Projekty uchwał przekazane pod obrady XXIV sesji RMZ
26 kwietnia 2012 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany uchwały Nr XXI/198/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  b) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,

  c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,

  d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych,
       Autopoprawka z dnia 24.04.2012 r.

  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,

  f) zmiany uchwały Nr XXIII/222/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 12 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza.

 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.
 8. Informacja na temat przebiegu "Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań.
 9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Zgierz.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1233
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-04-18 15:21
Ostatnia zmiana: 2012-04-25 11:13
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawki.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2012-04-25 11:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawki.
Data: 2012-04-23 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnego projektu uchwały.
Data: 2012-04-20 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2012-04-18 15:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator