Informacja - wyłożenie spisu wyborców do wglądu

Informacja
Prezydenta Miasta Zgierza

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej działając na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 922 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że:

  • w dniach od 8 do 19 października 2007 r. zostanie wyłożony do wglądu spis wyborców sporządzony na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
  • spis wyborców wyłożony będzie w Urzędzie Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 004 (parter) w godzinach 8.00 – 16.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) i we wtorki w godzinach 8.00 – 18.00,
  • udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców,
  • informacje w sprawach spisu wyborców można uzyskać pod numerami telefonu: 042 714 31 31 lub 042 714 31 32.

Ilość odsłon: 1870
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-10-05 13:08
Ostatnia zmiana: 2007-10-05 13:08
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2007-10-05 13:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator