Rejestracja działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Opis procedury:
Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)  przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz jest obowiązany
do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Wpisu do rejestru oraz zmiany w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer NIP, o ile przedsiębiorca posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł oraz oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie powinno zawierać również:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Prezydent Miasta Zgierza nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miasta Zgierza (parter)
Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
tel. 42 714 31 49
faks 42 714 31 14


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Oświadczenie2019-05-07 09:02 27.5 KB 
dokument Oświadczenie2019-05-07 09:02 92.1 KB 
dokument Wniosek2019-05-07 09:02 52.5 KB 
dokument Wniosek2019-05-07 09:02 227.29 KB 
dokument Wniosek o zmianę2019-05-07 09:02 43.5 KB 
dokument Wniosek o zmianę2019-05-07 09:02 181.87 KB 

Ilość odsłon: 2286
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-28 13:05
Ostatnia zmiana: 2019-05-07 09:02
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja załączników

Rejestr zmian - (15)
Data: 2019-05-07 09:02Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-05-06 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja procedury.
Data: 2018-11-30 08:22Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja oświadczenia.
Data: 2018-09-28 16:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy.
Data: 2017-01-17 16:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy załącznika.
Data: 2016-12-13 16:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja formularzy.
Data: 2016-10-07 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja aktualnego rejestru.
Data: 2016-08-09 13:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja formularzy.
Data: 2015-10-06 14:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja rejestru na dzień 31.07.2015.
Data: 2015-03-26 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w nazwie wydziału.
Data: 2015-03-26 15:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja rejestru z zmiana nazwy Wydziału.
Data: 2015-01-30 14:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy.
Data: 2015-01-30 12:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy.
Data: 2015-01-30 09:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu.
Data: 2015-01-29 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularzy i procedury.
Data: 2013-02-28 13:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator