Status prawny

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu jest przedszkolem publicznym.

Podstawą prawną funkcjonowania przedszkola są:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z 1991 r. z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

  • Statut Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu.

Placówka jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.


Ilość odsłon: 2059
Dokument wytworzył(a): Ewa Cuber
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-12-21 15:53
Ostatnia zmiana: 2012-06-11 11:20
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do działu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-06-11 11:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do działu.
Data: 2011-12-21 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator