tworzyw sztucznych na wtryskarkach" realizowanego w Zgierzu przy  ul. Sienkiewicza 11 "STAN-MARK" z siedzibą w Łodzi, ul. Grunwaldzka 33
B/106 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla  przedsięwzięcia pn.: "Instalacja pieca do wytopu żeliwa z mokrym łapaczem iskier wraz z infrastrukturą magazynowo - techniczną" realizowanego w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 20A Zenon Stróżewski
B/107
Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Instalacja pieca do wytopu żeliwa z mokrym łapaczem iskier wraz z infrastrukturą magazynowo - techniczną" realizowanego w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 20A Zenon Stróżewski
B/108 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii" przewidzianego do realizacji przez Firmę BIO EKO TECH  w Zgierzu przy ul. A. Struga 26 BIO EKO TECH, Bielsko-Biała, ul. Regera 84
B/109
Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Produkcja regranulatu tworzyw termoplastycznych" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Energetyków 2 POWERGREEN Sp. z o. o., Łódź, ul. Kaczeńcowej 27
B/110
Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Produkcja regranulatu tworzyw termoplastycznych" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Energetyków 2 POWERGREEN Sp. z o. o., Łódź, ul. Kaczeńcowej 27
B/111
Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Produkcja regranulatu tworzyw termoplastycznych" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Energetyków 8 POWERGREEN Sp. z o. o., Łódź, ul. Kaczeńcowej 27
B/112
Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Produkcja regranulatu tworzyw termoplastycznych" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Energetyków 8 POWERGREEN Sp. z o. o., Łódź, ul. Kaczeńcowej 27
B/113
Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o umorzeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Budowie sortowni automatycznej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 123/126  na działce o numerze nr. ewid. 216/9 Grażyna Targalska
B/114
Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pn.: "Budowa centrum lakierniczego składającego się z ekologicznej lakierni samochodowej i elementów drewnianych oraz konfekcjonowania - rozlewni chemii samochodowej i drzewnej” planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Boruty 23. Zgierz, ul. Boruty 23
B/115
Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Budowa centrum lakierniczego składającego się z ekologicznej lakierni
samochodowej i elementów drewnianych oraz konfekcjonowania - rozlewni chemii samochodowej i drzewnej" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Boruty 23".
Zgierz, ul. Boruty 23
B/116
Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sortowni  automatycznej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 123/125. Grażyna Targalska
B/117 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sortowni  automatycznej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne”  w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 123/125. Grażyna Targalska
B/118 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii wraz z infrastrukturą planowanej do realizacji w Zgierzu"  przy ul. A. Struga 26 w Zgierzu BIO EKO TECH, Bielsko-Biała, ul. Regera 84
B/119 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu produkcyjnego w zakresie wytwarzania artykułów z tworzyw sztucznych z częścią socjalną i biurową”   w Zgierzu przy ulicy Sadowej 31 i 33 Henryk Metelski
B/120 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu produkcyjnego w zakresie wytwarzania artykułów z tworzyw sztucznych z częścią socjalną i biurową"  w Zgierzu przy ulicy Sadowej 31 i 33 Henryk Metelski
B/121 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaty i dróg dojazdowych do lokalizacji instalacji wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. A. Struga 14 PGGO  EKOGAL - EKOPUR Sp. z. o.o.  z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 13-21
B/122 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaty i dróg dojazdowych do lokalizacji instalacji wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. A. Struga 14 PGGO  EKOGAL - EKOPUR Sp. z. o.o.  z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 13-21
B/123 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie punktu zbierania odpadów w postaci złomu, metali kolorowych i makulatury" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Piłsudskiego 84 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZMET" Iza Olejniczak  z siedzibą w Zgierzu, ul. Piłsudskiego 84
B/124 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie punktu zbierania odpadów w postaci złomu, metali kolorowych  i  makulatury” planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Piłsudskiego 84 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZMET" Iza Olejniczak  z siedzibą w Zgierzu, ul. Piłsudskiego 84
B/125 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o podjęciu
zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowie sortowni
automatycznej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne"
w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 123/125.
Grażyna Targalska
B/126 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów   spożywczych z surowców  spożywczych  produktów  pochodzenia  zwierzęcego, z oczyszczalnią ścieków  przemysłowych i biogazownią" planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej  74/76. AGK Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie 
ul. Czardasza 13 lok.1
B/127 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowców  spożywczych  produktów  pochodzenia  zwierzęcego,
z oczyszczalnią ścieków przemysłowych i  biogazownią” planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej  74/76.
AGK Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie 
ul. Czardasza 13 lok.1
B/128 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia pn.: "Skup złomu i  makulatury" planowanego do realizacji w Zgierzu przy
ul. Gołębiej 18.
Iwona Adamczyk "Skup Złomu" z siedzibą w Zgierzu ul. Gołębia 18
B/129 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Skup złomu i makulatury" planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Gołębiej 18. Iwona Adamczyk "Skup Złomu" z siedzibą w Zgierzu ul. Gołębia 18
B/130 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa PGE GiEK SA   Oddział Elektrociepłownia Zgierz w zakresie: zabudowy turbozespołu wraz z chłodnią wentylatorową, stacją dekarbonizacji wody i studnią głębinową oraz kotła wodnego z kominem, magazynem oleju i przyłączem gazowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” PGE  Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz siedzibą w Zgierzu ul. Energetyków 9
B/131 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Przebudowa i rozbudowa PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Zgierz w zakresie: zabudowy turbozespołu wraz z chłodnią wentylatorową, stacją dekarbonizacji wody i studnią głębinową oraz kotła wodnego z kominem, magazynem oleju i przyłączem gazowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz siedzibą w Zgierzu ul. Energetyków 9
B/132 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni S1A oraz pobór wód podziemnych poprzez tę studnie dla potrzeb socjalno - bytowych, technologicznych i p-poż” PPH Legs Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Zgierska 48/52
B/133 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni S1A oraz pobór wód podziemnych poprzez tę studnie dla potrzeb socjalno - bytowych, technologicznych i p-poż” PPH Legs Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Zgierska 48/52
B/134 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu wykorzystywania odpadów w celu odzysku substancji, materiałów i energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt socjalno - biurowy, miejsca parkingowe)", do realizacji w Zgierzu ul. Łukasińskiego 15/17 i ul. Miroszewska 54-60 Eko - Boruta Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Barwnikowa 5/9
B/135 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu wykorzystywania odpadów w celu odzysku substancji, materiałów i energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt socjalno - biurowy, miejsca parkingowe)", do realizacji w Zgierzu ul. Łukasińskiego 15/17 i ul. Miroszewska 54-60 Eko - Boruta Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Barwnikowa 5/9
B/136 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowie sortowni  automatycznej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne"  w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 123/125 Zgierz, ul. Aleksandrowska 123/125
B/137 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o podjęciu
zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia pn.: "Zakład produkcji regranulatu
tworzyw termoplastycznych" na działce Nr 371 przy ul. Energetyków 2 w Zgierzu
POWERGREEN
Sp. z o.o.
B/138 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie i sortowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych i przekazywanie do dalszej działalności recyklingu specjalistycznym zakładom", planowanej  do   realizacji  w  Zgierzu   przy ul. Północnej 7A Feliks Wiśniewski
B/139 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie i sortowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych i przekazywanie do dalszej działalności recyklingu specjalistycznym zakładom", planowanej  do   realizacji  w  Zgierzu   przy ul. Północnej 7A Feliks Wiśniewski
B/140 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia pn.: "Mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, wulkanizacja, myjnia samochodowa" planowanej  do   realizacji  w  Zgierzu przy ul. Sadowej 19 Adam Skowron
B/141 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, wulkanizacja, myjnia samochodowa" planowanej  do   realizacji  w  Zgierzu   
przy ul. Sadowej 19
Adam Skowron
B/142 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa pralni wodnej" planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 19 A Renata Wasiak
B/143 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa pralni wodnej" planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 19 A Renata Wasiak
B/144 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Budowa ulicy Witosa w Zgierzu wraz z odwodnieniem" Gmina Miasto Zgierz
B/145 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Witosa w Zgierzu wraz z odwodnieniem" Gmina Miasto Zgierz
B/146 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch hal magazynowych oraz zabudowa i rozbudowa istniejącej wiaty magazynowej", planowanej do realizacji w  Zgierzu przy ul. A. Struga 39, 41, 43 oraz przy ul. Boruty 3 SAWO RECYKLING SP.J.
B/147 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch hal magazynowych oraz zabudowa i rozbudowa istniejącej wiaty magazynowej”, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. A. Struga 39, 41, 43 oraz przy ul. Boruty 3
SAWO RECYKLING SP.J.
B/148 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu wraz z budynkami magazynowymi dla działalności polegającej na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,  planowanej  do   realizacji  w  Zgierzu przy ul. Kwasowej 5.
Brenntag Polska
 Sp. z o. o.
B/149 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania terenu wraz z budynkami magazynowymi dla działalności polegającej na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,  planowanej  do   realizacji  w  Zgierzu przy  ul. Kwasowej 5.
Brenntag Polska
 Sp. z o. o.
B/150 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu, w tym żelaza, metali kolorowych, makulatury"
w Zgierzu przy ul.  Długiej 165.
Klaudia Gabryelczak
B/151 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu, w tym żelaza, metali kolorowych, makulatury” w Zgierzu przy ul.  Długiej 165.
Klaudia Gabryelczak
B/152 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  przewidzianej do realizacji w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a. Przedsiębiorstwo Usługowe RS II
B/153 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  przewidzianej do realizacji w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a. Przedsiębiorstwo Usługowe RS II
B/154 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wytwórni mieszanek bitumicznych o silos na materiały sypkie o pojemności 120 m3,  przewidzianej do realizacji w Zgierzu przy ul. Uroczej 2/4. Masfalt Sp. z o. o.
B/155 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wytwórni mieszanek bitumicznych o silos na materiały sypkie o pojemności 120 m3,  przewidzianej do realizacji w Zgierzu przy ul. Uroczej 2/4. Masfalt Sp. z o. o.
B/156 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu budowy garażu dla 3 samochodów ciężarowych jako warsztatu naprawczego o dwóch stanowiskach z częścią do naprawy ogumienia (2 stanowiska) oraz garażu dla 2 samochodów osobowych Inwestora oraz wiaty. Masfalt Sp. z o. o.
B/157 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu budowy garażu dla 3 samochodów ciężarowych jako warsztatu naprawczego o dwóch stanowiskach z częścią do naprawy ogumienia (2 stanowiska) oraz garażu dla 2 samochodów osobowych Inwestora oraz wiaty. Zgierz, ul. Kasprowicza 21a, 23
B/158 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego z dwoma stanowiskami roboczymi, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Kasprowicza 7 na działce o nr ewid.: 108, obręb 113. Zgierz, ul. Kasprowicza 7
B/159 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego z dwoma stanowiskami roboczymi, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Kasprowicza 7 na działce o nr ewid.: 108, obręb 113. Zgierz, ul. Kasprowicza 7
B/160 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Koszarowej 9, na działce o nr ewid. 298/2, obręb 118. Zgierz, ul. Koszarowa 9
B/161 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Koszarowej 9, na działce o nr ewid. 298/2, obręb 118. Zgierz, ul. Koszarowa 9
B/162 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  "Budowie Zakładu produkcji regranulatu tworzyw termoplastycznych" przy ul. Energetyków 2 w Zgierzu na działce o nr ewid. 371  obręb 121 POWERGREEN Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kaczeńcowej 27
B/163 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na "Punkcie do zbierania, przeładowywania surowców i odpadów w tym złomu", realizowanego w Zgierzu przy ul. Obrońców Warszawy 74, na terenie działki nr ewid. 147/2 w obrębie 136 PPHU MIX s.c.
B/164 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Punkcie do zbierania, przeładowywania surowców i odpadów w tym złomu", realizowanego w Zgierzu przy ul. Obrońców Warszawy 74, na terenie działki nr ewid. 147/2 w obrębie 136 PPHU MIX s.c.
B/165 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  budowie zakładu utylizacji odpadów energetycznych przy wykorzystaniu wody w stanie nadkrytycznym, przewidzianego do realizacji w Zgierzu przy Energetyków 2, na działce o nr ewid. 371 o obrębie 121
Ekoaqua Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kaczeńcowej 27
B/166 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 396 obręb 121 Zgierz, ujmującej wody na potrzeby budowanej fabryki TEKNO Polska Sp. z o.o.
TEKNO Polska Sp. z o.o.
B/167 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej za pomocą studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 396 obręb 121 Zgierz, ujmującej wody na potrzeby budowanej fabryki TEKNO Polska Sp. z o.o.
TEKNO Polska Sp. z o.o.
B/168

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz      o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 74-76, 80B, 80A, 82, 84.

Bonin Sp. z o.o.
B/169

Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 74-76, 80B, 80A, 82, 84.

Bonin Sp. z o.o.
B/170 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz      o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 74-76, 80A. Premium 2 Sp. z o.o.
B/171 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 74-76, 80A. Premium 2 Sp. z o.o.
B/172 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz      o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej części samochodowej na działce nr 245 przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu wraz z sektorem magazynowania pojazdów osuszanych. Marcin Jankowski
B/173 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej części samochodowej na działce nr 245 przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu wraz z sektorem magazynowania pojazdów osuszanych. Marcin Jankowski
B/174 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na  odzysku i przetwarzaniu odpadów. MASFALT Sp. z o.o.
B/175 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na odzysku i przetwarzaniu odpadów. MASFALT Sp. z o.o.
B/176 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "budowa hali magazynowej części samochodowej" na działce nr 245 przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu wraz z sektorem magazynowania pojazdów osuszanych Marcin Jankowski
B/177 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  budowie hali magazynowej części samochodowych na działce nr 245 przy ulicy Aleksandrowskiej w Zgierzu wraz z sektorem magazynowania pojazdów osuszanych, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 137 Marcin Jankowski
B/178

sprostowanie
Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza umarzająca postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu filcu i włókniny z odpadów włókienniczych i tekstylnych, planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Kolorowej 16 "JACEK" P.P.H.U.
Jacek Patela
B/179

sprostowanie
Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza umarzająca postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu filcu i włókniny z odpadów włókienniczych i tekstylnych, planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Kolorowej 16.  EJM Sp. z o.o.
B/180 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz      o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Zbieraniu złomu i odsprzedaży odbiorcom",   planowanej  do  realizacji  w  Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 22-24 i przy ul. Cegielnianej 4, 4C, 8C, 6C. MPGK Sp. z o.o.
B/181 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zbieranie złomu i odsprzedaż odbiorcom”, planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 22-24 i przy ul. Cegielnianej 4, 4C, 8C, 6C. MPGK Sp. z o.o.
B/182 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn " Transport, gromadzenie i przetwarzanie odpadów przemysłowych", planowanej do realizacji w Zgierzu przy ul. A. Struga 39, 41, 43 oraz przy ul. Boruty 3, na działkach o nr ew.: 306, 307, 308/1, 321/20, 321/30, obręb 121.
SAWO RECYKLING SP.J.
B/183 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza umarzająca postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu, zbieraniu i odzysku odpadów.
RECYKLING – PLAST Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych.
B/184 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia  zwierzęcego, przewidzianego do realizacji w Zgierzu, przy ul. Konstantynowskiej  74-76, 80 A. Premium 2 Sp. z o. o.
B/185 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: "Budowa dwóch hal magazynowych oraz zabudowa i rozbudowa istniejącej wiaty magazynowej" SAWO RECYKLING SP.J.
B/186 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia  zwierzęcego, przewidzianego do realizacji w Zgierzu, przy ul. Konstantynowskiej 74-76, 80A, 80B, 82, 84 oznaczonych nr ewid 275/2, 279, 280, 282/2, 283/2 w obrębie 121. Bonin Sp. z o. o.
B/187 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrociepłowni Biogazowej utylizującej biomasę organiczną, w zakresie kompletnej instalacji elektrociepłowni biogazowej wraz z pełnym zapleczem socjalno - technicznym" Zespół Elektrociepłowni Biogazowych w Zgierzu Sp. z o. o. w organizacji
B/188 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa kotła parowego o mocy 24 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz, ul. Energetyków 9”. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz z siedzibą w Zgierzu ul. Energetyków 9
B/189 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa kotła parowego o mocy 24 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz, ul. Energetyków 9” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz z siedzibą w Zgierzu ul. Energetyków 9
B/190 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieranie złomu i odsprzedaż odbiorcom” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zgierz, ul. Łęczycka 24
B/191 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu zbieraniu i odzysku odpadów w firmie RECYKLING – PLAST Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych RECYKLING-PLAST Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych
Zgierz, ul. Ozorkowska 94
B/192 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów – skup złomu i surowców wtórnych innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych”
MJ RECYKLING Sp. z o.o.
ul. Pryncypalna 171, 93-373 Łódź
B/193 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów – skup złomu i surowców wtórnych innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych" MJ RECYKLING Sp. z o. o.
ul. Pryncypalna 171
93-373 Łódź
B/194 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu produkcji środka czyszczącego wraz niezbędną infrastrukturą” Przedsiębiorstwo Chemiczne „ABRA”, Grażyna Szczygielska i  Dariusz Szczygielski
B/195 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrociepłowni Biogazowej utylizującej biomasę organiczną, w zakresie kompletnej instalacji elektrociepłowni biogazowej wraz z pełnym zapleczem socjalno - technicznym" Zespół Elektrociepłowni Biogazowych w Zgierzu Sp. z o.o. w organizacji
B/196 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu zbierania i odzysku odpadów w firmie RECYKLING – PLAST Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych, planowanej do  realizacji na nieruchomości położonej w  Zgierzu przy ul. Ozorkowskiej 94, oznaczonej   nr ewid 666   w obrębie 137. Maciej Jatczak - Recykling-Plast Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych, 95-100 Zgierz, ul. Ozorkowska 94
B/197 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.:  Budowa zakładu produkcji środka czyszczącego wraz z niezbędną infrastrukturą”, planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Energetyków 4A, na działce o nr ewid 372/2  w obrębie 121. Grażyna Szczygielska, Dariusz Szczygielski - Przedsiębiorstwo Chemiczne „ABRA”
B/198 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza  o  braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia pn.: „Wybudowanie urządzenia wodnego, studni o głębokości 60,0m, ujmującej wodę podziemną z utworów czwartorzędowych”, planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 139, na  działce o nr ewid 97/3 w obrębie 134.  Jerzy Sztajerowski
B/199 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków produkcyjnych o części magazynowe", planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 62-70 na działkach o nr ewid: 90/10, 90/12, 90/16, 90/19, 267, 268 w obrębie 121. TEXTON S. A. z siedzibą w  Zgierzu, ul. Konstantynowska 62-70
B/200 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia pn.: "Budowa suchego zbiornika retencyjnego dławiącego przepływ wody opadowej na wylocie kanału deszczowego - piętrzenie do poziomu 1,35 m wraz z regulacją rowu odprowadzającego wody opadowe", planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Malinka 2, na działce o nr ewid 3/11  w obrębie 124. Gmina Miasto Zgierz
B/201 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wybudowanie urządzenia wodnego, studni o głębokości 60,0m, ujmującej wodę podziemną z utworów czwartorzędowych", planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 139, na działce o nr ewid 97/3 w obrębie 134 Jerzy Sztajerowski
B/202 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego dławiącego przepływ wody opadowej na wylocie kanału deszczowego - piętrzenie do poziomu 1,35 m wraz z regulacją rowu odprowadzającego wody opadowe" Gmina Miasto Zgierz
B/203 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o podjęciu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu, zbierania i odzysku odpadów w firmie RECYKLING – PLAST Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych RECYKLING - PLAST Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych, Maciej Jatczak
B/204 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o podjęciu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrociepłowni Biogazowej utylizującej biomasę organiczną, w zakresie kompletnej instalacji elektrociepłowni biogazowej wraz z pełnym zapleczem socjalno - technicznym" Zespół Elektrociepłowni Biogazowych w Zgierzu Sp. z o. o.   w organizacji
B/205 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia pn.: "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz” Gmina Miasto Zgierz
B/206 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia pn.: "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz" Gmina Miasto Zgierz
B/207 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz” Gmina Miasto Zgierz
B/208 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  pn.: „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz” Gmina Miasto Zgierz
B/209 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 5102 E - ul. Konstantynowska w Zgierzu na długości ok. 2,85 km  i szerokości 9,0 m realizowanego na działkach  nr ewid.: 78/15 obręb 121, 139/7 obręb 121, 49/4 obręb 118, 255/2 obręb 130. Powiat Zgierski,
Zarząd Powiatu Zgierskiego
B/210

sprostowanie
Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych wraz z punktem zbierania odpadów”, planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Kwasowej 2a, na działce o nr 387/4 o obrębie 121. Prezydent Miasta Zgierza
B/211 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 5102 E - ul. Konstantynowska w Zgierzu na długości ok. 2,85 km i szerokości 9,0 m realizowanego na działkach nr ewid.: 78/15 obręb 121, 139/7 obręb 121, 49/4 obręb 118, 255/2 obręb 130. Powiat Zgierski
B/212 Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego znak RŚVI.7241.2.2015.AB z dnia 29.12.2015 w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Wojewody Łódzkiego z 15.09.2005 r. znak SRVII-G/6617-2/d/317/2015 w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej na działkach o nr ewid. 3/5, 67 i 66/1.
Gmina Miasto Zgierz
B/213 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na prowadzeniu działalności polegającej na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne w postaci aluminium blach offsetowych Prezydent Miasta Zgierza
B/214 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i innych elementów wyposażenia (kod 17 01 07) oraz magnetycznych i optycznych nośników informacji (kod 16 08 01) w procesie odzysku R12 i R13 "Sawo Recykling” Sp. J.
z siedzibą w Zgierzu
B/215 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Budowa Elektrociepłowni Biogazowej utylizującej biomasę organiczną, w zakresie kompletnej instalacji elektrociepłowni biogazowej wraz z pełnym zapleczem socjalno - technicznym”
Zespół Elektrociepłowni Biogazowych w Zgierzu Sp. z o. o. w organizacji  
B/216 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi zakończonymi studniami rewizyjnymi w ul. Bazylijskiej, Wspólnej, Kosynierów, Zawadzkiej i Wiatrakowej w Zgierzu Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu
B/217 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności polegającej na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne w postaci aluminium blach offsetowych

Zgierz, ul. Myśliwska 9

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

obszar, którego dokument dotyczy

B/218 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i innych elementów wyposażenia (kod 17 01 07) oraz magnetycznych i optycznych nośników informacji (kod 16 08 01) w procesie odzysku R12 i R13 województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/219 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu zbierania i odzysku odpadów województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/220 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi zakończonymi studniami rewizyjnymi w ul. Bazylijskiej, Wspólnej, Kosynierów, Zawadzkiej i Wiatrakowej w Zgierzu. województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/221 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków produkcyjno-magazynowych do przewijania i magazynowania przędzy, budowie budynku socjalno-biurowego, budowie budynku łącznika pomiędzy projektowanymi budynkami a istniejącym budynkiem farbiarni oraz budowie parkingu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/222 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków produkcyjno-magazynowych do przewijania i magazynowania przędzy, budowie budynku socjalno-biurowego, budowie budynku łącznika pomiędzy projektowanymi budynkami a istniejącym budynkiem farbiarni oraz budowie parkingu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/223 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego. województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/224 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na unowocześnieniu procesu produkcyjnego tj.: zakupie innowacyjnego umaszynowienia w zakładzie produkcji wyrobów mięsnych i garmażu województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/225 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/226 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na unowocześnieniu procesu produkcyjnego tj.: zakupie umaszynowienia w zakładzie produkcji wyrobów mięsnych i garmażu województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/227 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/227-1 Postanowienie Prezydenta Miasta Zgierza uchylające postanowienie z dn. 14.10.2016 r. znak: OR.6220.48.6.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/228 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/229 Decyzja Prezydenta Miasta Zgierza umarzająca w całości postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/230 Decyzja umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia  zwierzęcego województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/231 Decyzja umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia  zwierzęcego województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/232 Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej na terenie zakładu Eurofoam Polska Sp. z o.o. województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/233 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu produkcji tkanin technicznych o budynki produkcyjno - magazynowe i uzupełniające województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/234 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu produkcji tkanin technicznych o budynki produkcyjno-magazynowe i uzupełniające województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/235 Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/236 Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów województwo łódzkie,
powiat zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/237 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane
Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/238 Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z myjnią samochodową (automatyczną lub ręczną) oraz z zapleczem socjalno-biurowym Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/239 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/240 Postanowienie zawieszające postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku  i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/241 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu Eurofoam Polska Sp. z o. o. Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/242 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z myjnią samochodową (automatyczną lub ręczną) oraz z zapleczem socjalno-biurowym Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/243 Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/244 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali zachodniej od ujęcia wody do ul. Musierowicza w Zgierzu" Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/245 Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  rozszerzeniu dotychczasowej działalności o możliwość przetwarzania odpadów nie zawierających substancji niebezpiecznych Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/246 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie magistrali zachodniej od ujęcia wody do ul. Musierowicza w Zgierzu” Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/247 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/248 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków centrum handlowo – usługowego z częścią gastronomiczną, biurową i rozrywkową wraz z infrastrukturą techniczną Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/249 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/250 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków centrum handlowo – usługowego z częścią gastronomiczną, biurową i rozrywkową wraz z infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji w Zgierzu, przy ul. Armii Krajowej Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz
B/251 Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów oraz na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, planowanego do realizacji w Zgierzu, na działce o nr ewid. 310 obręb 121, położonej przy ul. Andrzeja Struga 35. Województwo Łódzkie,
Powiat Zgierski,
Gmina Miasto Zgierz


Ilość odsłon: 22503
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wprowadził(a): Michał Koralewski
Data publikacji: 2017-07-24 14:31
Ostatnia zmiana: 2017-07-24 14:32
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja karty B/251

Rejestr zmian - (127)
Data: 2017-07-24 14:32Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja karty B/251
Data: 2017-07-05 14:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/250.
Data: 2017-06-13 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/249.
Data: 2017-06-12 09:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/248.
Data: 2017-06-05 09:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/247.
Data: 2017-05-23 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/246.
Data: 2017-05-23 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/245.
Data: 2017-05-08 13:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Karty B/244.
Data: 2017-05-04 10:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/243.
Data: 2017-05-04 09:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/242.
Data: 2017-04-25 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/241.
Data: 2017-04-20 16:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Karty B/240.
Data: 2017-04-07 08:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/239.
Data: 2017-03-27 13:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/238.
Data: 2017-03-24 11:28Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu
Data: 2017-03-08 13:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja B/236.
Data: 2017-02-28 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/235.
Data: 2017-02-13 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Karty B/234.
Data: 2016-12-21 09:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/233.
Data: 2016-12-16 16:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/232.
Data: 2016-12-16 15:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/231.
Data: 2016-12-15 14:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/230.
Data: 2016-11-07 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja B/227-1.
Data: 2016-11-04 13:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja B/229.
Data: 2016-10-18 13:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja B/228.
Data: 2016-09-06 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/226.
Data: 2016-09-01 15:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/225.
Data: 2016-08-12 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/224.
Data: 2016-08-05 12:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/223.
Data: 2016-08-01 11:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/222.
Data: 2016-06-24 10:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/221.
Data: 2016-06-20 14:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/220.
Data: 2016-06-13 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/219.
Data: 2016-06-03 11:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/218.
Data: 2016-05-20 13:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/217.
Data: 2016-05-17 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/216.
Data: 2016-04-29 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/215.
Data: 2016-04-28 15:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/214.
Data: 2016-04-22 10:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/213.
Data: 2016-04-04 12:22Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu
Data: 2016-03-22 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/211.
Data: 2016-03-16 10:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprostowań do kart B/178 i B/179.
Data: 2016-03-11 13:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprostowania do formularza B/210.
Data: 2016-03-08 11:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/210.
Data: 2016-02-26 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/209.
Data: 2016-01-26 14:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/208.
Data: 2016-01-22 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/207.
Data: 2016-01-07 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/206.
Data: 2015-12-22 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/205.
Data: 2015-10-06 14:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/204.
Data: 2015-10-05 14:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/203.
Data: 2015-09-18 13:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/202.
Data: 2015-08-26 10:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/201
Data: 2015-08-17 09:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/200.
Data: 2015-08-13 12:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/199.
Data: 2015-07-29 09:22Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja formularzy B_196, B_197, B_198
Data: 2015-07-16 14:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy B/194 i B/195.
Data: 2015-07-09 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/193.
Data: 2015-06-24 09:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy.
Data: 2015-06-11 12:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularz: B/188 i B/189.
Data: 2015-05-19 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/187.
Data: 2015-04-08 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/186.
Data: 2015-03-31 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/185.
Data: 2015-03-13 11:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/184.
Data: 2015-03-09 17:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/183.
Data: 2015-02-20 12:50Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja spisu
Data: 2015-02-05 11:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/181.
Data: 2015-02-04 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/180.
Data: 2015-01-29 15:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/179.
Data: 2015-01-28 12:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/178.
Data: 2014-12-19 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/177.
Data: 2014-09-08 14:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/176.
Data: 2014-08-18 14:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy B/174 i B/175.
Data: 2014-08-12 10:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/172 i B/173.
Data: 2014-07-29 14:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja postanowień PMZ.
Data: 2014-07-25 14:06Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja postanowień PMZ
Data: 2014-04-15 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy B/166 i B/167 oraz formatowanie tabeli.
Data: 2013-12-30 15:42Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu
Data: 2013-12-30 15:38Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu
Data: 2013-10-18 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-07-03 14:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/162.
Data: 2013-06-20 13:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy B/160 i B/161.
Data: 2013-06-14 15:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy B/158 lub B/159.
Data: 2013-05-29 14:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/156 i B/157.
Data: 2013-05-23 13:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/154 i B/155.
Data: 2013-05-21 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy B/152 i B/153.
Data: 2013-03-04 15:14Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja tabeli
Data: 2013-03-04 14:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2013-02-15 14:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/146 i B/147.
Data: 2013-01-22 13:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-12-27 13:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/142 i B/143.
Data: 2012-12-21 12:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/141.
Data: 2012-12-19 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/140.
Data: 2012-11-07 11:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linku w B/136.
Data: 2012-11-06 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty B/138 i B/139.
Data: 2012-10-10 13:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linku.
Data: 2012-10-10 13:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/137.
Data: 2012-09-07 14:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodano formularz B/136.
Data: 2012-08-28 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodano formularz B/134 i B/135.
Data: 2012-05-29 15:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-05-24 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-04-18 14:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-04-06 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-02-21 12:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza B/125.
Data: 2012-02-15 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-01-17 09:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy B/121, B/122.
Data: 2011-12-09 10:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-12-08 11:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-09-16 10:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-08-12 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy B/114 i B/115.
Data: 2011-08-05 13:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie formularza B/113.
Data: 2011-07-13 13:59Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-06-30 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-06-15 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-05-31 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-05-30 09:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-05-16 15:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-02-28 17:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja spisu.
Data: 2010-11-23 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2010-11-23 15:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2010-09-13 12:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja postanowienia B/97.
Data: 2010-08-27 14:21Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja postanowienia B/96.
Data: 2010-07-22 12:33Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja postanowień i decyzji środowiskowych PMZ.
Data: 2010-04-26 15:40Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Wprowadzenie decyzji środowiskowych PMZ.
Data: 2010-03-30 14:50Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Wprowadzenie decyzji środowiskowych PMZ.
Data: 2009-04-28 15:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie decyzji środowiskowych PMZ.
Data: 2009-04-28 15:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu formularzy B.
Data: 2007-10-04 15:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator