Projekty uchwał przekazane pod obrady XLIV sesji RMZ
19 grudnia 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029,

  b) uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2014 r.,

  c) zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2014,

  d) zmiany uchwały Nr XLII/464/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Zgierza na lata 2013-2015,

  e) zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  f) opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Zgierz,

  g) wyborów Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,

  h) wstąpienia w skład Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu,

  i) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1024
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-12-12 15:59
Ostatnia zmiana: 2013-12-18 12:05
Zakres ostatniej zmiany: Poprawienie odnośnika.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2013-12-18 12:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika.
Data: 2013-12-13 13:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-12-12 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator