Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Sprawę prowadzi:
Wydział Działalności Gospodarczej

Ewa Karlikowska - Specjalista - tel. 42 714 31 42

Małgorzata Sudomir – Referent – tel. 42 714 31 42

Miejsce składania:
Wydział Działalności Gospodarczej
Urząd Miasta Zgierza (I piętro)
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Komunikat:

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2019 oraz wniesienia opłaty
za korzystanie w 2020 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku, z zastrzeżeniem art.18 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Oświadczenie należy doręczyć do Wydziału Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu Urzędu Miasta Zgierza; opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Zgierza (parter, pok. 014), czynnej poniedziałek, środa, czwartek  od godz. 8.00 do godz. 15.00, we wtorki od godz. 8.00 do godz. 16.00, w piątek od godz. 8.00 do 14.00 lub na rachunek: Bank Spółdzielczy w Zgierzu nr konta – 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107


Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie i we właściwej wysokości skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionych wyżej przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Działalności Gospodarczej
95-100 Zgierz
Pl. Jana Pawła II nr 16 p. 117


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Oświadczenie2019-12-31 10:13 38.5 KB 
dokument Oświadczenie2019-12-31 10:13 109.72 KB 

Ilość odsłon: 1982
Dokument wytworzył(a): Wydział Działalności Gospodarczej
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-25 14:00
Ostatnia zmiana: 2019-12-31 10:13
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja załączników

Rejestr zmian - (17)
Data: 2019-12-31 10:13Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-12-09 11:03Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-02-12 11:55Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja nazwy wydziału
Data: 2018-12-31 11:33Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja podstawy prawnej w oświadczeniu
Data: 2018-12-06 10:42Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja oświadczenia
Data: 2018-12-05 08:13Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja oświadczenia
Data: 2018-12-03 09:28Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2018-10-29 09:08Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja oświadczeń.
Data: 2018-10-12 09:10Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych.
Data: 2018-02-13 13:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2017-12-20 09:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2017-01-03 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-12-30 12:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza oraz dodanie komunikatu.
Data: 2015-02-25 13:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-12-29 11:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2014-05-07 13:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału prowadzącego sprawę.
Data: 2013-12-13 13:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2013-02-25 14:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator