Najem lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego

Sprawę prowadzi:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku o najem lokalu mieszkalnego, potwierdzonego przez:
- administrację lub właściciela domu (dot. obecnie zajmowanego lokalu),
- Dział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zgierza (pokój 6, parter).
2. Załączenie deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
3. Załączenie oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.
4. Załączenie oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu.
5. Załączenie innych odpowiednich dokumentów potwierdzających podawane dodatkowo informacje.

Termin załatwienia sprawy:
Czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta (parter)
Urząd Miasta Zgierza
plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opłaty:
Bez opłat.

Tryb odwołania:
Nie przysługuje.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.),
- uchwała Nr XV/204/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 460, z 2018 r. poz. 5438)


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Deklaracja o wysokości dochodów2019-05-06 13:24 117.51 KB 
dokument Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu2019-05-06 13:24 109.71 KB 
dokument Oświadczenie o stanie majątkowym2019-05-06 13:24 112.43 KB 
dokument Wniosek o najem lokalu mieszkalnego2019-05-06 13:24 320.94 KB 

Ilość odsłon: 3071
Dokument wytworzył(a): Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-26 14:57
Ostatnia zmiana: 2019-05-06 13:24
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja załączników

Rejestr zmian - (6)
Data: 2019-05-06 13:24Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2018-06-29 14:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja druków.
Data: 2016-05-30 12:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja nowych formularzy.
Data: 2015-04-27 10:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy.
Data: 2014-12-30 11:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana poddziału.
Data: 2014-03-21 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału.
Data: 2013-02-26 14:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator