Budżet Miasta Zgierza - rok 2012
WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Zarządzenie Nr 202/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Zgierza oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012

Zarządzenie Nr 203/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2011 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012

Plik do pobrania w formacie xls:
Zarządzenie Nr 203/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2011 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012

PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2012 z dnia 15.11.2011 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Autopoprawka z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr I/262/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22.12.2011 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Zgierza na 2012 rok.

PROJEKT WPF:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2038 z dnia 15.11.2011 r. zgłoszona przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 20 grudnia 2011 r.
Autopoprawka z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr I/261/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22.12.2011 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zgierza

UCHWALENIE BUDŻETU:

Uchwała Nr XVIII/173/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r.

UCHWALENIE WPF:

Uchwała Nr XVIII/172/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2038.

OPINIE RIO:

Uchwała Nr I/43/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta Zgierza

Informacje, Sprawozdania:

Informacja z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dot. informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za I półrocze 2012 roku

ZMIANY DO BUDŻETU:

Zarządzenie Nr 328b/VI/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Zarządzenie Nr 328a/VI/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Uchwała Nr XXXI / 329 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 310/VI/2012 z dnia 11.12.2012 r.

Zarządzenie Nr 309/VI/2012 z dnia 11.12.2012 r.

Zarządzenie Nr 303/VI/2012 z dnia 30.11.2012 r.

Zarządzenie Nr 302/VI/2012 z dnia 30.11.2012 r.

Uchwała Nr XXX / 291 / 12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 294/VI/2012 z dnia 14.11.2012 r.

Zarządzenie Nr 293/VI/2012 z dnia 14.11.2012 r.

Uchwała Nr XXIX / 279 / 12 z dnia 30 października 2012 r.

Zarządzenie Nr 287/VI/2012 z dnia 30.10.2012 r.

Zarządzenie Nr 286/VI/2012 z dnia 30.10.2012 r.

Zarządzenie Nr 284/VI/2012 z dnia 23.10.2012 r.

Zarządzenie Nr 280/VI/2012 z dnia 17.10.2012 r.

Zarządzenie Nr 275/VI/2012 z dnia 16.10.2012 r.

Zarządzenie Nr 265/VI/2012 z dnia 02.10.2012 r.

Zarządzenie Nr 264/VI/2012 z dnia 02.10.2012 r.

Zarządzenie Nr 260/VI/2012 z dnia 28.09.2012 r.

Zarządzenie Nr 259/VI/2012 z dnia 28.09.2012 r.

Uchwała Nr XXVIII / 271 / 12 z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 251/VI/2012 z dnia 21.09.2012 r.

Zarządzenie Nr 236/VI/2012
z dnia 31.08.2012 r.

Zarządzenie Nr 235/VI/2012 z dnia 31.08.2012 r.

Uchwała Nr XXVII / 258 / 12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 212/VI/2012 z dnia 13.08.2012 r.

Zarządzenie Nr 201/VI/2012 z dnia 31.07.2012 r.

Zarządzenie Nr 200/VI/2012 z dnia 31.07.2012 r.

Zarządzenie Nr 183/VI/2012 z dnia 16.07.2012 r.

Zarządzenie Nr 182/VI/2012 z dnia 16.07.2012 r.

Zarządzenie Nr 162/VI/2012 z dnia 29.06.2012 r.

Zarządzenie Nr 161/VI/2012 z dnia 29.06.2012 r.

Uchwała Nr XXVI / 253 / 12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 150/VI/2012 z dnia 15.06.2012 r.

Zarządzenie Nr 127/VI/2012 z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 126/VI/2012 z dnia 31.05.2012 r.

Uchwała Nr XXV / 233 / 12 z dnia 31 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 119/VI/2012 z dnia 17.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 106/VI/2012 z dnia 30.04.2012 r.

Zarządzenie Nr 105/VI/2012 z dnia 27.04.2012 r.

Uchwała Nr
XXIV / 226 / 12
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 86/VI/2012 z dnia 13.04.2012 r.

Zarządzenie Nr 64/VI/2012 z dnia 30.03.2012 r.

Zarządzenie Nr 63/VI/2012 z dnia 30.03.2012 r.

Uchwała Nr XXII / 219 / 12 z dnia 29 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 40/VI/2012 z dnia 29.02.2012 r.

Zarządzenie Nr 39/VI/2012 z dnia 29.02.2012 r.

Uchwała Nr XXI / 201 / 12 z dnia 29 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 29/VI/2012 z dnia 13.02.2012 r.

Zarządzenie Nr 20/VI/2012 z dnia 30.01.2012 r.

Zarządzenie Nr 21/VI/2012 z dnia 30.01.2012 r.

Uchwała Nr XX / 189 / 12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

ZMIANY DO WPF:

Uchwała Nr XXXI / 330 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXX / 292 / 12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXIX / 280 / 12 z dnia 30 października 2012 r.

Uchwała Nr XXVIII / 272 / 12 z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała Nr XXVII / 259 / 12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXVI / 254 / 12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XXV / 234 / 12 z dnia 31 maja 2012 r.

Uchwała Nr XXIV / 227 / 12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII / 220 / 12 z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XXI / 202 / 12 z dnia 29 lutego 2012 r.

Uchwała Nr XX / 190 / 12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

WYKONANIE BUDŻETU:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2012 rok.

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za 2012 rok

Uchwała RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza za 2012 rok.

Uchwała nr XXXVII/393/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2012 r.

Uchwała nr XXXVII/394/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2012 r.

Uchwała Nr XXXVII/395/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.


Ilość odsłon: 5539
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-09-09 14:34
Ostatnia zmiana: 2013-07-15 12:29
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja uchwał.

Rejestr zmian - (21)
Data: 2013-07-15 12:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwał.
Data: 2013-06-17 11:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2013-06-05 17:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2013-05-31 15:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za 2012 rok
Data: 2013-04-02 17:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2012 rok.
Data: 2013-01-25 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2013-01-09 12:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu i WPF.
Data: 2012-11-02 14:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu na rok 2012.
Data: 2012-10-18 10:51Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2012-09-18 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2012-09-04 14:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.
Data: 2012-07-09 13:26Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2012-05-09 14:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2012-02-14 14:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2012-02-14 14:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2012-01-12 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja budżetu miasta Zgierza na rok 2012 oraz WPF na lata 2012 - 2038.
Data: 2012-01-10 14:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawki do WPF.
Data: 2012-01-05 15:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawki.
Data: 2011-12-27 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2011-12-23 14:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek do projektów uchwał.
Data: 2011-11-15 16:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu budżetu na rok 2012.
Data: 2011-09-09 14:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator