Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zwiększenia kontraktów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Rada Miasta Zgierza niniejszym stanowiskiem zwraca się z prośbą o zwiększenie kontraktu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, a tym samym, jako podmiot żywo zainteresowany losem placówki, wyraża swoją dezaprobatę i zdecydowany sprzeciw dla poczynań Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Rada powzięła informację, że rok 2013 będzie kolejnym, w którym WSS w Zgierzu otrzyma niższy kontrakt niż w roku poprzednim. Stan taki nie daje szans na prawidłowe funkcjonowanie Szpitala, a co za tym idzie, naraża na szwank życie i zdrowie mieszkańców Zgierza i okolic.

Zgierski Szpital jest największym wielospecjalistycznym szpitalem w północnym regionie województwa łódzkiego. Zatrudnia znakomitą kadrę lekarską i pielęgniarską, świadczy usługi w wielu specjalnościach. Niektóre należą do deficytowych, nie tylko w skali województwa łódzkiego, np. na leczenie w oddziale endokrynologicznym przyjeżdżają pacjenci z całej Polski.

Los zgierskiego Szpitala jest nam szczególnie bliski, dlatego z uwagą obserwujemy zmiany, jakie dokonały się w placówce w ostatnim czasie. Staraniem wielu osób dosprzętowiono i wyremontowano wiele oddziałów, wybudowano lądowisko dla helikopterów, podjęto inwestycje, mające na celu unowocześnienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zdaniem władz miasta Zgierza, jak również Dyrekcji placówki, gdyby posiadany potencjał odbijał się w wielkości zawartego kontraktu, Szpital bilansowałby się na poziomie działalności podstawowej, poszczególne oddziały nie przynosiłyby strat i udzielały świadczeń o wiele większej liczbie pacjentów.

Ponadto, zmniejszyłyby się kolejki oczekujących, zwłaszcza, że zapotrzebowanie na poszczególne świadczenia jest znacznie większe, niż limitowane kontraktem.

Z uzyskanych informacji wynika, że Dyrekcja Szpitala wielokrotnie zwracała się z prośbą o zwiększenie kontraktów dla poszczególnych zakresów świadczeń. Zdecydowana większość z nich jednak nie została uwzględniona.

W opinii wszystkich zainteresowanych losem placówki osób, poziom kontraktu winien wzrastać stosownie do zmieniającej się rzeczywistości, w której zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne wciąż rośnie. Dzieje się jednak odwrotnie, występuje stagnacja, która uniemożliwia zapewnienie właściwej opieki medycznej pacjentom, a także wykorzystanie w sposób efektywny i przynoszący korzyści wszystkim zainteresowanym potencjału kadrowego i sprzętowego.

Jesteśmy świadomi tego, iż fakt zróżnicowania wielkości kontraktów dla poszczególnych szpitali jest jak najbardziej uzasadniony, tak jak zróżnicowane są struktury szpitali, a co za tym idzie struktury kontraktów. Jednocześnie, trudno zaakceptować sytuację, gdy obniżający się stopień finansowania świadczeń zdrowotnych doprowadzi do dalszego zadłużania się Szpitala i do niemożności zaspokojenia faktycznych potrzeb zdrowotnych ogromnej populacji pacjentów. Propozycje kontraktowe, nie dając możliwości zbilansowania działalności Szpitala, prowadzą do ograniczenia udzielania świadczeń – tym samym narażając zdrowie i życie mieszkańców Zgierza i powiatu zgierskiego.

Stanowisko Rady podyktowane jest wykazaniem maksimum troski o zdrowie i życie mieszkańców rejonu oraz chęcią wspierania przyjaznego i efektywnego systemu opieki zdrowotnej. Zatem, z uwagi na poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także w ich imieniu oraz w imieniu własnym i dyrekcji Szpitala prosimy o wzięcie pod uwagę przedstawionych wyżej argumentów i rozważenie możliwości zwiększenia wartości umów kontraktowych.

Na podst. uchwały Nr XXIX / 285 / 12 RMZ z dnia 30.10.2012 r.

Ilość odsłon: 973
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-01-09 13:03
Ostatnia zmiana: 2013-01-09 13:03
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2013-01-09 13:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator