Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu
Rada Miasta Zgierza wyraża zaniepokojenie dalszymi losami Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Kultura odgrywa w naszym życiu bardzo istotną rolę. Coraz częściej postrzegana jest ona jako czynnik wpływający na wzrost atrakcyjności regionów zarówno dla mieszkańców, turystów jak i inwestorów. Przede wszystkim jednak, jest to istotny czynnik rozwoju społecznego. To dzięki
rozwojowi kulturalnemu, z jednej strony nabywamy szacunek do tradycji, budujemy swoją tożsamość, zwiększamy poczucie przynależności do wspólnoty i jej historii, z drugiej zaś, jesteśmy bardziej otwarci, tolerancyjni i kreatywni. To właśnie te cechy są gwarantem rozwoju każdego społeczeństwa.

Rada Miasta Zgierza zwraca się z apelem do władz Powiatu Zgierskiego o zabezpieczenie możliwości funckjonowania i kontynuacji działalności kulturalnej, prowadzonej od lat, w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu.

Na podst. uchwały Nr XXV/235/12 RMZ z dnia 31.05.2012 r.

Ilość odsłon: 995
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-06-15 13:21
Ostatnia zmiana: 2012-06-15 13:21
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-06-15 13:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator