Grażyna Bożena Mela - Skarbnik Miasta Zgierza
 


objęcie stanowiska: 01.01.2019 r.
na podstawie uchwały Nr III/33/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zgierza


     Kontakt:

     pokój 105 (pl. Jana Pawła II 16)
     tel. 42 7143 120
     e-mail: gmela@umz.zgierz.pl

 


Do zadań Skarbnika w szczególności należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli w tym:
   a. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
   b. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i  finansowych;
4) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Miasta;
5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
6) nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu Miasta oraz sprawozdania z jego wykonania;
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Prezydenta.

Sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

1) Wydział Finansowo - Budżetowy
2) Wydział Księgowości
3) Stanowisko ds. egzekucji


Ilość odsłon: 17250
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-12 14:51
Ostatnia zmiana: 2019-02-07 16:19
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie.

Rejestr zmian - (30)
Data: 2019-02-07 16:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2019-02-07 16:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2019-02-07 16:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2019-02-07 16:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie zdjęcia.
Data: 2019-02-07 16:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie zdjęcia.
Data: 2019-02-05 16:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2019-01-02 09:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Powołanie Skarbnika z dniem 01.01.2019 r.
Data: 2015-06-02 10:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie danych teleadresowych.
Data: 2015-06-02 10:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta.
Data: 2015-06-01 09:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta.
Data: 2015-05-29 10:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Odwołanie i powołanie Skarbnika Miasta.
Data: 2015-02-03 13:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-02-03 13:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2014-12-04 14:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie literówki.
Data: 2014-08-26 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-02-28 18:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-01-02 11:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie danych Z-cy Skarbnika.
Data: 2013-10-17 10:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kompetencji i zakresu zadań.
Data: 2013-07-26 14:07Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja danych dotyczących powołania Skarbnika Miasta Zgierza p. Roberta Bartłomieja Zwierzyńskiego.
Data: 2013-07-26 14:02Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja danych dotyczących zakończenia funkcji Skarbnika Miasta Zgierza przez p. Dorotę Kubiak
Data: 2013-03-11 13:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2012-10-04 15:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2008-11-26 09:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2008-11-24 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tabeli.
Data: 2008-11-24 10:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tabeli.
Data: 2008-11-24 10:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie kontaktu e-mail.
Data: 2008-11-24 09:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu oraz dodanie zdjęcia.
Data: 2008-04-30 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osobowa na stanowisku Skarbnika Miasta.
Data: 2007-12-20 12:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2007-06-12 15:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tekstu.
Data: 2007-06-12 14:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator