Rejestr instytucji kultury
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):
 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 9. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 10. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Rejestr Instytucji Kultury2018-02-22 12:04 69.72 KB 
dokument Księga rejestrowa - MOK2020-04-10 09:32 259.56 KB 
dokument Księga rejestrowa - Muzeum2020-04-10 09:32 173.08 KB 
dokument Księga rejestrowa - Biblioteka2020-04-10 09:32 227.22 KB 

Ilość odsłon: 2739
Dokument wytworzył(a): Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury - Elżbieta Sakiewa
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2012-05-21 12:24
Ostatnia zmiana: 2020-04-10 09:32
Zakres ostatniej zmiany: Księga rejestrowa Muzeum Miasta Zgierza - Dział III - Mienie instytucji kultury, kolejny numer wpisu (9) - dodano informację o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego. Księga rejestrowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - Dział III - Mienie instytucji kultury, kolejny numer wpisu (10) - dodano informację o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego. Księga rejestrowa Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu - Dział III - Mienie instytucji kultury, kolejny numer wpisu (9) - dodano informację o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Rejestr zmian - (17)
Data: 2020-04-10 09:32Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Księga rejestrowa Muzeum Miasta Zgierza - Dział III - Mienie instytucji kultury, kolejny numer wpisu (9) - dodano informację o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego. Księga rejestrowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - Dział III - Mienie instytucji kultury, kolejny numer wpisu (10) - dodano informację o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego. Księga rejestrowa Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu - Dział III - Mienie instytucji kultury, kolejny numer wpisu (9) - dodano informację o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego.
Data: 2019-11-14 09:14Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Wpisu dokonano w Dziale II - Organizacja instytucji kultury. Wpis dotyczy zmiany na stanowisku głównego księgowego w MOK
Data: 2019-03-14 11:48Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: W każdej Księdze dokonano wpisu: w Dziale III - Mienie instytucji kultury - wpisano informację o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego.
Data: 2018-02-22 12:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: 1) Księgę Rejestrową instytucji kultury: uzupełniono pod numerem 2 wpis dotyczący Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu informujący o uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie zmiany Statutu. 2) Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury, w Każdej z Ksiąg Rejestrowych Instytucji Kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu i Muzeum Miasta Zgierza w Dziele III - Mienie Instytucji Kultury dopisano informację o złożeniu przez instytucje kultury rocznych sprawozdań finansowych.
Data: 2017-06-23 11:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w księdze rejestrowej Biblioteki - adres filii nr 4.
Data: 2017-06-21 12:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: W księdze rejestrowej Biblioteki w Dział II - Informacja o złożeniu do rejestru statutu - uchwała zmieniająca Statut.
Data: 2017-03-08 08:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: W Dziale III - Mienie instytucji kultury - dokonano wpisu o złożeniu do rejestru rocznych sprawozdań finansowych.
Data: 2016-02-19 11:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: W każdej z ksiąg rejestrowych dokonano kolejnych wpisów: w Dziale III – Mienie instytucji kultury – wpisano informację o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego przez każdą instytucję.
Data: 2015-09-07 12:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmieniono w rejestrze instytucji kultury: pod nr 1 w rubryce 9 dokonano wpisu o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu; w Księdze Rejestrowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu: w Dziale I (Oznaczenie instytucji kultury) pod nr 2 w rubryce 4 dokonano wpisu o poszerzeniu katalogu zadań MOK. w Dziale II (Organizacja instytucji kultury) pod nr 4 w rubryce 3 dokonano wpisu o złożeniu informacji o uchwale zmieniającej statut MOK
Data: 2015-03-06 13:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisano w każdej z ksiąg rejestrowych instytucji kultury w Dziale III – Mienie instytucji kultury – informację o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego.
Data: 2014-08-04 13:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w Księdze rejestrowej MOK w Dziale II – Organizacja instytucji kultury, powołanie zastępcy dyrektora MOK.
Data: 2014-02-13 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: W każdej z ksiąg w dziale III – Mienie instytucji kultury - wpisano informację o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego.
Data: 2013-02-20 09:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dział II: organizacja instytucji kultury, odwołanie zastępcy dyrektora MOK.
Data: 2013-02-04 08:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany W księdze rejestrowej, w Dziale III – Mienienie instytucji kultury. Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego.
Data: 2012-11-14 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Nowy wpis w Dziale II – Organizacja instytucji kultury, zmiana na stanowisku głównego księgowego.
Data: 2012-08-06 15:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w księdze rejestrowej MOK - dział III.
Data: 2012-05-22 12:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazw załączników.
Data: 2012-05-21 12:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator