Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miasta Zgierza (parter)
Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.);
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405);
- Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r. nr 186, poz. 1249);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. nr 215, poz. 1415).


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2016-05-18 12:51 82.3 KB 
dokument Wniosek2016-05-18 12:51 191.12 KB 
dokument Karta informacyjna2017-03-08 13:00 146.89 KB 
dokument Karta informacyjna2017-03-08 13:00 59 KB 
dokument Karta informacyjna - wzór2017-03-08 13:00 240.58 KB 

Ilość odsłon: 1696
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-28 12:56
Ostatnia zmiana: 2017-11-07 17:07
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie podstawy prawnej.

Rejestr zmian - (8)
Data: 2017-11-07 17:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie podstawy prawnej.
Data: 2017-03-08 13:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja formularzy.
Data: 2017-01-03 11:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana karty informacyjnej.
Data: 2016-05-19 11:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu.
Data: 2016-05-18 12:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja formularzy.
Data: 2016-02-15 14:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza.
Data: 2015-03-26 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy Wydziału.
Data: 2015-01-14 09:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie formularzy zapytań.
Data: 2013-02-28 12:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator