Interpelacje i zapytania - rok 2011

Z dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

VI KADENCJA
29-12 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. oznakowania ul. Bazylijskiej
interpelacja odpowiedź
29-12 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. częściowego demontażu dekoracji świątecznych na ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
29-12 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. podjęcia różnych działań związanych z ul. Zagajnikową
interpelacja odpowiedź
29-12 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. ochrony przeciwpożarowej budynku UMZ
interpelacja odpowiedź
29-12 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. kosztów naprawy barierki ograniczającej wysokość poruszających się pojazdów
interpelacja odpowiedź
29-12 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. naprawy oświetlenia  - ul. Kolorowa
interpelacja odpowiedź
29-12 Klub Radnych Jerzego Sokoła dot. przebiegu sesji RMZ z dnia 13.12.2011 r. interpelacja odpowiedź
29-12 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. przebiegu sesji RMZ z dnia 13.12.2011 r. interpelacja odpowiedź
29-11 Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. problemów zgłoszonych przez mieszkańców Osiedla
interpelacja  
29-11 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. sytuacji związanej z łaźnią miejską interpelacja odpowiedź
29-11 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. nowych zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich
interpelacja odpowiedź
29-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. analizy działalności MUK
interpelacja odpowiedź
29-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
interpelacja odpowiedź
29-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. regulowania bieżących faktur przez MUK
interpelacja odpowiedź
29-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zatrudnienia kontrolerów w MUK
interpelacja odpowiedź
29-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. naprawy barierek ochronnych przy Gimnazjum nr 1
interpelacja odpowiedź
29-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. naprawy ubytków w ul. Dygasińskiego oraz uporządkowania terenu zielonego w pobliżu wiaduktu kolejowego na ul. Czerwieńskiego
interpelacja odpowiedź
29-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. sytuacji związanej z łaźnią miejską interpelacja odpowiedź
29-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot.uporządkowania terenu w centrum miasta
interpelacja odpowiedź
29-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. polityki władz miasta wobec MPGK oraz pozostałych spółek
interpelacja odpowiedź
29-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. odpowiedzi na złożony protest władz miasta w sprawie projektu "Rewitalizacja obszarów problemowych..."
interpelacja odpowiedź
29-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zdroju wody pitnej w parku miejskim
interpelacja odpowiedź
29-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wydłużenia czasu zielonego światła na skrzyżowaniu
interpelacja odpowiedź
29-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- odprowadzania wody na chodnik przez firmę produkcyjną;
- przygotowania miejsc w schroniskach dla bezdomnych;
- problemu z odchodami zwierzęcymi na chodnikach i trawnikach;
- statusu prawnego pomieszczeń w bloku przy ul. Narutowicza 2b.
interpelacja odpowiedź
29-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- miejsc dostępu do defibrylatorów na terenie miasta oraz udział w programie Lifepark;
- wynajęcia wiat przystankowych firmom reklamowym;
- udziału w projekcie "Radosna Szkoła".
interpelacja odpowiedź
29-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- uregulowania zadłużenia za wynajem pomieszczeń aptecznych;
- umorzeń zaległości podatkowych;
- konserwacji rzeźb drewnianych;
- braku środków w budżecie na wybudowanie Kolumbarium na cmentarzu komunalnym;
- prowadzonych zbiórek pieniędzy przez młodzież szkolną na dożywianie dzieci.
interpelacja odpowiedź
29-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- dotacji od Łódzkiego Konserwatora Zabytków;
- promocji akcji w "Podaruj szpik - podaruj życie";
- wpływów do budżetu z tytułu reklam ustawionych na terenie miasta;
- udziału w projekcie "Radosna szkoła".
interpelacja odpowiedź
29-11 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji deszczowej na ul. Witosa
interpelacja odpowiedź
29-11 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. planów władz miasta względem zagospodarowania targowiska miejskiego
interpelacja odpowiedź
29-11 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. gruntów znajdujących się przy budynkach OSP Proboszczewice
interpelacja odpowiedź
29-11 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- nadzoru na toaletą publiczną;
- odpracowania zaległości czynszowych;
- załatania dziur na ul. Długiej.
interpelacja odpowiedź
27-10 Andrzej Łaszczewski
Zarząd Rady Osiedla Nowe Miasto
dot. stanu  osiedlowych chodników interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. odpowiedzi na interpelacje w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci na drodze interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wyjaśnienia zapisu  "Studium uwarunkowań..." interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- sprzedaży mienia komunalnego;
- wykonania zaplanowanych zadań na 2011 r.;
- analizy realizacji podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2011 r.;
- zakończenia konkursu "100 placów zabaw...";
- wykonywania prac na terenie miasta Zgierza przez osoby pozbawione wolności

interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zwolnień pracowników w Urzędzie Miasta Zgierza oraz innych instytucjach miejskich interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. problemu niedożywiania dzieci w zgierskich szkołach
interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. bezpieczeństwa pieszych na wysokości ulic Narutowicza i Długiej  interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. pozyskiwania środków finansowych na inwestycje interpelacja odpowiedź
27-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zatrudniania asystentów i doradców w UMZ
interpelacja odpowiedź
27-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. składu osobowego delegacji do Brukseli interpelacja odpowiedź
27-10 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. obecności Prezydenta w Urzędzie Miasta Zgierza interpelacja odpowiedź
27-10 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. wycięcia 100-letniego drzewa interpelacja odpowiedź
27-10 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. wyjazdu służbowego do Brukseli interpelacja odpowiedź
27-10 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. funkcjonowania MOSiR interpelacja odpowiedź
27-10 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. sporządzenia programu restrukturyzacji i przystosowania komunikacji miejskiej do aktualnych potrzeb
interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. rozpowszechniania informacji na temat możliwości zakupu biletów komunikacji miejskiej interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. ustawienia wiaty na przystanku tramwajowym interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. publikacji w ITZ informacji o pomocy medycznej nocnej i świątecznej w Zgierzu interpelacja odpowiedź
27-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. barierek ochronnych na przystanku tramwajowym interpelacja odpowiedź
27-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. akcji zima - podział miasta interpelacja odpowiedź
27-10 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. przywrócenia przejścia dla mieszkańców bloku 84 interpelacja odpowiedź
27-10 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. realizacji zadań inwestycyjnych interpelacja odpowiedź
27-10 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. naprawienia ubytków w jezdni ul. Wł. Reymonta interpelacja odpowiedź
27-10 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. stanu nawierzchni ul. Karola interpelacja odpowiedź
29-09
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły
interpelacja
odpowiedź
29-09 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot.
- naprawy ul. Sadowej;
- położenia nakładki asfaltowej w rękawie ul. Chełmskiej
interpelacja 
odpowiedź
29-09 Rada Osiedla Rudunki dot. doświetlenia ulicy Pogonowskiego
interpelacja 
odpowiedź
29-09 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. wydłużenia okresu korzystania z dodatkowego wodomierza do pomiaru wody stosowanej do podlewania terenów zielonych interpelacja odpowiedź
29-09 Klub Radnych Jerzego Sokoła dot. stanowiska Klubu Radnych w odniesieniu do artykułów publikowanych w ITZ nr 37 i 38
interpelacja odpowiedź
29-09 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- przyłączeń kanalizacyjnych w ul. Na Skarpie;
- uporządkowania terenu przy szpitalu wojewódzkim;
- akcji sprzątania świata.
interpelacja odpowiedź
29-09 Elżbieta Krzewina
Radny RMZ
dot. zabezpieczenia środków w budżecie na oświetlenie ulic
interpelacja odpowiedź
29-09 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. zainstalowania oświetlenia na boisku tenisowym przy ulicy Leśmiana interpelacja odpowiedź
29-09 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. artykułów publikowanych w ITZ
interpelacja odpowiedź
29-09 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. zwolnienia z pracy Naczelnika i Zastępcy Wydziału Infrastruktury Miejskiej UMZ
interpelacja odpowiedź
29-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. sposobu zatrudniania w UMZ
interpelacja  
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. korzystania z usług przedszkoli miejskich interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- liczby absolwentów szkół podstawowych;
- podwyżek dla nauczycieli;
- liczby klas pierwszych w szkołach podstawowych;
- budowy wieżowca przy szkole muzycznej;
- przeznaczenia pomieszczeń aptecznych przy ul. Fijałkowskiego;
- wprowadzenia systemu "ekonomii społecznej".
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.delegacji Radnych - wyjazdy krajowe i zagraniczne interpelacja odpowiedź
22-09 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. naprawy jezdni ul. Władysława Reymonta interpelacja odpowiedź
31-08 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. mostu na ul. Dygasińskiego interpelacja odpowiedź
31-08
Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. poprawienia bezpieczeństwa i stanu technicznego ulic Dygasińskiego i Witosa interpelacja odpowiedź
31-08 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. funkcjonowania linii tramwajowej nr 46 po nowym roku interpelacja
odpowiedź
31-08 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. wydatków na remonty w placówkach oświatowych w okresie lipiec - sierpień
interpelacja
odpowiedź
31-08 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. odświeżenia oznakowania poziomego ulic
interpelacja
odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przedstawienia obecnej sytuacji przytuliska dla zwierząt MEDOR
interpelacja
odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. rozstawienia pojemników na zbiórkę odzieży
interpelacja
odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uruchomienia komunikacji autobusowej na trasie Zgierz - Stryków
interpelacja
odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. budowy lądowiska przy szpitalu
interpelacja
odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przetargu na ul. Sieradzką 2
interpelacja
odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wykrywalności aktów wandalizmu na budynkach miejskich
interpelacja
odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. korzystania z zasobów miasta przez Wielobranżową Spółdzielnię Pracy
interpelacja
odpowiedź
31-08
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. konserwacji drewnianych rzeźb na terenie miasta
interpelacja
odpowiedź
31-08
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. dzierżawy pomieszczeń apteki przy ul. Fijałkowskiego
interpelacja
odpowiedź
31-08
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. pozyskiwania środków zewnętrznych
interpelacja
odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.  odpowiedzi na interpelacje
interpelacja
odpowiedź
31-08 Elżbieta Frankowska
Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek
zapytania mieszkańców osiedla
interpelacja
odpowiedź
31-08 Stanisława Stefanowicz
Rada Osiedla Krzywie - Chełmy
dot.  budowy ul. Zawiszy interpelacja
-
31-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. lokalizacji kiosku na rogu ulic 1. i 3. Maja
interpelacja
odpowiedź
31-08 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radny RMZ
dot. informacji na temat uszkodzeń po lipcowej nawałnicy
interpelacja
odpowiedź
31-08 Bożena Palmowska
Radny RMZ
dot. funkcjonowania linii tramwajowej nr 46 po nowym roku
interpelacja
odpowiedź
31-08 Bożena Palmowska
Radny RMZ
dot. udrażniania przepustów przez mieszkańców
interpelacja
odpowiedź
częściowe wyłączenie jawności ze względu ochronę danych osobowych
31-08
Bożena Palmowska
Radny RMZ
dot. budowy ul. Witosa
interpelacja
odpowiedź
12-08
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. kosztów przeprowadzonej analizy funkcjonowania MUK
interpelacja odpowiedź
30-06 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- uporządkowania pasa zieleni ul. Tuwima i Staffa,
- uporządkowania chodnika ul. Całej,
- załatania dziur ul. Długiej i P. Skargi,
- przyłączenia do kanalizacji w ul. Na Skarpie,
- zwolnienia księgowej w spółce Wod-Kan
interpelacja odpowiedź
30-06 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. bezpieczeństwa ul. Dolnej i Dygasińskiego interpelacja odpowiedź
30-06 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Kopernika w Zgierzu (zalewanie działek) interpelacja odpowiedź
30-06 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. planu zagospodarowania przestrzennego terenów Parku Przemysłowego BORUTA Zgierz (spalarnia odpadów, utylizacja bioodpadów) interpelacja odpowiedź
30-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot.
- zagospodarowania budynku przy ul. Sokołowskiej 2,
- umowy najmu z TPZ
interpelacja odpowiedź
30-06 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej w ul. Nowiny interpelacja odpowiedź
30-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. m.in. możliwości wybudowania na cmentarzu muru do pochówku urn interpelacja odpowiedź
30-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. składania interpelacji za pomocą poczty elektronicznej interpelacja odpowiedź
30-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. protestu rodziców związanego ze zmianą dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 interpelacja odpowiedź
30-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. promocji miasta w Polsce i zagranicą (zakres, forma, koszty) interpelacja odpowiedź
30-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- odnawiania przejść dla pieszych,
- policyjnych patroli nocnych,
- „Akcji lato” dla dzieci i młodzieży,
- poszerzenia porządku obrad sesji
interpelacja odpowiedź
30-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanu chodnika wokół przystanku autobusowego przy Technikum na pl. Kilińskiego interpelacja odpowiedź
30-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wjazdu na parking samochodowy znajdujący się przy ul. Długiej (pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 7 a Bankiem Spółdzielczym) interpelacja odpowiedź
30-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zaniedbanych nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. 3 Maja, Łęczyckiej i Dubois interpelacja odpowiedź
15-06 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. strategii działania Wydziału Oświaty UMZ
interpelacja odpowiedź
15-06
Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. przebiegu obwodnicy S14 - analizy i konsultacje społeczne interpelacja odpowiedź
01-06 Stanisława Stefanowicz
Rada Osiedla Krzywie-Chełmy
dot. wymiany i naprawy krawężników w pasie drogi ul. Kasztanowej interpelacja odpowiedź
26-05
Andrzej Łaszczewski
Rada Osiedla Nowe Miasto
dot.
- likwidacji znaku zakazu zatrzymywania się i postoju przy ul. Dubois 20
- zasadności wycięcia brzozy w okolicy skrzyżowania "majowego"
- podcięcia gałęzi drzew utrudniających korzystanie z chodnika w ulicach 3 Maja i Łąkowej
interpelacja odpowiedź
26-05
Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- stanu inwestycji drogowej ul. Zawiszy
- usunięcia budki handlowej przy ul. Konstantynowskiej
- terminu wyborów do rad osiedli
interpelacja odpowiedź
26-05 Ewa Steglińska-Maciak
Radna RMZ
dot. ograniczenia prędkości na ulicy Ossowskiego interpelacja odpowiedź
26-05 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. przyłączenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych do przenośnej kotłowni interpelacja odpowiedź
 26-05 Justyna Zielińska
Radna RMZ
dot. współpracy ze zgierskimi artystami niezależnymi interpelacja odpowiedź
26-05
Justyna Zielińska
Radna RMZ
dot. stworzenia przejścia dla pieszych na Osiedlu Kurak interpelacja odpowiedź
26-05 Justyna Zielińska
Radna RMZ
dot. imprezy pod nazwą "Potańcówki nad Stawem w Parku Miejskim" interpelacja
26-05 Stanisława Stefanowicz
Rada Osiedla Krzywie-Chełmy
dot. montażu oświetlenia ulicznego w ulicy Jarzębinowej interpelacja
26-05
Stanisława Stefanowicz
Rada Osiedla Krzywie-Chełmy
dot. wykonania dwóch tablic informacyjnych interpelacja
26-05 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. składu komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych interpelacja odpowiedź
26-05
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. przeprowadzonej kontroli w MUK interpelacja odpowiedź
26-05 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. umów zawieranych z kancelariami prawnymi interpelacja odpowiedź
26-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zatrudnienia asystentów PMZ interpelacja odpowiedź
26-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- uregulowań prawnych w sprawie wykorzystywania gruntów miejskich
- pojemników na śmieci na posesjach administrowanych przez MPGM Sp. z o.o.
interpelacja odpowiedź
26-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- utrzymania porządku na rondzie upamiętniającym katastrofę pod Smoleńskiem
- automatów biletowych w linii tramwajowej nr 46
interpelacja odpowiedź
26-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. eliminacji zapadnięć i dziur w nawierzchni zatok autobusowych interpelacja odpowiedź
26-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wniesienia zmiany do projektu przebiegu drogi S14 interpelacja odpowiedź
26-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. słupów elektrycznych na ul. Łódzkiej interpelacja odpowiedź
29-04 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. kosztów likwidacji Biura Radców Prawnych interpelacja odpowiedź
29-04 Klub Radnych  RMZ Platformy Obywatelskiej dot. wyliczenia możliwych oszczędności z tytułu niewypłacenia dodatków dla radnych pełniących funkcję wiceprzewodniczących interpelacja odpowiedź
29-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. 
- przedstawienia składów osobowych rad nadzorczych  spółek z udziałem miasta
- eksmisji z lokali komunalnych
- nadania nazw boiskom
interpelacja odpowiedź
29-04 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. nieporządku przy pl. Kilińskiego 3 interpelacja odpowiedź
29-04 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki Wodkan interpelacja odpowiedź
29-04 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. przycięcia i skrócenia z wysokości drzew na placu zabaw przy ul. Kasztanowej interpelacja odpowiedź
29-04 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zmian w składach osobowych rad nadzorczych  spółek z udziałem miasta interpelacja odpowiedź
29-04 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. 
- uporządkowania pasa zieleni przy ul. Staffa i Tuwima
- uporządkowania targowiska miejskiego
interpelacja odpowiedź
29-04 Zarząd Osiedla Rudunki dot. kursowania autobusu linii nr 4 w niedziele interpelacja odpowiedź
29-04 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. 
- rowu odwadniającego na końcu ul. Osiedlowej
- naprawienia nawierzchni na ul. Sadowej
interpelacja
29-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przychodów z reklam w pasie drogowym oraz innych lokalizacji interpelacja odpowiedź
29-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zorganizowania działania edukacyjnego na rzecz świadomego dawstwa organów interpelacja odpowiedź
29-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. dostępności do sali obrad dla osób niepełnosprawnycyh interpelacja odpowiedź
29-04 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. infrastruktury drogowej interpelacja odpowiedź
29-04 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. rozbudowy istniejącego lodowiska przy ul. Leśmiana interpelacja odpowiedź
29-04 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni jezdni na ul. 1 Maja interpelacja odpowiedź
29-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. pozyskiwania środków zewnętrznych interpelacja odpowiedź
29-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. 
- modernizacji centrum Zgierza
- tytułów własności posesji przy ulicy Długiej
- Inicjatywy Ulicy Długiej
interpelacja odpowiedź
29-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. Społecznego Programu Budowy Dróg Osiedlowych interpelacja odpowiedź
01-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. techniki utwardzania dróg interpelacja odpowiedź
06-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. oszacowania kosztów w zakresie remontowo budowlanym dróg miejskich interpelacja odpowiedź
28-03 Andrzej Łaszczewski
Zarząd Osiedla Nowe Miasto
dot. 
- przeznaczenia wew. terenu Osiedla im. Wł. Sikorskiego
- oddania do użytku szaletu publicznego
- instalowania pojemników na psie odchody
interpelacja odpowiedź
28-03 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. 
- położenia nawierzchni na ul. Żytniej
- uporządkowania terenu za szpitalem wojewódzkim
interpelacja odpowiedź
28-03 Katarzyna Kupis-Wojciechowska
Radna RMZ
dot. załatania dziury na wjeździe na Osiedle Stary Kurak interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wypłaconych odszkodowań kierowcom z tyt. uszkodzeń pojazdów na drogach miejskich interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. publikacji artykułów w ITZ interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. polityki kadrowej w Urzędzie Miasta Zgierza interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. inwestora Zakładu Utylizacji Odpadów na terenie miasta interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. tworzenia przedszkoli prywatnych interpelacja odpowiedź
28-03 Ewa Steglińska-Maciak
Radna RMZ
dot. dokończenia inwestycji drogowej przy ul. Tuwima interpelacja odpowiedź
28-03 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. utwardzenia ul. Romantycznej interpelacja odpowiedź
28-03 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. wykonania oświetlenia ulic Konwaliowej, Rubinowej, Bursztynowej interpelacja odpowiedź
28-03 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. zagospodarowania działek pod inwestycje interpelacja odpowiedź
28-03 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. pozyskiwania inwestorów interpelacja odpowiedź
21-03 Stefan Pelikan
Radny RMZ
dot. instalowania anten telefonii komórkowej interpelacja odpowiedź
10-03 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. cen ciepła w budynku Centrum Obywatelskiego w Zgierzu interpelacja odpowiedź
25-02 Tomasz Kupis 
Radny RMZ
dot. remontu ul. Witosa interpelacja odpowiedź
25-02 Tomasz Kupis 
Radny RMZ
dot. zgłoszonych przez byłego prezydenta wytycznych do "Studium uwarunkowań ..." interpelacja odpowiedź
25-02 Tomasz Kupis 
Radny RMZ
dot. budowy wiaty na składowanie pojemników selektywnej zbiórki odpadów stałych przy ul. Czerwieńskiego interpelacja odpowiedź
25-02 Tomasz Kupis 
Radny RMZ
dot. remontu ul. Dygasińskiego interpelacja odpowiedź
25-02 Tomasz Kupis 
Radny RMZ
dot. zmian w budżecie miasta interpelacja odpowiedź
25-02 Andrzej Łaszczewski
Zarząd Osiedla Nowe Miasto
dot. szkód w chodniku przy ulicy Dubois interpelacja odpowiedź
25-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. masztów telefonii komórkowej na ulicy Sadowej interpelacja odpowiedź
25-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. udzielenia pomocy finansowej na potrzeby ratowania budynku łaźni miejskiej interpelacja odpowiedź
24-02 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- załatania dziur na ul. Gałczyńskiego i ul. Witkacego
- zamontowania spowalniacza na ul. Kamiennej
- zamontowania wejść dla osób niepełnosprawnych w budynku USC
- informacji o przeniesieniu Straży Miejskiej do budynku PKP
interpelacja odpowiedź
23-02 Andrzej Łaszczewski dot. nielegalnego składowiska odpadów komunalnych interpelacja odpowiedź
24-02 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. utwardzenia odcinka ul. Bazylijskiej interpelacja odpowiedź
27-01 Rada Osiedla 650-lecia dot. przeniesienia przystanku autobusowego linii 1 i 5 interpelacja odpowiedź
27-01 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. cieku wodnego pomiędzy ulicami: Konstantynowską i Pułaskiego interpelacja odpowiedź
27-01 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. planowanej przebudowy ulicy Parzęczewskiej interpelacja odpowiedź
28-01 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. przygotowania planu naprawy finansów publicznych miasta Zgierza interpelacja odpowiedź
28-01 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. przetargu na wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 interpelacja odpowiedź
28-01 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 10 interpelacja odpowiedź
28-01 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. racjonalizacji oznakowania poziomego na odcinku ul. Ozorkowskiej oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gałczyńskiego i Łęczyckiej interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 7930
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-02-11 14:47
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:58
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (31)
Data: 2019-09-12 08:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2012-02-08 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2011-12-20 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2011-12-13 11:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z ostatniej sesji RMZ.
Data: 2011-11-25 13:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi.
Data: 2011-11-15 11:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2011-11-10 13:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z miesiąca październik.
Data: 2011-10-26 13:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2011-10-26 13:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2011-10-26 13:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2011-10-24 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi.
Data: 2011-10-14 12:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2011-10-11 09:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z września 2011.
Data: 2011-09-19 14:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi.
Data: 2011-09-05 15:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i zapytań za miesiąc sierpień.
Data: 2011-08-04 12:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2011-08-03 12:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Data: 2011-07-04 15:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2011-07-04 15:25Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2011-06-16 12:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2011-06-10 14:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2011-06-10 14:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2011-06-01 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-06-01 14:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualiyacja wzkayu .
Data: 2011-05-12 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2011-05-06 09:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji radnych.
Data: 2011-04-26 16:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2011-04-08 10:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2011-04-08 09:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2011-04-07 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2011-02-18 14:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2011-02-11 14:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator