Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Zgierza
26 lipca 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XXIX/289/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza wraz z odpowiedzią na skargę,

  b) odwołania Skarbnika Miasta Zgierza,

  c) powołania Skarbnika Miasta Zgierza.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 950
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-07-17 13:27
Ostatnia zmiana: 2013-07-17 13:27
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2013-07-17 13:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator