Zarządzenia PMZ - rok 2008

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

V kadencja
274/V/2008 31.12.2008 r. wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
273/V/2008 31.12.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 207/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
272/V/2008 31.12.2008 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
271/V/2008 31.12.2008 r. wydatków budżetu miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
270/V/2008 31.12.2008 r. zatwierdzenia planu kontroli finansowej na rok 2009 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz
269/V/2008 31.12.2008 r. ustalenia zasad administrowania cmentarzem komunalnym w Zgierzu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu
268/V/2008 24.12.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 192/V/07 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
267/V/2008 24.12.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 29
266/V/2008 24.12.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Długiej 114
265/V/2008 23.12.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 466, położonej w Zgierzu przy ul. K. Gałczyńskiego 29
264/V/2008 23.12.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 59, położonej w Zgirzu przy ul. Długiej 114
263/V/2008 16.12.2008 r. zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych i zleconych
262/V/2008 16.12.2008 r. powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Zgierzu, ustalenia jej organizacji i trybu działania
261/V/2008 15.12.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Piłsudskiego 27
260/V/2008 12.12.2008 r. ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu na okres 3 lat
259/V/2008 12.12.2008 r. ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2009 r.

Szczegóły konkursu ofert

Szczegóły konkursu ofert
258/V/2008 10.12.2008 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej nr 53c, 53d, 53e, 53f, 53g, 53h, 53i, 53j, 51g, 51c, 51d, 51e, i 51f na rzecz uzytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
257/V/2008 10.12.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu
256/V/2008 05.12.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia oraz wynajęcia, położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24
255/V/2008 05.12.2008 r. przedłużenia na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu umowy dzierżawy działki gruntu nr 449/2 oraz najmu budynków zlokalizowanych na działce nr 449/2
254/V/2008 05.12.2008 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zaspokojenia potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2009 roku

Szczegóły konkursu ofert
253/V/2008 04.12.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
252/V/2008 03.12.2008 r. zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2009, w części dotyczącej dyżurów aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
251/V/2008 03.12.2008 r. zmiany uchwały Nr 143/97 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
250/V/2008 03.12.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
249/V/2008 02.12.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy Placu Jana Pawła II 18
248/V/2008 01.12.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
247/V/2008 28.11.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych i zleconych
246/V/2008 28.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Zawilcowej 2, 4-6
245/V/2008 28.11.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 207/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
244a/V/2008 27.11.2008 r. zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych
244/V/2008 27.11.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
243/V/2008 25.11.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
242/V/2008 25.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przenaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Walecznych
241/V/2008 25.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przenaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 42
240/V/2008 25.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przenaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Dolnej
239/V/2008 21.11.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
238/V/2008 21.11.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 3/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza
237/V/2008 21.11.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
236/V/2008 19.11.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy użyczenia części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 273, położonej w Zgierzu przy Pl. Jana Pawła II
235/V/2008 18.11.2008 r. powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Zgierz"
234/V/2008 14.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy W. Reymonta
233/V/2008 14.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 29
232/V/2008 14.11.2008 r. zmiany uchwały Nr 143/97 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
231/V/2008 14.11.2008 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych
230/V/2008 06.11.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
229/V/2008 06.11.2008 r. zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2008/2009
228/V/2008 06.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. W. Reymonta i J. Mireckiego
227/V/2008 06.11.2008 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczona do wydzierżawienia część nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 15-17
226/V/2008 06.11.2008 r. ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, dotyczącego lokalu przy ul. 3 Maja 69A
225/V/2008 05.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 39
224/V/2008 05.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czerwonej 5
223/V/2008 05.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy N. Barlickiego
222/V/2008 05.11.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/1, położonej w Zgierzu przy ul. Barlickiego
221/V/2008 05.11.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Targowej 2
220/V/2008
zmienione zarządzeniem
Nr 129/V/2010
05.11.2008 r. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom jednostek oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz
219/V/2008 03.11.2008 r. zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2009
218/V/2008 30.10.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych i zleconych
217/V/2008
traci moc zarządzeniem
Nr 262/V/2008
23.10.2008 r. powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Zgierzu, ustalenia jej organizacji i trybu działania
216/V/2008 23.10.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Cezaka 7F
215/V/2008 20.10.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy J. Piłsudskiego 1
214/V/2008 13.10.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
213/V/2008 10.10.2008 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych
212/V/2008 10.10.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 145/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 września 2007 roku w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miasta Zgierza, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
211/V/2008 09.10.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Morga oraz przy ulicy Szczawińskiej 90
210/V/2008 09.10.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umów dzierżawy działek oznaczonych numerami ewid. 10 i 35, położonych w Zgierzu przy ul. Morga oraz działki oznaczonej numerami ewid. 2, położonej przy ulicy Szczawińskiej 90
209/V/2008 09.10.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1045, położonej w Zgierzu przy ul. S. Fijałkowskiego 17A
208/V/2008 09.10.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy S. Fijałkowskiego 17A
207/V/2008 09.10.2008 r. przedłużenia umów dzierżawy gruntu, położonego w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 15-17
206/V/2008 09.10.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. 3 Maja 69A
205/V/2008 09.10.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy W. Reymonta
204/V/2008 09.10.2008 r. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i realizacji strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015
203/V/2008 08.10.2008 r. użyczenia lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ułicy Długiej 77
202/V/2008 03.10.2008 r. ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
201/V/2008 03.10.2008 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego części działki gruntu położonej w Zgierzu przy Placu Kilińskiego wraz z posadowionym na niej obiektem budowlanym
200/V/2008 02.10.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
199/V/2008 01.10.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Chopina
198/V/2008 01.10.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Hożej
197/V/2008 30.09.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewid. 170/02, położonej w Zgierzu przy ul. F. Chopina
196/V/2008 30.09.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 3/9
195/V/2008 30.09.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewid. 579/54, położonej w Zgierzu przy ul. Hożej
194/V/2008 30.09.2008 r. zmiany w zakładowym planie kont dla budżetu Miasta Zgierza
193/V/2008 30.09.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 82/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miuasta Zgierza
192/V/2008 30.09.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2008 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
191/V/2008 29.09.2008 r. zmiany uchwały Nr 143/97 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
190/V/2008 25.09.2008 r. zmiany zarądzenia Nr 158/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie wykazu symboli i haseł klasyfikacyjnych stanowiących uzupełnienie do jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zgierza
189/V/2008 24.09.2008 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 63, przeznaczoną do wynajęcia na okres 1 roku, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców, z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy weterynaryjnej
188/V/2008 24.09.2008 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Łęczyckiej 62 w Zgierzu, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej
187/V/2008 24.09.2008 r. powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Zgierza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
186/V/2008 23.09.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
185/V/2008 22.09.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w czasie od 27 października do 2 listopada 2008 r.
184/V/2008 22.09.2008 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu prz ul. Kamiennej nr 120 na rzecz Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
183/V/2008 16.09.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych
182/V/2008 15.09.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przenaczonych do wydzierżawienia w czasie od 27 października do 2 listopada 2008 r.
181/V/2008 15.09.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 135/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie oddania na okres 10 lat w najem budynków położonych w Zgierzu przy ul. Narutowicza 10 i 29 oraz dzierżawę działek gruntu oznaczonych w 129 obrębie miasta Zgierza jako działki nr 23, nr 130
180/V/2008
zmienione zarządzeniem
Nr 128/V/2010
12.09.2008 r. udzielenia upoważnienia dyrektorom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, do udzielenia zwolnień rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej
179/V/2008 11.09.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
178/V/2008 11.09.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
177/V/2008 09.09.2008 r. ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
176/V/2008 08.09.2008 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego oddania w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat w dzierżawę części gruntu z działki położonej w Zgierzu przy Pl. Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym
175/V/2008 08.09.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 207/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
174/V/2008 05.09.2008 r. przedłużenia umowy najmu wraz z dzierżawą gruntu na rzecz dotychczasowych najemców, dotyczącej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 63
173/V/2008 05.09.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 62
172/V/2008 05.09.2008 r. zamiany działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Milenijnej 22-40
171/V/2008 01.09.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Aleksandrowskiej Nr 63A, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu
170/V/2008 01.09.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej 74F, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu
169/V/2008 01.09.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Sosnowej 2
168/V/2008 01.09.2008 r. umorzenia należności budżetowych
167/V/2008 29.08.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych i powierzonych
166/V/2008 27.08.2008 r. przedłużenia powierzenia Pani Joannie Piłacik zadań doradcy metodycznego w zakresie nauczania języka polskiego
165/V/2008 27.08.2008 r. przedłużenia powierzenia Pani Bożenie Pietruszewskiej zadań doradcy metodycznego w zakresie nauczania matematyki
164/V/2008 27.08.2008 r. przedłużenia powierzenia Pani Mariannie Dobrosz zadań doradcy metodycznego w zakresie nauczania przyrody
163/V/2008 25.08.2008 r. powołania Zespołu do spraw monitorowania i realizacji strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2013
162/V/2008 21.08.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 2
161/V/2008 21.08.2008 r. powołania zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
160/V/2008 12.08.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
159/V/2008
zmienione zarządzeniem
Nr 11/VI/2011
12.08.2008 r. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu
158/V/2008 11.08.2008 r. wykazu symboli i haseł klasyfikacyjnych stanowiących uzupełnienie do jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zgierza
157/V/2008 04.08.2008 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 69a, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat
156/V/2008 04.08.2008 r. ogłoszenia wykazu gruntu przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garażu, położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 12
155/V/2008 31.07.2008 r. powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęską suszy na terenie miasta Zgierza
154/V/2008 31.07.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Kamiennej
153/V/2008 31.07.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Chemików
152/V/2008 31.07.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy F. Chopina
151/V/2008 31.07.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Malinowej 24
150/V/2008 31.07.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
149/V/2008 31.07.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicach: Żytniej, Żytniej 56A-70A
148/V/2008 31.07.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych
147/V/2008 29.07.2008 r. przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Gminie Miasto Zgierz
146/V/2008 24.07.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 67
145/V/2008 23.07.2008 r. zbycia w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Miasto Zgierz w nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Józefa Piłsudskiego Nr 31
144/V/2008 22.07.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego
143/V/2008 15.07.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
142/V/2008 11.07.2008 r. ustalenia trybu przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta Zgierza
141/V/2008 11.07.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy E. Orzeszkowej 3
140/V/2008 10.07.2008 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewid. 535/1, położonej w Zgierzu przy ul. E. Orzeszkowej 3
139/V/2008 09.07.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Północnej
138/V/2008
zmienione zarządzeniem
Nr 74/V/2010
08.07.2008 r. zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domach wielolokalowych
137/V/2008 08.07.2008 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
136/V/2008 08.07.2008 r. oddania na okres 5 lat w użyczenie obiektu dla potrzeb prowadzenia punktu informacji turystycznej i promocji miasta położonego w Zgierzu przy Pl. Kilińskiego
135/V/2008 08.07.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 28/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie oddania na okres 10 lat w najem budynków położonych w Zgierzu przy ul. Narutowicza 10 i 29 oraz dzierżawę działek gruntu oznaczonych w 129 obrębie miasta Zgierza jako działki nr 23, nr 130
134/V/2008 04.07.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 134/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza
133/V/2008 04.07.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 202/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
132/V/2008 04.07.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 207/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
131/V/2008
traci moc zarządzeniem
Nr 90/V/2009
03.07.2008 r. ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Zgierz
130/V/2008 30.06.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
129/V/2008 19.06.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy położony w budynku przy ul. 1 Maja 5 w Zgierzu, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat wraz z wydzierżawieniem 1m2 działki gruntu w drodze bezprzetargowej
128/V/2008 18.06.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
127/V/2008 17.06.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Akacjowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
126/V/2008 13.06.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
125/V/2008 12.06.2008 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
124/V/2008 12.06.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
123/V/2008 10.06.2008 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 851/6
122/V/2008 06.06.2008 r. przeznaczenia do wynajęcia na okres trzech lat części lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 1 Maja 5 w Zgierzu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej - pracowni fotograficznej wraz z wydzierżawieniem 1m2 działki gruntu
121/V/2008 06.06.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 100/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ustalania liczby pracowników w przedszkolach na terenie miasta Zgierza
120/V/2008 05.06.2008 r. przeznaczenia do wydzierżawienia cęści nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 323 położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w usytuowanym na gruncie kiosku
119/V/2008 05.06.2008 r. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 1 roku części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274/19 położonej w Zgierzu przy ulicy Bocznej 11A z przeznaczeniem na plac manewrowy
118/V/2008 05.06.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawiania część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Bocznej 11A
117/V/2008 03.06.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 207/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
116/V/2008 02.06.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy 1-go Maja 17 z przeznaczeniem na cele dojazdowe
115/V/2008 30.05.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych i zleconych
114/V/2008 28.05.2008 r. zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 83/V/2008 z dnia 9 kwietnia ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy 1 Maja 72B przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
113/V/2008 27.05.2008 r. upoważnienia do reprezentowania przy opracowaniu zweryfikowanej dokumentacji wniosku pt. "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza"
112/V/2008 21.05.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość budynkową położoną przy ulicy Łęczyckiej 54 w Zgierzu, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334/1, przeznaczoną do wynajęcia z wydzierżawieniem gruntu na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o uciążliwości nie wykraczającej poza granice nieruchomości
111/V/2008 21.05.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Konopnickiej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
110/V/2008 21.05.2008 r. przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 282/1 położonej w Zgierzu przy ulicy Kwasowej z przeznaczeniem na cele parkingowe
109/V/2008 21.05.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy A. Dygasińskiego z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
108/V/2008 21.05.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 2 lat część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kwasowej z przeznaczeniem na cele parkingowe
107/V/2008 21.05.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Przemysłowej z przeznaczeniem na zieleniec
106/V/2008 21.05.2008 r. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 671/5 położonej w Zgierzu przy ulicy Przemysłowej z przeznaczeniem na zieleniec
105/V/2008 21.05.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 26/V/08 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad premiowania pracowników obsługi Urzędu Miasta Zgierza
104/V/2008 20.05.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze w "Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim" w Zgierzu
103/V/2008 19.05.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
102/V/2008 19.05.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu
101/V/2008
traci moc zarządzeniem
Nr 129/V/2009
08.05.2008 r. ustalenia składu Komisji Zdrowotnej
100/V/2008
zmienione zarządzeniem
Nr 62/V/2010
08.05.2008 r. ustalenia liczby pracowników w przedszkolach na terenie miasta Zgierza
99/V/2008 07.05.2008 r. przedłużenia umowy najmu wraz z dzierżawą gruntu, na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 3 lat, dotyczącej budynku położonego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 334/1 przy ulicy Łęczyckiej 54 w Zgierzu, z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o uciążliwości nie wykraczającej poza granice nieruchomości
98/V/2008 06.05.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze w Urzędzie Miasta Zgierza
97/V/2008 05.05.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Lelewela 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
96/V/2008 05.05.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Sierakowskiego i przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
95/V/2008
traci moc zarządzeniem
Nr
95/VI/2011 PMZ
30.04.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu
94/V/2008 30.04.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych i powierzonych
93/V/2008 30.04.2008 r. wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zgierza elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji DocFlow
92/V/2008 29.04.2008 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2007 rok
91/V/2008 29.04.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 106 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
90/V/2008 22.04.2008 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz przy realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
89/V/2008 18.04.2008 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyzsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
88/V/2008 14.04.2008 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 952/12
87/V/2008 14.04.2008 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu
86/V/2008 14.04.2008 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu
85/V/2008 09.04.2008 r. powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju miasta Zgierza 2002-2010
84/V/2008 09.04.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
83/V/2008 09.04.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy 1 Maja 72B przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
82/V/2008 09.04.2008 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Kamiennej nr 60-130 na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
81/V/2008 31.03.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
80/V/2008 26.03.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 207/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
79/V/2008 21.03.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej, przenaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem na działalność rozrywkową - wesołe miasteczko
78/V/2008 21.03.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
77/V/2008 19.03.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 207/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
76/V/2008 18.03.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
75/V/2008 17.03.2008 r. zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały nr 1/1/08 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2008, w części II E załącznika do uchwały dotyczącej dyżurów aptek w Zgierzu
74/V/2008 11.03.2008 r. ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 15 maja 2008 r. do 31 lipca 2008 r.
73/V/2008 11.03.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy S. Cezaka 7F, oznaczonej numerem ewidencyjnym 460/1 przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem na działalność handlową w usytuowanych na obiektach handlowych
72/V/2008 11.03.2008 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego oddania w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat w najem obiektów handlowych oraz dzierżawę części gruntu z działki położonej w Zgierzu przy Pl. Kilińskiego
71/V/2008 11.03.2008 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domu wielomieszkaniowym położonym w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 54
70/V/2008 07.03.2008 r. przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 508, położonej w Zgierzu przy ulicy Kamiennej
69/V/2008 07.03.2008 r. przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 500, położonej w Zgierzu przy ulicy Kamiennej
68/V/2008 07.03.2008 r. ogłoszenia wykazu ulic obejmującego część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 19, oznaczonej numerem ewidencyjnym 58 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem na usytuowanie garaży przenośnych
67/V/2008 07.03.2008 r. przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 63A
66/V/2008 07.03.2008 r. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Miasta Zgierza
65/V/2008 05.03.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 192/V/08 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
64/V/2008 04.03.2008 r. powierzenia obowiązków Kierownika "Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego" oraz powierzenia obowiązków Redaktora Naczelnego "Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego" w Zgierzu
63/V/2008 04.03.2008 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Ozorkowskiej 62/64 na rzecz jej użytkownika wieczystego
62/V/2008 04.03.2008 r. przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Joachima Lelewela 2 i ul. Zygmunta Sierakowskiego 1
61/V/2008 04.03.2008 r. przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 106
60/V/2008 04.03.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
59/V/2008 04.03.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
58/V/2008 29.02.2008 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych i zleconych
57/V/2008 29.02.2008 r. ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jednostce budżetowej Urząd Miasta Zgierza
56/V/2008 28.02.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 207/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
55/V/2008 22.02.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
54/V/2008 21.02.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
53/V/2008 20.02.2008 r. przedłużenia umów najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 69a
52/V/2008 19.02.2008 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego nieruchomości położonej w Zgierzu: przy ulicy R. Dmowskiego z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-rzemieślniczą
51/V/2008 18.02.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Jodłowej 32 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
50/V/2008 18.02.2008 r. przedłużenia umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowgo dzierżawcy na okres 1 roku działki położonej w Zgierzu przy ul. R. Dmowskiego z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-rzemieślniczą
49/V/2008 15.02.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy K. Pułaskiego 54B i przy ulicy K. Pułaskiego 54D przeznaczone do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na uprawy rolne
48/V/2008 15.02.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości położone w Zgierzu: - przy ulicy Kamiennej 132A, ozanczona numerem ewidencyjnym 383/5; - przy ulicy Kolejowej, oznaczona numerem ewidencyjnym 408/3, przeznaczone do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów strzeżonych
47/V/2008 13.02.2008 r. przedłużenia umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat: - działki oznaczonej nr ew. 219/3 położonej w Zgierzu przy ulicy K. Pułaskiego 54B, - działki oznaczonej nr ew. 219/6 położonej w Zgierzu przy ul. K. Pułaskiego 54D z przeznaczeniem na uprawy rolne
46/V/2008 13.02.2008 r. przedłużenia umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat działki położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej 132A i działki położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego
45/V/2008 13.02.2008 r. przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy 1 Maja 72b
44/V/2008 13.02.2008 r. określenia wzoru i zasad stosowania znaku identyfikacyjnego psa
43/V/2008 13.02.2008 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 2
42/V/2008 12.02.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości położone w Zgierzu: - przy ulicy Łódzkiej 61A, oznaczona numerem ewidencyjnym 462; - przy ulicy Świercza 18, oznaczona numerem ewidencyjnym 933/4; - przy ulicy Świercza 18, oznaczona numerem ewidencyjnym 935; przeznaczone do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzezcz dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
41/V/2008 12.02.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Uroczej 9, przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
40/V/2008 12.02.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83A, przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
39/V/2008 12.02.2008 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości położone w Zgierzu: - przy ulicy Łódzkiej 28, oznaczona numerem ewidencyjnym 59/4; - przy ulicy Żytniej, oznaczona numerem ewidencyjnym 55 przeznaczone do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem na cele składowo-handlowe
38/V/2008 11.02.2008 r. oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Uroczej 9 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
37/V/2008 11.02.2008 r. oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274/21 położonej w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83A z przeznaczeniem na plac manewrowy
36/V/2008 11.02.2008 r. przedłużania umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat działki położonej w Zgierzu przy ul. Żytniej i działki położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 28 z przeznaczeniem na cele składowo-handlowe
35/V/2008 11.02.2008 r. przedłużania umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat: działki oznaczonej nr ewidencyjnym 462 położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 61A, działki o nr ewidencyjnym 933/4 położonej w Zgierzu przy ul. Świercza 18 i działki oznaczonej nr ewidencyjnym 935 położonej w Zgierzu przy ulicy Świercza 18 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
34/V/2008 05.02.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 99/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie na terenie miasta Zgierza handlu okrężnegfo poza targowiskami
33/V/2008 05.02.2008 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego oddania w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat w najem obiektów handlowych oraz dzierżawę części gruntu z działek położonych w Zgierzu przy Pl. Kilińskiego
32/V/2008 01.02.2008 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego oddania na okres 10 lat w najem, w drodze przetargu pisemnego budynków położonych w Zgierzu przy ul. Narutowicza 10 i 29 oraz w dzierżawę działek gruntu oznaczonych w 129 obrębie miasta Zgierza jako działki nr 23, nr 130
31/V/2008 01.02.2008 r. oddania w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat w najem obiektów handlowych oraz dzierżawę gruntu z działek położonych w Zgierzu przy Pl. Kilińskiego
30/V/2008 01.02.2008 r. ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
29/V/2008 01.02.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
28/V/2008
zmienione zarządzeniem
Nr 223/VI/2011
31.01.2008 r. oddania na okres 10 lat w najem budynków położonych w Zgierzu przy ul. Narutowicza 10 i 29 oraz dzierżawę działek oznaczonych w 129 obrębie miasta Zgierza jako działki nr 23, nr 130
27/V/2008
traci moc zarządzeniem
Nr 269/V/2008
31.01.2008 r. ustalenia formularza cenowego na prowadzenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu gospodarki komunalnej w zakresie administrowania cmentarzem komunalnym w Zgierzu
26/V/2008
traci moc zarządzeniem
Nr 110/V/2009
31.01.2008 r. zasad premiowania pracowników obsługi Urzędu Miasta Zgierza
25/V/2008 31.01.2008 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych
24/V/2008 30.01.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 20/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2008 roku dotyczącego nabycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Podleśnej 16
23/V/2008 25.01.2008 r. zmiany uchwały Nr 143/97 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia opłat za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
22/V/2008 24.01.2008 r. ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki i korekcji wzroku "Ratujmy wzrok dzieciom" dla uczniów I klas szkół podstawowych w Zgierzu oraz powołania Komisji Konkursowej
21/V/2008
zmienione zarządzeniem
Nr 73/V/2010
23.01.2008 r. zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domu wielomieszkaniowym położonym w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 54
20/V/2008 23.01.2008 r. nabyca nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Podleśniej 16
19/V/2008 23.01.2008 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w 140 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 850/1
18/V/2008 21.01.2008 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego oddania na okres 5 lat w najem, w drodze przetargu ustnego - licytacji obiektu handlowego oraz dzierżawę części gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej
17/V/2008 17.01.2008 r. zatwierdzenia planu kontroli finansowej na rok 2008 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz i podmiotach niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu miasta dotację celową na realizację zadań Gminy
16/V/2008 15.01.2008 r. zmiany zarządzenia Nr 3/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza
15/V/2008 14.01.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
14/V/2008 14.01.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
13/V/2008 14.01.2008 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
12/V/2008 09.01.2008 r. zasad postępowań dotyczących realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych Miasta Zgierza
11/V/2008 09.01.2008 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
10/V/2008 09.01.2008 r. ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2008
9/V/2008 09.01.2008 r. przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na rok 2008
8/V/2008 09.01.2008 r. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów zadań zleconych i powierzonych na rok 2008
7/V/2008 09.01.2008 r. przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie dochodów zadań własnych na rok 2008
6/V/2008 09.01.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
5/V/2008 09.01.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
4/V/2008 09.01.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
3/V/2008 09.01.2008 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu
2/V/2008
Traci moc zarządzeniem
Nr 166/VI/2014
07.01.2008 r. zasad powoływania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Zgierza do spraw przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1/V/2008 02.01.2008 r. zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 213/V/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie określenia podziału miasta Zgierza na okręgi wyborcze i określenia wzoru listy podpisów do zgłaszania kandydatów, w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza ogłoszonych na dzień 29 stycznia 2008 r.

Ilość odsłon: 11321
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-06-20 09:58
Ostatnia zmiana: 2014-07-01 11:19
Zakres ostatniej zmiany: Zarządzenie Nr 2/V/2008 PMZ traci moc zarządzeniem Nr 166/VI/2014 PMZ.

Rejestr zmian - (76)
Data: 2014-07-01 11:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 2/V/2008 PMZ traci moc zarządzeniem Nr 166/VI/2014 PMZ.
Data: 2011-09-19 13:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 28/V/2008 zmienione zarządzeniem Nr 223/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-05-13 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 95/V/2008 traci moc zarządzeniem Nr 95/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-01-25 16:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 159/V/2008 zmienione zarządzeniem Nr 11/VI/2011.
Data: 2010-08-20 15:24Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiany zarządzeń: nr 180/V/2008 i 220/V/2010
Data: 2010-06-02 14:58Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana zarządzeń nr: 21/V/2008 i 138/V/2008.
Data: 2010-05-18 10:59Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana zarządzenia 100/V/2008
Data: 2009-07-02 10:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 101/V/2008 z dnia 08.05.2008 r.
Data: 2009-06-04 09:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Straciło moc zarządzenie Nr 26/V/2008.
Data: 2009-05-04 14:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Straciło moc zarządzenie Nr 131/V/2008.
Data: 2009-01-21 10:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu.
Data: 2009-01-20 11:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2008-12-31 12:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-12-29 11:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-12-19 13:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-12-16 13:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-12-12 14:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-12-11 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-12-08 10:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-12-04 13:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-12-01 12:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-11-25 17:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-11-21 13:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-11-19 15:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-11-17 15:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-11-07 14:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-11-05 15:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-11-03 13:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-10-24 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-10-23 14:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-10-13 15:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-10-13 12:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-10-10 14:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-09-26 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-09-17 13:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-09-16 14:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linku.
Data: 2008-09-12 13:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-09-12 10:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2008-09-10 13:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-08-29 11:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-08-22 13:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-08-14 15:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-08-08 14:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-07-29 12:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-07-24 11:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-07-17 14:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2008-07-15 14:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-06-20 10:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2008-06-20 10:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja. Informacje przeniesione ze strony archiwalnej.
Data: 2008-06-20 09:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-06-18 13:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-06-13 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-06-09 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-05-28 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-05-23 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-05-16 14:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-05-07 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-04-30 18:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-04-21 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-04-15 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-04-10 11:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-04-03 11:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-03-25 11:06Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Poprawiono błędy w nazwach linków do niektórych dokumentów.
Data: 2008-03-25 11:02Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Poprawiono błędy w nazwach linków do niektórych dokumentów.
Data: 2008-03-21 13:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-03-21 11:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-03-20 13:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-03-18 14:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-03-12 14:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-03-04 11:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-02-27 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-02-21 14:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-02-15 14:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarzązdzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-02-01 09:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-01-31 14:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-01-21 14:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta zgierza.
Data: 2008-01-21 11:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator