Budżet Miasta Zgierza - rok 2014
SPRAWOZDANIA I WYKONANIE BUDŻETU:

Uchwała nr X/103/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Uchwała nr X/102/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2014 r.

Uchwała nr X/101/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięcia za 2014 roku

Uchwała nr I/146/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 października 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za I półrocze 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2014 roku (prezentacja)

Uchwała nr III/14/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za rok 2014

Wykonanie budżetu miasta Zgierza w 2014 r. - prezentacja (plik .pdf)

Uchwała nr I/88/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2014 r.

Uchwała nr I/114/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza za 2014 rok.

ZMIANY DO BUDŻETU:

Zarządzenie Nr 24/VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 23/VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Uchwała nr III/12/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Zarządzenie Nr 13/VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 12/VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 3/VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 05.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 2/VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 05.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała nr I/3/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/655/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 318/VI/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 317/VI/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 300/VI/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 299/VI/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Uchwała nr LIII/655/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.
zmieniona:
Uchwała
nr I/3/14
Rady Miasta Zgierza z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 284/VI/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 283/VI/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 259/VI/2014 z dnia 08.10.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 258/VI/2014 z dnia 08.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Uchwała nr LII/647/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 247/VI/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
 
Zarządzenie Nr 246/VI/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
 
Zarządzenie Nr 230/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11.09.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Zarządzenie Nr 229/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11.09.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 221/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 04.09.2014 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 213/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.08.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 212/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.08.2014 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Uchwała nr LI/615/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 191/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.07.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 190/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.07.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 182/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 09.07.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 181/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 09.07.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 165/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.06.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 164/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.06.2014 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 162/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27.06.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 161/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27.06.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Uchwała nr L/601/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 156/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11.06.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 140/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.05.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 139/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.05.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Uchwała nr XLIX/591/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 131/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23.05.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 125/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16.05.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 124/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16.05.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 119/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 07.05.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 118/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 07.05.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 110/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.04.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu, zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 109/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.04.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Uchwała nr XLVIII/581/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Uchwała nr XLVIII/580/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.
zmiana:
Uchwałą nr XLIX/589/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 105/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24.04.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 93/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14.04.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 91/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.04.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 80/VI/2014 z dnia 01.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 79/VI/2014 z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 78/VI/2014 z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Zarządzenie Nr 73A/VI/2014 z dnia 21.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 51/VI/2014 z dnia 12.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 42/VI/2014 z dnia 03.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 40/VI/2014 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 39/VI/2014 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz

Uchwała nr XLVII/552/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała nr XLVI/540/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 22/VI/2014 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 21/VI/2014 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 17/VI/2014 z dnia 23.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 16/VI/2014 z dnia 23.01.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 4/VI/2014 z dnia 14.01.2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych

ZMIANY DO WPF:

Uchwała nr III/13/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Uchwała nr LIII/656/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Uchwała nr LI/616/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Uchwała nr L/602/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Uchwała nr XLIX/592/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Uchwała nr XLIX/590/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Uchwała nr XLVIII/582/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Uchwała nr XLVII/553/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Uchwała nr XLVI/541/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

UCHWALENIE BUDŻETU:


Uchwała Nr XLlV/496/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2014.
zmiany:
Uchwała
Nr XLV/515/14
Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/496/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2014.

UCHWALENIE WPF:

Uchwała Nr XLIV/495/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2014-2029.

PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2014 z dnia 15.11.2013 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029 z dnia 15.11.2013 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12.12.2013 r. dot. opinii powyższych  projektów uchwał.


WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Zarządzenie Nr 192/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.08.2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014

Zarządzenie Nr 193/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.08.2013 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014

Plik do pobrania:

Zarządzenie Nr 193/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.08.2013 r. - załączniki od nr 1 do nr 12

Zarządzenie Nr 193/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.08.2013 r. - załącznik nr 13

Zarządzenie Nr 193/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.08.2013 r. - załącznik nr 14

Zarządzenie Nr 193/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.08.2013 r. - załącznik nr 15

Zarządzenie Nr 193/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.08.2013 r. - załącznik nr 16 (grupa dochodów)

Zarządzenie Nr 193/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.08.2013 r. - załącznik nr 16 (grupa wydatków)


Ilość odsłon: 3405
Dokument wytworzył(a): Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-09-09 13:04
Ostatnia zmiana: 2015-07-16 13:40
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja uchwał zatwierdzających wykonanie budżetu.

Rejestr zmian - (26)
Data: 2015-07-16 13:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwał zatwierdzających wykonanie budżetu.
Data: 2015-06-19 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały RIO.
Data: 2015-06-08 10:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały RIO.
Data: 2015-06-02 10:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja prezentacji z wykonania budżetu.
Data: 2015-05-08 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za rok 2014.
Data: 2015-03-31 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza.
Data: 2015-01-22 11:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do WPF.
Data: 2015-01-22 11:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2014-12-08 14:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2014-10-17 08:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2014-09-25 14:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2014-09-16 12:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja prezentacji.
Data: 2014-09-05 13:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2014-08-29 15:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2014 r.
Data: 2014-08-26 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wykazu zmian w budżecie miasta.
Data: 2014-08-26 14:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2014-06-05 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wykazu zmian do budżetu i WPF.
Data: 2014-04-22 11:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu i WPF.
Data: 2014-02-13 14:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wykazu zmian.
Data: 2014-01-31 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2014-01-15 11:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwalonego WPF
Data: 2014-01-15 09:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały budżetowej.
Data: 2013-12-17 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2013-11-15 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja budżetu i WPF na 2014 rok.
Data: 2013-09-23 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie dat przy zarządzeniach PMZ.
Data: 2013-09-09 13:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wzorów materiałów planistycznych do pobrania.
Data: 2013-09-09 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator