Zakres kontroli: kontrola doraźna realizacji projektu realizowanego w ramach ZPORR "Realizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza" (styczeń 2007)

Temat kontroli

Kontrola przeprowadzona w zakresie:
- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową jego dofinansowania,
- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,
- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów jako załączników do wniosków o płatność (zgodność kopii z oryginałami),
- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wniosku o płatność,w szczególności faktu ich poniesienia i dostarczenia współfinansowanych dostaw, robót i usług,
-  sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach ZPORR,
- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu.

Termin kontroli

od 12 stycznia 2007 r. do 18 stycznia 2007 r.

Jednostka kontrolująca

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


Ilość odsłon: 1731
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-04-04 12:36
Ostatnia zmiana: 2008-04-07 09:16
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana formatowania tekstu.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2008-04-07 09:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tekstu.
Data: 2008-04-04 12:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tekstu.
Data: 2008-04-04 12:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator