Oferty realizacji zadań publicznych
organizacji pozarządowych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie powierzenia realizacji lub wspierania zadań publicznych przez Urząd Miasta Zgierza.

Oferty złożone z własnej inicjatywy w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej2020-07-03 13:03 535.35 KB 
dokument Rehabilitacja, integracja społeczna osób niepełnosprawnych seniorów z dysfunkcją narządu wzroku2020-05-29 12:17 658.5 KB 
dokument Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej2020-03-02 11:17 2172.39 KB 
dokument Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Większa samodzielność, aktywność i godne życie2020-02-26 09:27 671.53 KB 
dokument Organizacja 10. Memoriału im. Macieja Kozłowskiego w Zgierzu w piłce nożnej z rocznika 2009 2019-11-08 11:42 539.16 KB 
dokument Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Organizacja turnieju tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu miasta Zgierza i gminy Zgierz, z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2019-10-24 14:26 545.36 KB 
dokument Prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie2019-10-11 13:32 963.5 KB 
dokument Wydanie okolicznościowej publikacji z okazji 25-lecia działalności Klubu UKS "Piątka"2019-09-30 12:06 1631.67 KB 
dokument Prace remontowo-konserwatorskie pomnika nagrobnego2019-08-30 14:33 545.42 KB 
dokument XI Ogólnopolska Olimpiada Seniorów - Łazy 20192019-03-08 13:13 1201.19 KB 
dokument Wspieranie osób niepełnosprawnych2019-02-11 13:43 598.11 KB 
dokument Prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie2018-10-05 09:24 852.94 KB 
dokument Działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej, ochrony zdrowia oraz promocji aktywnego stylu życia2018-07-31 17:17 675.89 KB 
dokument Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości romskiej oraz podtrzymanie i rozwój języka romskiego2018-07-05 14:45 502.14 KB 
dokument Zorganizowanie obozu terapeutycznego2018-06-08 20:43 445.11 KB 
dokument Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia - IX Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Seniorów2018-04-11 13:21 1935.05 KB 
dokument Wzór - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Wspieranie osób niepełnosprawnych - seniorów.2018-02-01 15:37 521.09 KB 
dokument Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych2017-01-27 14:20 593.71 KB 
dokument Prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie 2017-10-19 14:33 922.27 KB 
dokument Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży2017-07-19 10:18 491.88 KB 
dokument IX Ogólnopolska Olimpiada Seniorów- Łazy 20172017-03-20 10:25 1959.11 KB 
dokument Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych2016-04-01 15:30 561.99 KB 
dokument Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia2016-04-01 15:30 465.33 KB 
dokument Żywe lekcje WOS w zgierskich szkołach2015-09-28 12:15 5027.1 KB 
dokument Kolejne wyzwanie - szczęśliwa rodzina2015-09-28 12:15 5259.1 KB 
dokument Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia2015-04-24 15:15 467.79 KB 
dokument Wyjazdowe warsztaty rehabilitacyjne2015-03-23 12:09 460.5 KB 
dokument VI Ogólnopolska Olimpiada Seniorów - Łazy 20142014-04-14 16:28 475.99 KB 
dokument Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy2014-02-05 15:33 8821.45 KB 
dokument Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna2014-02-05 15:33 5145.28 KB 
dokument Prowadzenie szkoleń i biura na rzecz środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym2014-02-05 15:33 8299.89 KB 

Ilość odsłon: 3456
Dokument wytworzył(a): Organizacje pozarządowe
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2018-02-01 15:37
Ostatnia zmiana: 2020-07-03 13:03
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja ofert realizacji

Rejestr zmian - (39)
Data: 2020-07-03 13:03Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2020-05-29 12:17Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert
Data: 2020-03-02 11:17Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2020-02-26 09:27Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2019-11-08 11:42Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2019-10-24 14:32Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2019-10-24 14:29Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2019-10-24 14:26Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2019-10-24 14:24Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2019-10-11 13:32Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2019-09-30 12:06Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja ofert realizacji
Data: 2019-08-30 14:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty realizacji.
Data: 2019-03-08 13:13Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-02-11 13:43Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2018-10-05 09:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sortowanie załączników oraz przeniesienie do archiwum ofert za lata 2012-2013.
Data: 2018-10-05 09:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty.
Data: 2018-07-31 17:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sortowanie załączników.
Data: 2018-07-31 17:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty.
Data: 2018-07-05 14:57Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Formatowanie tekstu
Data: 2018-07-05 14:53Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: błędne wprowadzenie
Data: 2018-07-05 14:48Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja nowej oferty
Data: 2018-07-05 14:47Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja nowej oferty
Data: 2018-07-05 14:45Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja nowej oferty
Data: 2018-06-08 20:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja nowej oferty.
Data: 2018-04-11 13:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty realizacji.
Data: 2018-02-01 15:37Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja oferty
Data: 2017-10-19 14:33Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Dodanie oferty.
Data: 2017-07-19 10:18Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja oferty i sortowanie załączników
Data: 2017-03-20 10:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty oraz sortowanie załączników.
Data: 2017-01-27 14:20Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja pliku - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Data: 2016-11-07 10:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2016-04-01 15:30Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja ofert - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
Data: 2015-09-28 12:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja ofert współpracy.
Data: 2015-04-24 15:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty.
Data: 2015-03-23 12:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty realizacji.
Data: 2014-04-14 16:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty.
Data: 2014-02-05 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja ofert realizacji zadań publicznych.
Data: 2013-06-14 08:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty realizacji zadania publicznego.
Data: 2013-04-16 14:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja oferty.
Data: 2012-06-25 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator