Zaszeregowanie pola biwakowego i wpis do ewidencji pól biwakowych


Sprawę prowadzi:
Wydział Działalności Gospodarczej

Małgorzata Kuzik - Podinspektor (tel. 42 714 31 41)

Opis procedury:
Złożenie wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju - pole biwakowe.

Do wniosku należy dołączyć:
1) opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju pole biwakowe, stanowiący załącznik do wniosku,
2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
3) dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju - pole biwakowe.
Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju - pole biwakowe następuje w formie decyzji administracyjnej.

Opłaty:
1) Opłata za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju - pole biwakowe w wysokości 100 zł.
2) Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Tryb odwołania:

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Uwagi:
Przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do określonego rodzaju obiekt hotelarski podlega ocenie, co do spełnienia wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4, § 3 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju - pole biwakowe stanowi podstawę do wpisania obiektu do ewidencji pól biwakowych.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
- rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.


Ilość odsłon: 1930
Dokument wytworzył(a): Wydział Działalności Gospodarczej
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-25 14:28
Ostatnia zmiana: 2022-05-17 15:55
Zakres ostatniej zmiany: nowy BIP

Rejestr zmian - (10)
Data: 2022-05-17 15:55Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: nowy BIP
Data: 2019-06-26 10:50Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-02-15 13:18Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-02-12 12:01Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja nazwy wydziału
Data: 2018-10-11 09:53Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja podstaw prawnych i wniosku.
Data: 2018-02-16 09:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja podstawy prawnej.
Data: 2015-09-03 15:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2015-02-25 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2015-02-25 14:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-05-07 13:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału prowadzącego sprawę.
Data: 2013-02-25 14:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator