Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące dokonania regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania
Zadania gmin w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi uległy istotnym zmianom, które wprowadziła, wchodząca w życie 1 stycznia 2012 roku, ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 230, poz. 1373) . Zgodnie ze zmienionym art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy wypełniając obowiązek określony w art. 11 ust. 1 ustawy, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Warto podkreślić, iż uchwalenie takiego programu miało do dnia 31 grudnia 2011 roku charakter fakultatywny, a zakres działań uwzględnionych w programie był o wiele węższy (por. art. 11a ust. 1 przed zmianą). Ustawodawca w zmienionym art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania także odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

Niezwykle ważnym elementem każdego programu opieki jest jego budżet, który powinien uwzględniać oszacowane jak i zaplanowane w czasie wydatki związane z jego realizacją. Bez środków na ten cel, nawet najlepszy program może okazać się zbiorem życzeń i postulatów, które nigdy nie wejdą w życie. Należy więc podkreślić fakt, iż ustawodawca nakładając na gminy kolejne ważne i potrzebne, ale także kosztowne obowiązki, nie wskazał nowych źródeł finansowania.

Rada Miasta Zgierza dostrzega ogół problemów związanych z realizacją zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem i tym samym popiera inicjatywę dokonania zmiany ustawodawstwa w przedmiotowym zakresie. Rada Miasta Zgierza, apeluje o wprowadzenie jednolitego i obowiązkowego, w całym kraju, systemu znakowania zwierząt, który pozwoliłby na odnalezienie zaginionego zwierzęcia lub właściciela, który je porzucił, a także prowadzenie bazy danych, zawierającej zarówno informacje o zwierzętach jak i ich właścicielach.

Konieczne jest zatem także ustawowe uprawnienie dla gmin do przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją tego zadania.

Na podst. uchwały Nr XXIX / 284 / 12 RMZ z dnia 30.10.2012 r.Ilość odsłon: 1019
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-01-09 12:58
Ostatnia zmiana: 2013-01-09 12:58
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2013-01-09 12:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator