Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020/2021

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że:
1)  w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
Listy będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz na stronach internetowych tych jednostek;
2) zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w terminie od 7 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 17.00.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii COVID-19, potwierdzanie woli powinno odbywać się drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila do placówki, która zakwalifikowała dziecko następującej treści:

„Potwierdzam wolę przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr …………. w Zgierzu/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ……….. w Zgierzu mojego syna/córki ………………………………………………………………………………………, nr PESEL ……………………………. zam. w …………………………………………. . Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów”.

Rodzice /prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu potwierdzają wolę przyjęcia dziecka poprzez kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Prosimy Państwa o dokładne sprawdzanie, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane oraz zachowanie terminu, o którym mowa wyżej. Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

*************************

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy określa zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

Kryteria określa uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.


Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy określa zarządzenie Nr 27/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

Kryteria określa uchwała Nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.Wydział Edukacji i Młodzieży
Urzędu Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 6719
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-27 12:21
Ostatnia zmiana: 2020-04-03 12:57
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja informacji.

Rejestr zmian - (33)
Data: 2020-04-03 12:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji.
Data: 2020-02-11 16:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zasady rekrutacji.
Data: 2020-01-31 09:04Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja linków
Data: 2020-01-31 09:00Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2019-03-15 08:41Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2019-03-14 13:27Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2019-03-14 13:23Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja informacji
Data: 2019-02-05 10:39Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-02-01 10:54Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja tytułu
Data: 2019-01-31 14:42Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja terminarza na lata 2019/2020
Data: 2019-01-31 13:39Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja terminów na rok 2019/20120
Data: 2018-02-22 11:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika.
Data: 2018-02-14 14:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zasad rekrutacji.
Data: 2018-02-06 16:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu i formularza deklaracji.
Data: 2018-01-26 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2018-01-26 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń.
Data: 2017-03-28 16:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzenia.
Data: 2017-03-22 10:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zasad rekrutacji.
Data: 2017-03-16 11:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja deklaracji.
Data: 2017-03-14 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu z 14.03.2017 r.
Data: 2017-02-22 13:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu.
Data: 2017-02-06 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu.
Data: 2016-05-05 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
Data: 2016-02-29 10:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2016-02-29 10:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu oraz zasad rekrutacji.
Data: 2016-01-28 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji na rok szkolny 2016/2017.
Data: 2015-05-12 12:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o postępowaniu uzupełniającym.
Data: 2015-02-26 09:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zasad rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.
Data: 2014-05-05 08:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o postępowaniu uzupełniającym.
Data: 2014-02-27 10:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja poprawionego regulaminu.
Data: 2014-02-26 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja regulaminu rekrutacji.
Data: 2013-03-01 11:43Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Zmiana daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
Data: 2013-03-01 06:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kart.
Data: 2013-02-27 12:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator