Interpelacje i zapytania - rok 2014

Z dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

VII KADENCJA
30-12 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. zmiany organizacji ruchu przy ul. Struga i Miroszewskiej
interpelacja odpowiedź
30-12 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. obwodnicy S-14
interpelacja -
30-12 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. kontrolerów MUK
interpelacja odpowiedź
30-12 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. spółek z udziałem miasta
interpelacja odpowiedź
30-12 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. zmiany lokalizacji przystanków przy ul. Parzęczewskiej
interpelacja odpowiedź
30-12 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. remontu chodnika i nawierzchni ul. Kamiennej
interpelacja odpowiedź
30-12 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. poprawy bezpieczeństwa dzieci, uczęszczających do żłobka
interpelacja odpowiedź
04-12 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. postępowania na ustalenie lokalizacji celu publicznego
interpelacja odpowiedź
04-12 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. kursów tramwajów linii 16 i 46 na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
VI KADENCJA
12-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. dostosowania kursów autobusu linii nr 3A
interpelacja odpowiedź
12-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. usunięcia usterek w szatniach sali gimnastycznej SP12
interpelacja odpowiedź
30-10 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. wyjaśnienia kwestii opisanych w artykule "Opowieści z przymrużeniem oka"
interpelacja odpowiedź
30-10 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. uprzątnięcia zalegającego piasku na jezdniach
interpelacja odpowiedź
30-10 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. rozsyłania listów gratulacyjnych do mieszkańców
interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wiaty przystankowej na pl. Kilińskiego
interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uporządkowania terenu przed MP7
interpelacja odpowiedź
30-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wynagrodzenia za roznoszenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
interpelacja odpowiedź
07-10 Justyna Zielińska
Radna RMZ
dot. stanowiska w sprawie środowiska artystycznego
interpelacja odpowiedź
01-10 Rada Osiedla Chełmy -Adelmówek dot. wniosków przedstawionych przez mieszkańców Osiedla
interpelacja odpowiedź
01-10 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. projektu Wod-Kan Zgierz "Wieloletni plan rozwoju..."
interpelacja odpowiedź
01-10 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia piasku z ul. Długiej przy ul. Cezaka
interpelacja odpowiedź
01-10 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. oświetlenia na terenie Miasta Tkaczy
interpelacja odpowiedź
01-10 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. pozyskania sponsorów na organizację "Święta Miasta"
interpelacja odpowiedź
01-10 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. zadłużenia Spółki MPGK
interpelacja odpowiedź
01-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot.
- posadowienia wiaty na przystanku tramwajowym;
- termomodernizacji budynku SLO i Gim1;
- modernizacji nawierzchni ulic;
- rozbudowy SP10;
- odnowienia parkanu i bramy wejściowej cmentarza przy ul. P. Skargi;
- kanalizacji sanitarnej w ul. Ozorkowskiej;
- kosztów wydawania publikacji UMZ
interpelacja odpowiedź
01-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. rozbudowy SP10
interpelacja odpowiedź
01-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. gospodarki odpadami komunalnymi
interpelacja odpowiedź
01-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wykazu szkoleń, na które zostali oddelegowani pracownicy UMZ
interpelacja odpowiedź
01-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. umów zleceń zawartych z pracownikami UMZ
interpelacja odpowiedź
01-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. remontu drogi - ul. Witkacego
interpelacja odpowiedź
01-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wypadku z udziałem dziecka w parku miejskim
interpelacja odpowiedź
01-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. uzyskiwanych dochodów z mandatów i grzywien
interpelacja odpowiedź
01-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. uzyskiwanych dochodów z tzw. "funduszu kapslowego" interpelacja odpowiedź
26-09 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. utworzenia zimowego placu zabaw w parku miejskim
interpelacja odpowiedź
26-09 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. wyceny kosztów budowy wjazdu do SP4
interpelacja odpowiedź
26-09 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. termomodernizacji placówek oświatowych
interpelacja odpowiedź
01-09 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. nasadzeń zieleni na działce miejskiej u zbiegu ulic Piątkowskiej i al. Armii Krajowej
interpelacja odpowiedź
21-08 Zarząd Osiedla 650-lecia dot. wysokich opłat za zużycie wody
interpelacja odpowiedź
21-08 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. natężenia ruchu na ul. Gałczyńskiego
interpelacja odpowiedź
21-08 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. powołania dyrektora SP 11
interpelacja odpowiedź
21-08 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. kosztów i zasadności delegacji służbowych Prezydenta
interpelacja odpowiedź
21-08 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot.ustawienia wiaty przy ul. Parzęczewskiej
interpelacja odpowiedź
21-08 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. ścieżki rowerowej przy ul. Staffa i ul. Tuwima
interpelacja odpowiedź
21-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wysokości kosztów organizacji konsultacji społecznych
interpelacja odpowiedź
21-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. dofinansowań do dokształcania w formie studiów dla pracowników
interpelacja odpowiedź
21-08 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- miejsca parkingowego przy przychodni;
- oznakowania ścieżki rowerowej;
- liczby pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w placówkach oświatowych;
- przygotowania oddziałów przedszkolnych;
- liczby nowopowstałych placów zabaw
interpelacja odpowiedź
21-08 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. uprzątnięcia ulicy Nowiny
interpelacja odpowiedź
21-08 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. przestawienia słupów energetycznych na ul. Nowiny
interpelacja odpowiedź
21-08 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. przejazdu kolejowego przy ul. Bazylijskiej
interpelacja odpowiedź
21-08 Katarzyna Kupis-Wojciechowska
Radna RMZ
dot. naprawienia  wjazdu na os. stary Kurak
interpelacja odpowiedź
20-08 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. stanu tech. budynku przy ul. Sikorskiego
interpelacja odpowiedź
01-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. nowo oddanego do użytku bloku na oś. Sikorskiego
interpelacja odpowiedź
26-06 Rada Osiedla Proboszczewice-Lućmierz dot. wymiany bramki do piłki nożnej na ul. Podleśnej 1
interpelacja odpowiedź
26-06 Rada Osiedla Nowe Miasto dot. skarg mieszkańców Placu Kilińskiego na zakłócanie porządku i zanieczyszczenie terenu
interpelacja odpowiedź
26-06 Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. przycięcia brzóz na ulicy Zagajnikowej
interpelacja odpowiedź
26-06 Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. uporządkowania terenu za torami kolejowymi od ulicy Rudnickiej
interpelacja odpowiedź
26-06 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot.
- podania kosztów obchodów Dnia Dziecka oraz Święta Miasta;
- zmian w Radach Nadzorczych spółek miejskich
interpelacja odpowiedź
26-06 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot.
- załatania dziur na ul. Grudzińskiej;
- wysypania tłuczniem ul. Romantycznej;
- uprzątnięcia chodnika na ul. Ozorkowskiej;
- dokupienia urządzeń na plac zabaw;
- artykułu w "Zgierskim informatorze";
- przejścia po skarpie przy stacji kolejowej Zgierz Północ.
interpelacja odpowiedź
26-06 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot.naprawy nawierzchni ul. Kamiennej
interpelacja odpowiedź
26-06 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia terenu przy ul. Boya-Żeleńskiego i Parzęczewskiej
interpelacja odpowiedź
26-06 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. prac prowadzonych na Placu Kilińskiego
interpelacja odpowiedź
26-06 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. zwolnień pracowników w placówkach oświatowych
interpelacja odpowiedź
26-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zmiany terminu uroczystości w USC
interpelacja odpowiedź
26-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zakładów pracy działających na terenie Parku Przemysłowego Boruta
interpelacja odpowiedź
26-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zmian personalnych w spółkach miejskich
interpelacja odpowiedź
26-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.programu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia
interpelacja odpowiedź
26-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. interwencji w sprawie dzikich zwierząt na terenach zamieszkałych
interpelacja odpowiedź
26-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. liczby  planowanych supermarketów na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
26-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. mieszkania dla  rodziny wielodzietnej
interpelacja odpowiedź
26-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
interpelacja odpowiedź
05-06 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot.naprawy chodnika przy ul. Spacerowej
interpelacja -
05-06 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. liczby sponsorów "Święta Miasta"
interpelacja odpowiedź
05-06 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. informacji dla mieszkańców w zakresie zmian w obwodach głosowania
interpelacja odpowiedź
05-06 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. kosztów organizacji Dnia Dziecka
interpelacja odpowiedź
05-06 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. obecności Prezydenta Miasta na sesji w dniu 29.05.br.
interpelacja odpowiedź
05-06 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. nawierzchni w Parku Miejskim
interpelacja odpowiedź
05-06 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. zadłużenia Spółki MPGK Sp. z o.o. względem innej firmy
interpelacja odpowiedź
05-06 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot.obsługi prawnej MUK
interpelacja odpowiedź
05-06 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot.wykazu delegacji  Prezydenta Miasta w 2014 r.
interpelacja odpowiedź
05-06 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. zakupu ławek do sali historycznej w GIM2
interpelacja odpowiedź
02-06 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. przesunięcia środków budżetowych na remont elewacji SP1
interpelacja odpowiedź
27-05 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. remontu chodnika przy ul. Dubois i ul. Rembowskiego
interpelacja odpowiedź
29-05 Zarząd Osiedla 650-lecia dot.oznakowania ścieżki rowerowej
interpelacja odpowiedź
29-05 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. sprawdzenia jakości kruszywa zamawianego przez Urząd
interpelacja odpowiedź
29-05 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ozorkowskiej
interpelacja odpowiedź
29-05 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. zmiany na stanowisku Prezesa MPGK Sp. z o.o.
interpelacja odpowiedź
29-05 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. kosztów organizacji Święta Miasta Zgierza interpelacja odpowiedź
29-05 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. dostępu do drogi - ul. M. Kubasińskiej
interpelacja odpowiedź
29-05 Bożena Palmowska
Radny RMZ
dot. rekrutacji do przedszkoli
interpelacja odpowiedź
29-05 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. kosztów organizacji Święta Miasta Zgierza
interpelacja odpowiedź
29-05 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. kosztów organizacji "Kaziuków Zgierskich" w latach 2010-2014
interpelacja odpowiedź
29-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości...
interpelacja odpowiedź
29-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. konserwacji małej architektury na pl. Kilińskiego
interpelacja odpowiedź
29-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. miejsca handlowego na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Dąbrowskiego
interpelacja odpowiedź
29-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. instalacji zdroju wody pitnej w Parku Miejskim
interpelacja odpowiedź
29-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. toalety na terenie cmentarza przy ul. Konstantynowskiej
interpelacja odpowiedź
29-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. spójnych zasad w zakresie umieszczania reklam w centrum miasta
interpelacja odpowiedź
29-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zabezpieczenia budynku przy ul. Długiej 126 przed ponownym zalaniem
interpelacja odpowiedź
24-04 Rada Osiedla Chełmy-Adlemówek dot. modernizacji przejazdu kolejowego przy ul. Sosnowej
interpelacja odpowiedź
24-04 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. remontu ul. Dygasińskiego i Czerwieńskiego
interpelacja odpowiedź
24-04 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. wprowadzenia zmiany w budżecie miasta
interpelacja odpowiedź
24-04 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. Gminnego Programu Ochrony Środowiska
interpelacja odpowiedź
24-04 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. kwoty pobranej przez komornika w związku z postępowaniem sądowym
interpelacja odpowiedź
24-04 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. podania kosztów występu "Dody" w ramach obchodów Święta Miasta
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. pustostanów przy ul. Długiej 39
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. remontu chodnika na osiedlu Kurak
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zablokowanej przez samochody ul. Leśmiana
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wprowadzenia biletów czasowych
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 13
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wydatków z funduszu reprezentacyjnego
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kosztów utrzymania boisk "Orlik"
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. sytuacji mieszkaniowej mieszkanki Zgierza
interpelacja odpowiedź
24-04 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej
interpelacja odpowiedź
24-04 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. naprawy nawierzchni ulicy Rozrywkowej
interpelacja odpowiedź
24-04 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. dostępu do drogi publicznej (ul. M. Kubasińskiej)
interpelacja odpowiedź
28-03 Rada Osiedla Piaskowice Aniołów dot. realizacji wniosków mieszkańców interpelacja odpowiedź
28-03 Rada Osiedla Piaskowice Aniołów dot. realizacji wniosków mieszkańców interpelacja odpowiedź
28-03 Rada Osiedla 650-lecia dot. realizacji wniosków mieszkańców
interpelacja odpowiedź
28-03 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. uchwalenia Studium w zakresie powstania ulicy Walecznych
interpelacja odpowiedź
28-03 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
interpelacja odpowiedź
28-03 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. budowy odwodnienia ulicy Witosa/Ozorkowskiej
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. programu "Zgierz dla Rodziny"
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. liczby dzieci zapisanych do oddziału "0" w SP10
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. prac przy budowie kanalizacji w ulicy Ozorkowskiej/Witosa
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. postawienia wiaty na przystanku tramwajowym
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zakończenia postępowania w sprawie zawalenia dachu nad salą gimnastyczną w SP10
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. projektu "Galeria Zgierska"
interpelacja odpowiedź
28-03 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. naprawy urządzeń oświetlających kościół farny
interpelacja odpowiedź
28-03 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. wydawnictwa sygnowanego przez Prezydenta Miasta pn. "Raport o stanie miasta"
interpelacja odpowiedź
28-03 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Szczawińskiej
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia parkingu
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. emitowania  sygnału na przejeździe kolejowym
interpelacja odpowiedź
28-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. usunięcia podkładów betonowych z demontowanego toru kolejowego
interpelacja odpowiedź
28-03 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. dojazdu do myjni przy Parku Miejskim
interpelacja odpowiedź
28-03 Klub Radnych Jerzego Sokoła
dot. zmian kadrowych w UMZ
interpelacja odpowiedź
28-03 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. postępowania karnego prowadzonego wobec Prezydenta
interpelacja odpowiedź
28-03 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, - oznakowania ścieżek rowerowych,
- montażu słupków odgraniczających,
- montażu oświetlenia ulicznego,
- naprawy nawierzchni ulic,
- liczby osób niepełnosprawnych pracujących w miejskich jedn.,
- zabezpieczenia środków w budżecie na pomoce dydaktyczne
interpelacja odpowiedź
28-03 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. budowy ul. Witosa
interpelacja odpowiedź
28-03 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. reorganizacji UMZ
interpelacja odpowiedź
28-03 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. propozycji rozwiązania stosunku pracy z I Z-cą PMZ
interpelacja odpowiedź
28-03 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. sytuacji bezdomnego
interpelacja odpowiedź
28-03 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. pisma mieszkanki w sprawie komunikacji miejskiej
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. prac nad przygotowaniem Studium oraz Programu Ochrony Środowiska
interpelacja odpowiedź
27-02 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. montażu wiaty na przystanku przy ul. Musierowicza
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. zamówienia publicznego w zakresie transportu zbiorowego
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. nowych drukarek oraz reorganizacji w UMZ
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. naprawy wiat przystankowych
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. kontrolerów zatrudnionych w MUK
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. postawienia barierek na pl. Kilińskiego oraz oznakowania ul. 1 Maja
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. subwencji oświatowej
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. liczby dzieci w przedszkolach
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. termomodernizacji budynków placówek oświatowych
interpelacja odpowiedź
27-02 Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. dotacji przyznanych na sport w mieście oraz zadań inwestycyjnych na infrastrukturę sportową
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. oznakowania ulicy na terenie osiedla
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. postępowania w zakresie przyczyn zawalenia się dachu w SP10
interpelacja odpowiedź
27-02 Klub Radnych PO dot. dostępu do drogi publicznej
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. problemów mieszkańców Osiedla
interpelacja odpowiedź
27-02 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. budowy parkingu przy cmentarzu
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zajęcia pasa drogowego na postawienie pojemników na zbiórkę odzieży
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wiaduktu kolejowego na ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. podsumowania funkcjonowania systemu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. ujednolicenia nośników reklamowych na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. sposobu utylizacji piasku po zimowym sprzątaniu ulic
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uszkodzenia barierek przy Al. Armii Krajowej
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kar nakładanych przez MUK za przejazd bez ważnego biletu
interpelacja odpowiedź
27-02 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. podziału środków finansowych na kulturę fizyczną
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów
dot. remontów mostów na terenie Osiedla
interpelacja odpowiedź
16-01 Klub Radnych PO dot. dostępu do drogi publicznej
interpelacja odpowiedź
16-01 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. zestawienia organizowanych imprez w latach 2011-2013 interpelacja odpowiedź
16-01 Katarzyna Kupis - Wojciechowska
Radna RMZ
dot. wysokości kwot przeznaczonych na remonty w MZPR
interpelacja odpowiedź
16-01 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. wysokości kwot przeznaczonych na remonty w placówkach oświatowych
interpelacja odpowiedź
16-01 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. zaleceń RIO w zakresie budżetu przeznaczonego na oświatę
interpelacja odpowiedź
16-01 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. remontu SP1
interpelacja odpowiedź
16-01 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
- zamontowania słupków odgradzających;
- oznakowania ścieżki rowerowej;
- zagospodarowania terenu za szpitalem;
- zamontowania oświetlenia ulicznego
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. określenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Galeria Zgierz"
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. realizacji i kosztów zadań zleconych Spółce Wodkan
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zorganizowania wspólnej sesji Rady Miasta i Rady Powiatu
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stawki podatku od nieruchomości (budynki pozostałe)
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zwiększenia liczby przejść dla pieszych i progów zwalniających
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. ustawiania pojemników na używaną odzież w pasach drogowych
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. działalności Spółki MPGK
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. budowy kanalizacji sanitarno-deszczowej w okolicach ul. Ozorowskiej
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. działania świetlic środowiskowych
interpelacja odpowiedź
16-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. możliwości odpracowania długów przez mieszkańców zalegających z opłatami
interpelacja odpowiedź
16-01 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. terminu powstania gazety lokalnej
interpelacja odpowiedź
16-01 Zarząd Osiedla Rudunki
dot. zmiany centrali telefonicznej w MZPR
interpelacja odpowiedź
16-01 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. częściowego zwrotu dofinansowania do inwestycji w SP12
interpelacja odpowiedź
16-01 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. realizacji inwestycji przy Parku Miejskim
interpelacja odpowiedź
16-01 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. przeprowadzonej likwidacji ITZ
interpelacja odpowiedź
16-01 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. utworzenia na rok 2015 budżetu obywatelskiego
interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 2910
Dokument wytworzył(a): Radni RMZ, Prezydent MZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-02-03 15:07
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:59
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (14)
Data: 2019-09-12 08:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2015-03-26 12:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośników przy interpelacji Radnego T. Kupisa z dnia 30.12.2014 r.
Data: 2015-02-18 17:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na interpelację nr 9.
Data: 2015-01-23 12:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z miesiąca grudnia.
Data: 2014-12-19 11:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z II sesji VII kadencji.
Data: 2014-11-28 13:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi z miesiąca listopada.
Data: 2014-11-19 12:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z 30.10. oraz 12.11.br.
Data: 2014-10-27 10:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji radnych z miesiąca września i października.
Data: 2014-09-08 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z miesiąca sierpnia.
Data: 2014-08-07 15:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z miesiąca czerwca.
Data: 2014-06-20 16:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji za miesiąc maj i czerwiec.
Data: 2014-05-27 13:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2014-04-18 12:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z miesiąca marca.
Data: 2014-03-21 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z poprzedniego miesiąca.
Data: 2014-02-03 15:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator