Osiedle Kurak w Zgierzu
Wybory do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu

Obwieszczenie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu z dnia 31 stycznia 2020 roku
Komisja Wyborcza uznaje niżej wymienionych zarejestrowanych kandydatów za
wybranych na członków Rady Osiedla Kurak w Zgierzu:
1. Dziemdziela Paweł - Ekonomista - lat 41
2. Dynek Elżbieta - Ekonomista - lat 62
3. Galanciak Justyna - Urzędnik - lat 32
4. Gałązka Alicja - Emeryt - lat 70
5. Kowalczyk Barbara - Technik pożarnictwa - lat 74
6. Kowalczyk Natalia - Pracownik samorządu - lat 20
7. Kowalska Maria - Magister pielęgniarstwa - lat 69
8. Mamiński Rafał - Urzędnik - 45 lat
9. Mospinek Barbara - Emeryt - 69 lat
10. Mrulewicz Waldemar - Magister inżynier pożarnictwa - lat 59
11. Piękniewski Krzysztof - Emeryt - lat 66
12. Szcześniak Halina - Emeryt - lat 62

*************
W lutym 2020 r. upływa kadencja Rady Osiedla Kurak w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 16 luty 2020 r.
W związku z powyższym, do dnia 25 listopada 2019 r. Biuro Rady Miasta Zgierza (pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej ww. rady osiedla.
 
W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej rady. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do rady.
Zarządzenie Nr 491/VIII/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu, informuje, że od dnia 20 stycznia 2020 r. do dnia 27 stycznia 2020 r. w dni robocze w godz. 17.00-19.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla Kurak w Zgierzu w wyborach zarządzonych na dzień 16 lutego 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16 w Zgierzu.

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia i reprezentowania kandydata jest wyborca, który podpisał listę poparcia kandydata jako pierwszy.


***************************

Informacje ogólne:

III kadencja (od lutego 2016 r. do lutego 2020 r.)
Siedziba: ul. 1 Maja 63  (Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu)
Kontakt: Przewodniczący Zarządu

Rada Osiedla Kurak w Zgierzu:

 1. Paweł Dziemdziela - Przewodniczący Zarządu
 2. Jolanta Podwysocka - Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Elżbieta Dynek - członek Zarządu
 4. Małgorzata Kukuła- członek Zarządu
 5. Ewa Marciniak - członek Zarządu

 6. Rafał Mamiński - Przewodniczący Rady
 7. Maria Kowalska - Wiceprzewodnicząca Rady

 8. Barbara Mospinek- członek Rady
 9. Krzysztof Chmielecki - członek Rady
 10. Alicja Gałązka - członek Rady
 11. Anna Kozłowska - członek Rady
 12. Janusz Łuczak - członek Rady
 13. Halina Lewandowska -członek Rady
 14. Sebastian Szulc - członek Rady

Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

1 Maja (P 46-58 i 70-72, N 41-79), Czarna, Kolejowa (P od nr 18 - do końca, N od nr 7- do końca), Konstantynowska (P 14-60, N 21-73), Koszarowa, Łąkowa, Łódzka (P 22-90, N 35-81), Milenijna, Powstańców Śląskich, Pułaskiego, Rondo Sybiraków, Rudnicka (A 2-21A), Sokołowska (P 2-8, N 1-19), Struga (P 6/8, N 1-15), Śniechowskiego (N 1-33), Traugutta, Wschodnia (P 2-12), Żeromskiego.

A - wszystkie numery posesji, P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji

Podstawa Prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XXII/205/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 r.

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XIII/102/2007 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2007 r.  w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza Osiedle Kurak w Zgierzu.


Ilość odsłon: 11391
Dokument wytworzył(a): Biuro Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-03-04 14:03
Ostatnia zmiana: 2020-02-04 14:13
Zakres ostatniej zmiany: Obwieszczenie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla.

Rejestr zmian - (31)
Data: 2020-02-04 14:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Obwieszczenie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla.
Data: 2020-01-14 14:59Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja dot. wyborów
Data: 2019-12-17 13:37Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Dodanie Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia wyborów.
Data: 2019-10-18 11:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o wyborach.
Data: 2019-02-06 13:08Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja składu Rady Osiedla
Data: 2019-01-10 13:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Zarządu w RO.
Data: 2016-12-09 11:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Skład Rady Osiedla po wyborach.
Data: 2016-11-14 10:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wyników wyborów uzupełniających.
Data: 2016-10-27 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji Komisji wyborczej.
Data: 2016-10-04 17:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o wyborach uzupełniających.
Data: 2016-03-09 10:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja składu Rady Osiedla III kadencji.
Data: 2016-02-05 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Obwieszczenie Komisji Wyborczej.
Data: 2016-01-20 12:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji i formularzy.
Data: 2016-01-15 10:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zmiany do zarządzenia PMZ.
Data: 2016-01-13 12:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja informacji o wyborach do RO.
Data: 2015-11-19 13:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja dot. wyborów do RO.
Data: 2015-02-10 12:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osoby do kontaktu.
Data: 2015-01-07 12:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana funkcji w zarządzie Osiedla.
Data: 2013-09-11 12:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu ulic.
Data: 2013-08-27 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykaz ulic w trakcie aktualizacji.
Data: 2012-04-30 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o funkcji członków Rady Osiedla.
Data: 2012-02-29 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wykazu osób, które zdobyły mandat członka Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.
Data: 2012-02-07 13:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Ogłoszenie listy zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.
Data: 2012-01-26 17:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Obwieszczenia Komisji Wyborczej Osiedla Kurak.
Data: 2012-01-05 14:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji Komisji Wyborczej Osiedla Kurak.
Data: 2012-01-04 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja obwieszczenia.
Data: 2012-01-03 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji w sprawie przeprowadzenia wyborów.
Data: 2010-01-05 12:38Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numeru telefonu do kontaktu.
Data: 2008-11-18 10:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie numerów telefonów do kontaktu.
Data: 2008-07-16 13:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie składu osobowego Rady.
Data: 2008-03-13 11:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie wykazu ulic jednostki pomocniczej Kurak.
Data: 2008-03-04 14:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator