Informacje nieudostępnione
Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać na wniosek osoby zainteresowanej złożony u dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu.

Wyjątek stanowią informacje podlegające ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.


Ilość odsłon: 1090
Dokument wytworzył(a): Dorota Grodzka
Wprowadził(a): Dorota Grodzka
Data publikacji: 2012-01-02 18:14
Ostatnia zmiana: 2012-01-02 18:14
Zakres ostatniej zmiany: utworzenie artykułu i dodanie wpisu

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-01-02 18:14Wprowadził(a): Dorota GrodzkaOpis zmian: utworzenie artykułu i dodanie wpisu
separator