Przyznawanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży
Dorota Krakowiak – Podinspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu zdrowotnego wraz z wymaganymi dokumentami.
2. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję Zdrowotną powołaną przez Prezydenta Miasta Zgierza.
3. Przekazanie Prezydentowi Miasta Zgierza przez przewodniczącego Komisji Zdrowotnej protokołu z posiedzenia wraz z listą pozytywnie zaopiniowanych wniosków w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
4. Przyznanie świadczenia po wcześniejszym poinformowaniu wnioskodawcy o jego przyznaniu.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski przyjmowane są w Wydziale Edukacji i Młodzieży każdego roku do 31 maja i do 30 listopada zaś rozpatrywane w miesiącu czerwcu i grudniu.

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Brak

Uwagi:
1. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia może wystąpić:
- zainteresowany nauczyciel,
- opiekun prawny nauczyciela,
- inny podmiot, pod warunkiem, że nauczyciel wyrazi chęć uzyskania świadczenia.
2. Wypłaty świadczeń dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Zgierza, pok. 014 lub przelewem na konto bankowe nauczyciela wskazane we wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 72 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.), uchwała Nr XVIII/164/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2013-02-27 12:38 70.56 KB 
dokument Wniosek2013-02-27 12:38 89.43 KB 

Ilość odsłon: 1588
Dokument wytworzył(a): Wydział Oświaty
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-27 12:38
Ostatnia zmiana: 2016-08-29 13:20
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja podstawy prawnej.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2016-08-29 13:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja podstawy prawnej.
Data: 2015-03-24 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-02-27 12:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator