Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące wyników kontraktacji świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na rok 2012
Rada Miasta Zgierza wyraża oburzenie spowodowane wynikami konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia opieki zdrowotnej w placówkach Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. Rada Miasta Zgierza wyraża przekonanie, że nie zawarcie umów z wieloma poradniami specjalistycznymi na świadczenie usług medycznych w ramach Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu jest działaniem godzącym w interesy mieszkańców miasta i powiatu zgierskiego, czyli pacjentów korzystających z tych placówek.

Rada Miasta Zgierza zwraca się z apelem do Dyrekcji Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi o dokonanie weryfikacji zawartych umów i zwiększenie ich ilości poprzez ogłoszenie dodatkowych konkursów oraz wykorzystanie środków funduszu zapasowego.

Rada Miasta Zgierza deklaruje wsparcie dla działań Prezydenta Miasta Zgierza mających na celu pozyskanie dodatkowych umów z poradniami specjalistycznymi Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na świadczenie usług medycznych.

Rada Miasta Zgierza oczekuje szczegółowej informacji o przebiegu procesu zawierania umów z poradniami specjalistycznymi w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu i o wynikach kontroli po zakończeniu tego procesu.

Na podst. uchwały Nr XX/180/12 RMZ z dnia 17 stycznia 2012 r.


Ilość odsłon: 1012
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-05-10 11:17
Ostatnia zmiana: 2012-05-10 11:17
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-05-10 11:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator