Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 (projekt - konsultacje społeczne - uwagi i wnioski - rozpatrzenie uwag)
Prezydent Miasta Zgierza
i n f o r m u j e


Mieszkańców Gminy Miasto Zgierz
oraz Organizacje pozarządowe i społeczne działające na terenie miasta, iż

otwarte spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem
był projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko, odbyło się dnia 15 maja 2014 roku
o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza,
Plac Jana Pawła II 16.


    Uwagi i wnioski złożone podczas spotkania wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Zgierza przedstawione zostały na stronie podmiotowej BIP www.umz.zgierz.pl
    Z powyższymi uwagami i wnioskami oraz projektem ww. dokumentu można zapoznać się również w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16 pokój 222 w godzinach pracy Urzędu.

____________
Niniejsze ogłoszenie jest publikowane zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/267/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument List do mieszkańców2014-04-29 15:32 80.58 KB 
dokument Projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą2014-04-17 08:38 3173.5 KB 
dokument Obwieszczenie2014-04-28 11:04 262.8 KB 
dokument Opinia sanitarna2014-04-28 11:04 1264.47 KB 
dokument Opinia RDOŚ w Łodzi2014-04-28 11:04 275.4 KB 
dokument Zarządzenie PMZ2014-04-28 11:04 49.99 KB 
dokument Uwagi Koła Miejskiego PSL do Programu2014-05-07 11:07 361.6 KB 
dokument Uwagi Koła Miejskiego PSL do Programu2014-05-12 15:43 255.43 KB 
dokument Uwagi i wnioski mieszkańców2014-05-29 15:05 1439.92 KB 
dokument List do mieszkańców2014-05-29 16:08 81.75 KB 
dokument Plakat informacyjny2014-05-29 16:08 47.09 KB 
dokument Odpowiedzi na wnioski2014-05-29 16:08 456.23 KB 
dokument Stanowisko Marszałka Woj. Łódz.2014-06-27 16:07 134.49 KB 
dokument Stanowisko Wod-Kan2014-06-27 16:07 74.66 KB 
dokument Podtrzymanie wniosków - Koło Miejskie PSL2014-07-31 10:24 69.27 KB 
dokument Uwagi i wnioski mieszkańca2014-07-31 10:24 159.22 KB 
dokument Rozpatrzenie uwag i wniosków2014-08-01 15:52 549.78 KB 

Ilość odsłon: 3302
Dokument wytworzył(a): Anna Sobierajska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-09-10 12:00
Ostatnia zmiana: 2014-08-01 15:52
Zakres ostatniej zmiany: Rozpatrzenie uwag i wniosków.

Rejestr zmian - (17)
Data: 2014-08-01 15:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Rozpatrzenie uwag i wniosków.
Data: 2014-07-31 10:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uwag i wniosków.
Data: 2014-06-27 16:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja stanowisk.
Data: 2014-05-29 16:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na wnioski, listu oraz plakatu.
Data: 2014-05-29 15:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uwag i wniosków mieszkańców.
Data: 2014-05-12 15:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uwag Koła Miejskiego PSL z października 2013.
Data: 2014-05-07 11:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uwag.
Data: 2014-04-29 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja listu do mieszkańców.
Data: 2014-04-28 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu i zmiana w tytule.
Data: 2014-04-28 11:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja obwieszczenia PMZ, opinii sanitarnej i RDOŚ oraz informacji o konsultacjach społecznych.
Data: 2014-04-17 08:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą po korekcie.
Data: 2014-04-08 10:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Korekta strony pierwszej POŚ.
Data: 2014-04-03 12:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Dziennika Ustaw w treści obwieszczenia.
Data: 2014-03-31 10:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osoby podpisującej Obwieszczenie.
Data: 2014-03-21 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osoby wytwarzającej dokument.
Data: 2014-03-21 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Prognozy.
Data: 2013-09-25 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykreślenie terminu składania uwag.
Data: 2013-09-10 12:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator