Spis formularzy E

Karty informacyjne dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
(kliknij na kolejny numer karty, aby pobrać formularz w formacie .rtf)

Nr  karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

dane podmiotu

E/1
 • Projekt: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza.
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach dotyczących Projektu pn.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków obejmujące przedsięwzięcia:
  - I Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu
  - II Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza
  - III Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza
  - IV Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu
"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
E/2
 • Projekt: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza.
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach dotyczących Projektu pn.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków obejmujące przedsięwzięcia:
  - I Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu
  - II Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza
  - III Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza
  - IV Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu
"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
E/3
 • Projekt: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza.
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach dotyczących Projektu pn.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków obejmujące przedsięwzięcia:
  - I Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu
  - II Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza
  - III Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza
  - IV Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu
"Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
E/4
 • Projekt: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Raport o oddziaływaniu na środowisko modernizacji stacji wodociągowej w Zgierzu
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach dotyczących Projektu pn.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków obejmujące przedsięwzięcia:
  - I Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu
  - II Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza
  - III Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza
  - IV Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu
 "Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
E/5
 • Projekt: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Raport o oddziaływaniu na środowisko modernizacji oczyszczalni ścieków w Zgierzu
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach dotyczących Projektu pn.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków obejmujące przedsięwzięcia:
  - I Modernizacja stacji wodociągowej w Zgierzu
  - II Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Zgierza
  - III Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zgierza
  - IV Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zgierzu
 "Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. A. Struga 45
E/6
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 29153 w Zgierzu"
Grzegorz Lewandowski "COMPACT PROJEKT" Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Nowa 29/31
E/7
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30857 Zgierz-Szczawińska"
Tomasz Krysicki "HADAR" z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 84
E/8
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji"
Ryszard Mikołajczyk PPHU "RYŚBUD" z siedzibą w Zgierzu, ul. Sadowa 19
E/9
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji"
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "RADSUR" T. Kier z siedzibą w Zgierzu, ul. Struga 35
E/10
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30906 Zgierz - Centrum"
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 81
E/11
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30974 Zgierz - Kasprowicza"
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
E/12
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30775 Zgierz - BB"
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
E/13
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30922 Zgierz - Parzęczewska"
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
E/14
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. Nr 31095 Zgierz"
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
E/15
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM Nr 3085 Zgierz-Południe"
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
E/16
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego dla stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 29150 ZGIERZ, w skład której wchodzi demontaż istniejących anten sektorowych, montaż na istniejącym kominie nowych anten sektorowych oraz anten radioliniowych, lokalizacja dwóch nowych urządzeń technicznych u podnóża komina, montaż dodatkowych drabinek kablowych"
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181
E/17
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa hali produkcyjnej pianki poliuretanowej i hali magazynowej surowców oraz przebudowie dróg transportowych"
Eurofoam Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Zgierzu, ul. Szczawińska 42
E/18
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM Nr 30858 - Zgierz Południe"
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
E/19
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Stacja demontażu i likwidacji pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE)"
Firma Handlowo-Usługowa Piotr Knapiński z siedzibą w Zgierzu, ul.  Wschodnia 29
E/20
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr 30990 Zgierz-Piłsudskiego"
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
E/21
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA Nr 29101 Zgierz"
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
E/22
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 29156 Zgierz wraz z przyłączem energetycznym na istniejącej wieży POLKOMTEL S.A."
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
E/23
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Nr 3081/493 Zgierz"
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
E/24
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej sieci Plus GSM Nr 33932 Zgierz-Z"
POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3
E/25
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 29158"
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
E/26
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Orange Nr 229/440"
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
E/27
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ORANGE Nr 3081/439"
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
E/28
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ORANGE Nr 230/441"
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
E/29
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ORANGE Nr 431/443"
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
E/30
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ORANGE Nr 3081/439"
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
E/31
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ORANGE Nr 233/444"
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a
E/32
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej Netia S.A. WI-MAX nr ZGIEW001"
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13
E/33
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 29159"
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181
E/34
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na lakiernię proszkową firmy ,,ELOX-AL" P.P.H.U. s.c. inż. Jerzy Pietrzak i Dominik Pietrzak w Zgierzu, przy ul. Boruty 7"
"ELOX-AL" P.P.H.U. s.c. z siedzibą w Zgierzu, ul. Boruty 7
E/35
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Stacja paliw płynnych w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 74e"
Piotr Bula
E/36
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Stacja  demontażu  pojazdów   wycofanych z eksploatacji firmy "AUTO-MAR" Marta Jankowska w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 139"
"AUTO-MAR" Marta Jankowska z siedzibą Zgierzu, ul. Aleksandrowska 139
E/37
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii w Zgierzu przy ul. A. Struga 26"
BIO EKO TECH Sp. z o. o., Bielsko-Biała, ul. Regera 84
E/38
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa sortowni automatycznej do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na działce Nr 216/9 przy ul. Aleksandrowskiej 123/125 w Zgierzu"
Grażyna Targalska
E/39
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: Zakład produkcji regranulatu tworzyw termoplastycznych" na działce Nr 371 przy ul. Energetyków 2 w Zgierzu
Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny „AON – T” Sp.
Jawna, 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56
E/40
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Zakład utylizacji odpadów energetycznych przy wykorzystywaniu wody w stanie nadkrytycznym" na działce Nr 371 przy
  ul. Energetyków 2 w Zgierzu
Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny „AON – T” Sp.
Jawna, 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56
E/41
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Budowa zintegrowanej instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne", przy ul. Łukasińskiego 15/17 i przy ul. Miroszewskiej 54-60 w Zgierzu
Marcin Bartczak
E/42
 • Raport oddziaływania na środowisko pn.: "Zastosowanie popiołów lotnych o kodzie 10 01 02 pochodzących ze spalania węgla kamiennego jako dodatku do produkcji betonów w postaci mieszanek betonowych i elementów prefabrykowanych"
TRANS-BET s. c.
E/43
 • Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie instalacji Zakładu Robót Sanitarnych Sanator - Bis s. c., polegającej na wyodrębnieniu w ramach funkcjonującej oczyszczalni ścieków przemysłowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpiecznych.
Sanator-Bis s.c.
E/44
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Marcin Jankowski
E/45

sprostowanie
 • Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "Uruchomieniu zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych wraz z punktem zbierania odpadów”
Sanator Bis s.c.
E/46
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu, zbierania i przetwarzania odpadów w firmie „RECYKLING-PLAST” Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Maciej Jatczak w Zgierzu
 
E/47
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: rozszerzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.
Polska Grupa Gospodarki Odpadami Ekogal-Ekopur Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 13-21
E/48
E/48-1-4
E/48-5
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu Eurofoam Polska Sp. z o. o. w Zgierzu.
 • Aneksy od 1 do 4 do Raportu
 • Aneks 5 do Raportu
ATMO PROJEKT Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska, Łódź, ul. Gdańska 91/93
E/49 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów AURA Usługi Projektowe w zakresie ochrony środowiska Paweł Luksztejdt
E/50 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne Praca Na Zielono Adam Jeż

Ilość odsłon: 13356
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-10-05 13:24
Ostatnia zmiana: 2017-06-14 15:56
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja karty E/50.

Rejestr zmian - (20)
Data: 2017-06-14 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty E/50.
Data: 2017-06-05 09:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty E/49.
Data: 2017-03-27 13:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza E/48-5.
Data: 2017-03-20 10:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Karty E/48-1.
Data: 2017-01-10 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja E/48.
Data: 2016-04-19 16:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza E/47.
Data: 2016-03-14 08:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprostowania do karty E/45.
Data: 2015-10-05 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza E/46.
Data: 2015-08-17 09:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza E/45.
Data: 2014-09-08 14:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza E/44.
Data: 2014-09-08 14:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika.
Data: 2013-11-29 15:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza E/43.
Data: 2013-05-08 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika.
Data: 2013-05-08 15:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja raportu E/42.
Data: 2013-01-08 11:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza A/41.
Data: 2012-10-10 13:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy E/39 i E/40.
Data: 2012-01-17 09:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza E/38.
Data: 2011-06-30 11:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2009-03-10 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie formularza E/36.
Data: 2008-03-04 15:23Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Dodano kolejny dokument do wykazu.
Data: 2007-10-05 13:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator