Przyznawanie nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży
Marta Lisiecka – Pomoc administracyjna

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody.
2. Zaopiniowanie wniosku przez Komisję Nagród powołaną przez Prezydenta Miasta Zgierza.
3. Zatwierdzenie wniosku przez Prezydent Miasta Zgierza.
4. Przyznanie nagrody wraz z dyplomem do umieszczenia w aktach osobowych nauczyciela.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski przyjmowane są w Wydziale Oświaty do 20 września każdego roku.

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Brak

Uwagi:
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:
- dyrektor szkoły,
- rada pedagogiczna,
- naczelnik Wydziału Oświaty,
- organizacja związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
2. Przyznane nagrody wypłacane są w szkołach i przedszkolach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna:
Art. 49 ust.1-2, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), uchwała Nr LI/482/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2013-02-27 12:34 110.41 KB 
dokument Wniosek2013-02-27 12:34 45 KB 

Ilość odsłon: 1968
Dokument wytworzył(a): Wydział Oświaty
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-27 12:34
Ostatnia zmiana: 2015-03-24 15:41
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja wpisu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2015-03-24 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-02-27 12:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator