Interpelacje i zapytania - rok 2013

Z dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

VI KADENCJA
19-12 Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot. remontu ul. Sadowej
interpelacja odpowiedź
19-12 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. montażu wiat komunikacji miejskiej
interpelacja odpowiedź
19-12 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. planu restrukturyzacji placówek oświatowych
interpelacja odpowiedź
19-12 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. realizacji budowy ul. Witosa
interpelacja odpowiedź
19-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. linii tramwajowej 46
interpelacja odpowiedź
19-12 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. cmentarza przy ul. P. Skargi
interpelacja odpowiedź
19-12 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. rozbudowy SP 10
interpelacja odpowiedź
19-12 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. parkingu przy SP 10
interpelacja odpowiedź
19-12 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Łęczyckiej
interpelacja odpowiedź
28-11 Zarząd Osiedla 650-lecia
dot. uzupełnienia przęseł w parkanie cmentarza przy ul. Parzęczewskiej
interpelacja odpowiedź
28-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. sposobu wyboru projektanta rozbudowy SP 10
interpelacja -
28-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. remontu ogrodzenia cmentarza przy ul. P. Skargi
interpelacja odpowiedź
28-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. projektu przebudowy linii tramwajowej nr 46
interpelacja odpowiedź
28-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. udrożnienia odcinka trasy krajowej (Kurak-Helenówek)
interpelacja odpowiedź
28-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Łęczyckiej
interpelacja odpowiedź
28-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. rozbudowy SP 10
interpelacja odpowiedź
28-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. programów zewnętrznych w jakich miasto będzie partycypować w 2014 r.
interpelacja odpowiedź
28-11 Elżbieta Krzewina
Radny RMZ
dot. analizy gospodarowania odpadami komunalnymi
interpelacja odpowiedź
28-11 Grzegorz Maciński
Radny RMZ
dot. likwidacji oddziału PGE w Zgierzu
interpelacja odpowiedź
28-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. zamiaru likwidacji Miejskiej Biblioteki
interpelacja odpowiedź
28-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zatrudnienia nowych pracowników w UMZ
interpelacja odpowiedź
28-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. rewitalizacji historycznego centrum miasta
interpelacja odpowiedź
28-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. remontu budynku przy ul. Sokołowskiej
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. cen za obsługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. instalacji dodatkowej sygnalizacji świetlnej - ul. Łódzka
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. sytuacji finansowej spółki MPGK oraz realizacji przetargów na wywóz odpadów komunalnych przez spółkę
interpelacja odpowiedź
29-10 Klub Radnych Jerzego Sokoła
Radny RMZ
dot. zaległości finansowych spółki MPGK
interpelacja odpowiedź
29-10 Stefan Pelikan
Radny RMZ
dot. montażu barierek ochronnych pod wiaduktem kolejowym - ul. Łódzka
interpelacja odpowiedź
29-10 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. remontu ul. Witkacego
interpelacja odpowiedź
29-10 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. budowy myjni w pobliżu parku miejskiego
interpelacja odpowiedź
29-10 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. remontu wiaduktu kolejowego przy zbiegu ulic Dygasińskiego i Czerwieńskiego
interpelacja odpowiedź
29-10 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. sieci kanalizacyjnej w ulicy Przybyszewskiego i Korzeniowskiego
interpelacja odpowiedź
29-10 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. mobilnych fotoradarów ustawianych przez Straż Miejską na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy wiaty przystankowej na linii 46 przy GIM1
interpelacja odpowiedź
29-10 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. przeprowadzonych kontroli w UMZ w obecnej kadencji
interpelacja odpowiedź
23-10 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. wydania decyzji administracyjnych dla inwestycji - myjnia samochodowa
interpelacja odpowiedź
23-10 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. przygotowania zestawienia umów cywilno-prawnych w latach 2010-2013
interpelacja odpowiedź
23-10 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. przygotowania programu ukierunkowanego na rozwój miasta interpelacja odpowiedź
23-10 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. przygotowania programu ukierunkowanego na zwiększenie dochodów dla miasta
interpelacja odpowiedź
23-10 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. przygotowania programu oszczędnościowego dla miasta
interpelacja odpowiedź
23-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wykonania dokumentacji projektowo-tech. na modernizację budynków przy ul. Sokołowskiej
interpelacja odpowiedź
23-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zatrudnienia w UMZ w latach 2010-2013
interpelacja odpowiedź
23-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. reorganizacji UMZ
interpelacja odpowiedź
23-10 Przewodniczący Zarządów Rad Osiedli dot. odblokowania środków finansowych na działania Rad Osiedli
interpelacja -
26-09 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów  dot. zwiększenia środków budżetowych dla RO interpelacja -
26-09 Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. przycięcia drzew i gałęzi
interpelacja odpowiedź
26-09 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. budowy myjni w pobliżu parku miejskiego
interpelacja odpowiedź
26-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. remontu ogrodzenia cmentarza przy ul. P. Skargi
interpelacja odpowiedź
26-09 Rada Osiedla Nowe Miasto dot. stanu technicznego ulic i chodników oraz stanu czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie RO
interpelacja odpowiedź
26-09 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. powstania biuletynu informacyjnego dla mieszkańców
interpelacja odpowiedź
26-09 Klub Radnych Jerzego Sokoła dot. zaległości w płatnościach przez MPGK sp. z o.o. w zakresie wywozu odpadów
interpelacja odpowiedź
26-09 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. wyliczenia kwoty jaka przypada na 1 mieszkańca z tyt. utrzymania stanowiska Prezydenta Miasta
interpelacja odpowiedź
26-09 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. wyliczenia kosztów poniesionych na:
- organizację imprez miejskich;
- remonty i naprawy dróg;
- podróże służbowe
interpelacja odpowiedź
26-09 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. wyliczenia kosztów na druk i rozniesienie pism do mieszkańców
interpelacja odpowiedź
26-09 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. poinformowania mieszkańców o uchwale nr XXXIX/417/13 RMZ
interpelacja odpowiedź
26-09 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. przekazywania informacji dla mieszkańców
interpelacja odpowiedź
26-09 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. zlecenia opracowania programu ochrony środowiska
interpelacja odpowiedź
26-09 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. ograniczenia godzin pielęgniarskich w szkołach z oddizłami integracyjnymi
interpelacja odpowiedź
29-08 Rada Osiedla 650-lecia dot. uporządkowania i wykoszenia trawników w pasie drogowym ulic: Gałczyńskiego i Parzęczewska
interpelacja odpowiedź
29-08 Elżbieta Krzewina
Radny RMZ
dot. jakości usług świadczonych przez MPK na linii 46
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy ulic: Witosa, Czereśniowej i Dojazdowej
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy wiaty przy przystanku tramwajowym (Łęczycka - Musierowicza)
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy parkingu przy SP10
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. jakości obsługi linii 46
interpelacja odpowiedź
29-08 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- podjazdu dla osób niepełnosprawnych w USC,
- remontów w okresie wakacyjnym w miejskich jednostkach,
- oznakowania ścieżki rowerowej.
- budowy ul. Zawiszy,
- zagospodarowania terenu za szpitalem wojewódzkim,
- zamontowania oświetlenia ulicznego w ul. Owsianej
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kursowania autobusów miejskich w dniu 16.08.2013 r.
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wyłączenia fontanny na Pl. Kilińskiego
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ulicy Długiej
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zaniedbanej działki przy ul. Długiej 17
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- robót prowadzonych w ul. Żeromskiego,
- utrzymania czystości ulic.
- usytuowania sygnalizacji tramwajowej,
- przeniesienia wiat przystankowych,
- udrażniania studzienek kanalizacyjnych,
- modernizacji przystanku
interpelacja odpowiedź
29-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- sytuacji ekonomicznej spółki MPGK,
- kosztów poniesionych na organizację Święta Miasta
interpelacja odpowiedź
29-08 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. trybu zatrudnienia pracownika UMZ
interpelacja odpowiedź
29-08 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. budowy myjni przy zbiegu ul. Armii Krajowej i Łęczyckiej
interpelacja odpowiedź
29-08 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot.uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium..."
interpelacja odpowiedź
26-07 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- kosztów rozbudowy lodowiska;
- kosztu wykonania krawężnika na ul. Złotej;
- realizacji remontów w budynkach komunalnych;
- kondycji finansowej Spółki MPGK
interpelacja odpowiedź
26-07 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. utworzenia stanowiska Zastępcy Skarbnika
interpelacja odpowiedź
26-07 Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. naprawy nawierzchni ul. Lipowej i ul. Zagajnikowej
interpelacja odpowiedź
27-06 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. wydzierżawienia terenu przez spółkę MPGK na rzecz innej firmy
interpelacja odpowiedź
27-06 Stefan Pelikan
Radny RMZ
dot. zainstalowania oświetlenia na ul. Rembielińskiego
interpelacja odpowiedź
27-06 Stefan Pelikan
Radny RMZ
dot. utworzenia placu zabaw na Osiedlu Rudunki
interpelacja odpowiedź
27-06 Klub Platformy Obywatelskiej dot. wydanej decyzji o warunkach zabudowy
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. malowania wiat przystankowych
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. odległości wiat przystankowych od znaków 
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przeprowadzonych prac na ul. Żeromskiego
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. niedrożnego systemu kanalizacyjnego
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. utrzymania czystości na terenach zielonych
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przejścia dla pieszych pod wiaduktem
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. usytuowania sygnalizatora przy zajezdni tramwajowej
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. targowiska przy ul. Aleksandrowskiej
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. nawierzchni ul. Ciosnowskiej i Grunwaldzkiej
interpelacja odpowiedź
27-06 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. przekazywania darowizn przez Spółkę Wod-Kan
interpelacja odpowiedź
27-06 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. organizacji Święta Miasta
interpelacja odpowiedź
27-06 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. ograniczenia tonażu na ul. Bazylijskiej
interpelacja odpowiedź
27-06 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. częstotliwości odbioru odpadów segregowanych
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy ul. Długiej pod wiaduktem
interpelacja odpowiedź
27-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- przejścia dla pieszych pod wiaduktem - ul. Długa;
- złego stanu nawierzchni ulicy Hordliczki do ul. Sierakowskiego;
- przycięcia drzew na ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
27-06 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. likwidacji nielegalnego wysypiska odpadów
interpelacja odpowiedź
27-06 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. współpracy miasta z Fundacją Medor
interpelacja odpowiedź
27-06 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot.
- odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych;
- kosztów utrzymania Straży Miejskiej
interpelacja odpowiedź
24-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. napraw i remontów nawierzchni gruntowych i bitumicznych w roku 2013
interpelacja odpowiedź
24-05 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. systematycznej pielęgnacji zieleni miejskiej
interpelacja odpowiedź
24-05 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. remontu ulicy ks. J. Popiełuszki
interpelacja odpowiedź
24-05 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. wyremontowania ulicy Długiej
interpelacja odpowiedź
24-05 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Radny RMZ
dot. wykorzystywania przez Prezydenta MZ samochodu Straży Miejskiej
interpelacja odpowiedź
24-05 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. współpracy miasta z Fundacją Medor
interpelacja odpowiedź
24-05 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. kosztów zamieszczania publikacji prasowych
interpelacja odpowiedź
24-05 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. łącznych kosztów odszkodowawczych dla byłych pracowników UMZ
interpelacja odpowiedź
24-05 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. wyjazdu służbowego Prezydenta MZ do Hiszpanii
interpelacja odpowiedź
24-05 Katarzyna Kupis-Wojciechowska
Radna RMZ
dot. kosztów poniesionych na organizację Święta Miasta
interpelacja odpowiedź
24-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. rozstrzygnięcia przetargu na zbiórkę odpadów komunalnych
interpelacja odpowiedź
24-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. sytuacji finansowej spółki MPGK
interpelacja odpowiedź
24-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia nielegalnych wysypisk na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
24-05 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. podpisania decyzji o warunkach zabudowy przez Zastępcę Prezydenta
interpelacja odpowiedź
24-05 Rada Osedla 650-lecia dot.
- uzupełnienia płyt chodnikowych przy ul. Gałczyńskiego 29,
- wykarczowania krzewów przy zbiegu ulic: Parzęczewskiej i Gałczyńskiego,
- uporządkowania trawnika przy Banku
interpelacja odpowiedź
24-05 Elzbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. zamontowania spowalniacza prędkości na ul. Grudzińskiej
interpelacja odpowiedź
24-05 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. wymiany tablic z nazwami ulic
interpelacja odpowiedź
24-05 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. zamontowania tabliczki dla osób niepełnosprawnych przy placu targowym
interpelacja odpowiedź
26-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. powierzenia spółce MPGK utrzymania zieleni miejskiej interpelacja odpowiedź
26-04 Stefan Pelikan
Radny RMZ
dot. ulotek informacyjnych dla mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych interpelacja odpowiedź
26-04 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot.
- usunięcia słupa energetycznego;
- oznakowania przejazdu kolejowego;
- naprawy nawierzchni ul. Rozrywkowej
interpelacja odpowiedź
26-04 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- naprawy nawierzchni ul. Gałczyńskiego;
- montażu ławek przy ul. Tuwima, Staffa i Parzęczewskiej;
- remontu Szaletu Miejskiego
interpelacja odpowiedź
26-04 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. zgłoszonych problemów przez mieszkańców Osiedla interpelacja odpowiedź
26-04 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. pisma złożonego przez Fundację Medor interpelacja odpowiedź
26-04 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zwolnienie Wicedyrektora Gimnazjum nr 2 interpelacja -
26-04 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot.
- organizacji Święta Miasta;
- usunięcia śmieci przy ul. Długiej;
- budowy ul. Witosa;
- budowy ul. Witosa;
- wyłonienia firmy do odbioru odpadów komunalnych
interpelacja odpowiedź
26-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kompleksowego przeglądu oznakowania poziomego interpelacja odpowiedź
26-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. remontu nawierzchni ul. Brzoskwiniowej interpelacja odpowiedź
12-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. odpowiedzi na interpelację z poprzedniego miesiąca interpelacja -
27-03 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. spotkania przedstawicieli gmin w sprawie budowy drogi S-14 interpelacja odpowiedź
27-03 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. rekrutacji do miejskich przedszkoli interpelacja odpowiedź
1


odpowiedź
2
27-03 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. utworzenia dwuletniego zadania inwestycyjnego związanego z budową ul. Dygasińskiego i remontem wiaduktu interpelacja odpowiedź

27-03 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. ilości wniosków złożonych w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego interpelacja odpowiedź
27-03 Elżbieta Krzewina
Radny RMZ
dot. wykonania chodnika przy ul. Ozorkowskiej interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. utworzenia stołówki w SP10 interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy nawierzchni ul. Czereśniowej interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. budynku przy ul. Rembowskiego 2 w Mieście Tkaczy interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wynajmu wolnych lokali użytkowych interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. niezamieszkałego lokalu przy ul. Długiej interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. struktury org. oraz wyników finansowych MPGM Sp. z o.o. interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wynajmowania wiat przystankowych firmom reklamowym interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wpływów z podatku PIT do budżetu miasta oraz ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kontroli gospodarstw domowych pod względem spalania śmieci interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przydzielonych przez miasto mieszkań komunalnych i socjalnych interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w zgierskich placówkach oświatowych interpelacja odpowiedź
27-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. pracy stołówek w zgierskich placówkach oświatowych interpelacja odpowiedź
27-03 Stefan Pelikan
Radny RMZ
dot. ogrodzenia cmentarza przy ul. P. Skargi interpelacja odpowiedź
27-03 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. nowych uregulowań w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi interpelacja odpowiedź
27-03 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. realizacji budowy kanalizacji w ul. Przyrodniczej interpelacja odpowiedź
27-03 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. sformułowania "Zbrodnia Zgierska" interpelacja odpowiedź
01-03 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- oznaczenia ścieżki rowerowej;
- montażu słupków na pasie drogowym przy MP7;
- likwidacji gazety Nowy ITZ
interpelacja odpowiedź
01-03 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. zmian organizacyjnych w UMZ interpelacja odpowiedź
01-03 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. przeglądu oznakowania pionowego na terenie miasta interpelacja odpowiedź
01-03 Beata Świątczak Radna RMZ dot. podróży służbowej do Hiszpanii interpelacja odpowiedź
01-03 Beata Świątczak Radna RMZ dot. kierowcy samochodu służbowego interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. poprawnego działania kasowników w autobusach interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawiania nawierzchni asfaltowych interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. sytuacji mieszkaniowej mieszkanki miasta interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zatrudniania w UMZ osób niepełnosprawnych interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wykorzystania obiektów Orlik interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zadłużeń czynszowych w lokalach sprzedanych z bonifikatą interpelacja odpowiedź
01-03 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. nowych zasad gospodarowania odpadami interpelacja odpowiedź
01-03 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. rachunków za telefony komórkowe służbowe Prezydenta interpelacja odpowiedź
01-03 Zarząd Osiedla Nowe Miasto dot. nowych zasad gospodarowania odpadami interpelacja odpowiedź
01-03 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot.
- zwiększenia liczby kursów linii autobusowych nr 4 i 8;
- kalkulacji kosztów budowy ul. Dygasińskiego
interpelacja odpowiedź
01-03 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. wymiany wiat przystanowych interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. nadania nazw alejkom w Parku Miejskim interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. wprowadzenia programu "rodzina 3+" interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. miejsc parkongowych przy ul. Podgórnej interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy kolektora w ul. Ozorkowskiej oraz budowy ul. Witosa interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy parkingu przy cmentarzu interpelacja odpowiedź
01-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. likwidacja gazety Nowy ITZ interpelacja odpowiedź
01-03 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. budowy ul. Witosa interpelacja odpowiedź
01-03 Klub Radnych
Jerzego Sokoła
dot. wybudowania wiat przystankowych interpelacja odpowiedź
31-01 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. zapytań mieszkańców Osiedla interpelacja odpowiedź
31-01 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. budowy parkingu przy cmentarzu rzymsko-katolickim interpelacja odpowiedź
31-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kontroli prowadzonej w MPGK Sp. z o.o. interpelacja odpowiedź
31-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wymiany kotłowni węglowych w placówkach publicznych interpelacja odpowiedź
31-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. podania kwoty wynagrodzeń członków zarządów spółek miejskich interpelacja odpowiedź
31-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wynajmu wolnych lokali użytkowych interpelacja odpowiedź
31-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. usytuowania wiat przystankowych interpelacja odpowiedź
31-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych
interpelacja odpowiedź
31-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uruchomienia komunikacji autobusowej do Strykowa
interpelacja odpowiedź
31-01 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. zgłaszanych problemów przez mieszkańców osiedla Proboszczewice
interpelacja odpowiedź
31-01 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. uregulowania problemu toalet dla kierowców autobusów miejskich interpelacja odpowiedź
31-01 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. stanu technicznego ulicy ks. Suchowolca
interpelacja odpowiedź
31-01 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zatrudnienia w UMZ; podróży służbowych w 2012 r.; opłat za rachunki telefoniczne; wynagrodzeń Zastępców Prezydenta
interpelacja odpowiedź
31-01 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów zajmujących się gospodarką odpadami interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 2782
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-11 11:48
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:59
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (12)
Data: 2019-09-12 08:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2014-01-10 13:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2013-11-25 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji za miesiąc październik.
Data: 2013-10-24 13:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2013-09-13 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publ;ikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2013-08-08 12:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z czerwca i lipca.
Data: 2013-06-12 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z majowej sesji RMZ.
Data: 2013-05-16 15:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2013-04-16 11:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z marcowej sesji RMZ.
Data: 2013-03-15 15:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z ostatniej sesji.
Data: 2013-02-18 14:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na interpelacje radnych.
Data: 2013-02-11 12:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2013-02-11 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator