Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zmiany ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
W związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827), Rada Miasta Zgierza wyraża sprzeciw wobec organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach poza godzinami pracy przedszkola. W większości przypadków oznacza to, że zajęcia dodatkowe mogą odbywać się dopiero po godzinie 17.00, co jest niedopuszczalne.

Każdy bowiem przedszkolak powinien mieć zapewniony dostęp do wszystkich zajęć dodatkowych pod hasłem „równe szanse dla wszystkich dzieci”. Również czas realizacji tych zajęć powinien być dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym, w warunkach i czasie sprzyjającym jego właściwemu rozwojowi.

Jest to temat niezwykle pilny i wymagający natychmiastowych zmian.

Rada Miasta Zgierza z niepokojem obserwuje zmienne działania w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie wychowania przedszkolnego i stanowczo zwraca uwagę, iż zadanie własne, jakim jest opieka przedszkolna, powinno być „subwencjonowane”, a nie „dotowane”.

Jednocześnie Rada Miasta Zgierza oczekuje od władz Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko reagowania na zgłaszane przez samorząd praktyczne wnioski, wynikające z bieżącego prowadzenia zadań oświatowych, ale również pogłębionej refleksji nad stanem polskiej oświaty oraz długofalowymi celami polskiego systemu edukacyjnego.


Ilość odsłon: 952
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-01-03 15:38
Ostatnia zmiana: 2014-01-03 15:38
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2014-01-03 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator