Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży
Katarzyna Filipiak – Inspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku przez pracodawcę wraz z wymaganymi dokumentami.
2. Analiza wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Przyznanie dofinansowania w trybie decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Termin załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć w terminie trzech miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie po jego złożeniu.

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a
95–100 Zgierz
pok. 4, I piętro
tel. 42 714 31 73
fax 42 710 24 81

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Uwagi:
Jeżeli wniosek o przyznanie dofinansowania nie spełnia wymogów formalnych organ przyznający dofinansowanie wykazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:
Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zmiany w zasadach dofinansowania2013-02-25 12:49 58.55 KB 
dokument Wniosek2013-02-25 12:49 131.58 KB 
dokument Wniosek2013-02-25 12:49 71.62 KB 
dokument Oświadczenie - pomoc de minimis2013-02-25 12:49 559.66 KB 
dokument Oświadczenie - pomoc de minimis2013-02-25 12:49 37.9 KB 
dokument Formularz2014-11-28 12:46 595.68 KB 
dokument Formularz2014-11-28 12:46 147.5 KB 
dokument Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis2014-12-15 15:11 489.05 KB 
dokument Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis2014-12-15 15:11 25 KB 

Ilość odsłon: 2410
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-10-10 11:02
Ostatnia zmiana: 2017-09-13 14:38
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja.

Rejestr zmian - (7)
Data: 2017-09-13 14:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2015-03-24 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-03-24 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-12-15 15:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy.
Data: 2014-11-28 12:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2014-07-29 14:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2013-10-10 11:03Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja formularza
Data: 2013-02-25 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator