Udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz
Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży
Katarzyna Sobczak – Podinspektor
Joanna Borys – Podinspektor

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a, piętro I, pok.4

Opis procedury:
  1. Złożenie corocznie wniosku o udzielenie dotacji.
  2. Analiza formalna i merytoryczna wniosku.
  3. Przekazywanie miesięcznych kwot dotacji /na podstawie informacji miesięcznej, składanej przez organ prowadzący w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca/.
  4. Pisemne rozliczenie organu prowadzącego z otrzymanej dotacji za dany rok w terminie do 31 stycznia roku następnego.
  5. Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Termin załatwienia sprawy:
  1. Złożenie wniosku – do 30 września roku bazowego.
  2. Informacja o planowanej kwocie dotacji – do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Brak

Uwagi:
Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń i za grudzień jest przekazywana w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)
- uchwała Nr X/119/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzanie kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 4456).

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2019-09-03 14:40 144.65 KB 
dokument Wniosek2019-09-03 14:40 74.78 KB 
dokument Informacja2019-09-03 14:40 141.85 KB 
dokument Informacja2019-09-03 14:40 64.48 KB 
dokument Rozliczenie roczne (1)2019-09-03 14:40 305.48 KB 
dokument Rozliczenie roczne (1)2019-09-03 14:40 162.89 KB 
dokument Rozliczenie roczne (2)2019-09-03 14:40 305.09 KB 
dokument Rozliczenie roczne (2)2019-09-03 14:40 162.74 KB 

Ilość odsłon: 2573
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-27 12:29
Ostatnia zmiana: 2019-09-03 15:31
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja.

Rejestr zmian - (8)
Data: 2019-09-03 15:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2019-09-03 14:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja i zmiana formularzy.
Data: 2018-04-27 11:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sortowanie załączników.
Data: 2018-04-27 11:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2017-01-10 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja procedury.
Data: 2015-08-21 11:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu oraz zmiana formularzy.
Data: 2015-03-24 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-02-27 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja miejsca składania.
Data: 2013-02-27 12:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator