Budżet Miasta Zgierza - rok 2013
SPRAWOZDANIA I WYKONANIE BUDŻETU:

Uchwała nr L/600/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 rok zatwierdzone uchwałą nr L/598/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za rok 2013 zatwierdzone uchwałą nr L/599/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2014 r.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za rok 2013

Informacja z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dot. informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za I półrocze 2013 roku
 
ZMIANY DO BUDŻETU:


Zarządzenie Nr 341/VI/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 340/VI/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 319/VI/2013 z dnia 13.12.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 314/VI/2013 z dnia 12.12.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 299/VI/2013 z dnia 06.12.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 293/VI/2013 z dnia 29.11.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 291/VI/2013 z dnia 29.11.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 290/VI/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 270/VI/2013 z dnia 13.11.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 269/VI/2013 z dnia 13.11.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 252/VI/2013 z dnia 31.10.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 251VI/2013 z dnia 31.10.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 244/VI/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz


Zarządzenie Nr 236/VI/2013 z dnia 14.10.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 218/VI/2013 z dnia 30.09.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 217/VI/2013 z dnia 30.09.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Uchwała nr XL/443/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 194/VI/2013 z dnia 04.09.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Uchwała nr XXXIX/421/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Uchwała nr XXXIX/420/13Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Uchwała nr XXXIX/418/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Uchwała nr XXXIX/416/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.

Uchwała nr XXXIX/415/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 191/VI/2013 z dnia 28.08.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 190/VI/2013 z dnia 28.08.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 182/VI/2013 z dnia 13.08.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 180/VI/2013 z dnia 26.07.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 179/VI/2013 z dnia 26.07.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 164/VI/2013 z dnia 15.07.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 156/VI/2013 z dnia 28.06.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 155/VI/2013 z dnia 28.06.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Uchwała nr XXXVII/398/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 140/VI/2013 z dnia 13.06.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 139/VI/2013 z dnia 13.06.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 131/VI/2013 z dnia 04.06.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013

Zarządzenie Nr 128/VI/2013 z dnia 31.05.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 127/VI/2013 z dnia 31.05.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała nr XXXVI/391/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 119/VI/2013 z dnia 24.05.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 111/VI/2013 z dnia 17.05.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 100/VI/2013 z dnia 13.05.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 90/VI/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 89/VI/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych

Uchwała nr XXXV/376/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 75/VI/2013 z dnia 16.04.2013 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 74/VI/2013 z dnia 16.04.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 60/VI/2013 z dnia 29.03.2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 59/VI/2013 z dnia 29.03.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Uchwała nr XXXIV/363/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Uchwała nr XXXIII/353/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 43/VI/2013 z dnia 27.02.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych 

Zarządzenie Nr 42/VI/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 

Zarządzenie Nr 38a/VI/2013 z dnia 20.02.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała nr XXXII/335/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i powierzonych.

Zarządzenie Nr 27/VI/2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 26/VI/2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych


ZMIANY DO WPF:

Uchwała nr XLIV/498/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2029.

Uchwała nr XLI/453/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2029.

Uchwała nr XL/444/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2029 uchylona uchwałą nr XLI/451/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 r.

Uchwała nr XXXIX/422/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2029.

Uchwała nr XXXIX/419/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2029.

Uchwała nr XXXVII/399/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2029.

Uchwała nr XXXVI/392/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2029.

Uchwała nr XXXV/377/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2029.

Uchwała nr XXXIV/364/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2038.

Uchwała nr XXXIII/354/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2038.

Uchwała nr XXXII/336/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2038.

OPINIE RIO:

Uchwała Nr I/37/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta Zgierza

UCHWALENIE BUDŻETU:

Uchwała Nr XXXI/333/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.
zmiany:
Uchwała nr XXXII/334/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.

UCHWALENIE WPF:

Uchwała Nr XXXI/332/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2038.

PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2013 z dnia 15.11.2012 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Nr I/240/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11.12.2012 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Zgierza na 2013 rok.

PROJEKT WPF:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2038 z dnia 15.11.2012 r. zgłoszona przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Nr I/239/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11.12.2012 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zgierza.

WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Zarządzenie Nr 233/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013

Zarządzenie Nr 234/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2012 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013

Plik do pobrania w formacie .xls:
Zarządzenie Nr 234/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2012 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013Ilość odsłon: 4108
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza, Skarbnik Miasta
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-11-08 13:10
Ostatnia zmiana: 2014-08-26 13:46
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja uchwał dot. wykonania budżetu.

Rejestr zmian - (20)
Data: 2014-08-26 13:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwał dot. wykonania budżetu.
Data: 2014-06-02 08:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za rok 2013.
Data: 2014-05-29 14:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2014-03-31 16:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2013 rok.
Data: 2014-01-28 14:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2014-01-17 11:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2014-01-15 10:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2013-11-08 13:12Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: publikacja opinii RIO
Data: 2013-10-18 12:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2013-09-09 13:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2013-09-09 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zmian do budżetu i WPF.
Data: 2013-08-30 16:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji z wykonania budżetu.
Data: 2013-07-20 11:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2013-07-15 13:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2013-04-19 11:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zmian do budżetu miasta Zgierza oraz WPF.
Data: 2013-02-11 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2013-01-08 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały budżetowej na rok 2013.
Data: 2012-12-21 12:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek do projektów uchwał.
Data: 2012-12-17 12:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2012-11-15 14:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu budżetu i WPF na 2013 rok.
Data: 2012-09-13 13:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator