Zespół do wyrażania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku z wyborami ławników na kadencję 2012 - 2015
  1. Joanna Dębowska - Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu
  2. Mariusz Forfecki - radny Rady Miasta Zgierza
  3. Tomasz Kupis - radny Rady Miasta Zgierza
  4. Anna Majewska - p. o. Sekretarza Miasta Zgierza
  5. Beata Świątczak - radna Rady Miasta Zgierza
  6. Krzysztof Wężyk - radny Rady Miasta Zgierza
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie dla Rady Miasta Zgierza opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności, w zakresie spełniania przez zgłaszanych kandydatów wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późń. zm.).

Zespół przedstawi Radzie Miasta Zgierza opinię, o której mowa w ust. 1, na sesji w październiku 2011 r.

Zespół na pierwszym posiedzeniu wyłoni ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

Na podst. uchwały Nr X/91/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r.

Ilość odsłon: 1402
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-07-27 15:04
Ostatnia zmiana: 2011-07-27 15:04
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2011-07-27 15:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator