Plan dla rejonu ulic 1 Maja, Łąkowej, Łódzkiej
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dotyczącej terenu położonego w Zgierzu w rejonie jednostek oznaczonych w planie ogólnym symbolami „G5 KS”, „G4 MW”, „26 Kzt,o”, położonego w obrębie ulic: ulicy 1 Maja, ulicy Łąkowej, ulicy Łódzkiej, przyjęta uchwałą Nr XL/420/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 marca 2002 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 150  z dnia 29 czerwca 2002 r., poz. 2199), zmieniona uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLII/445/2002 z dnia 23 maja 2002 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 150 z dnia 29 czerwca 2002 r., poz. 2001);

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Plan - część opisowa2014-03-14 12:48 99.59 KB 
dokument Plan - część opisowa (zmiany)2014-03-14 12:48 60.07 KB 
dokument Plan - część graficzna2014-03-14 12:48 8565.96 KB 

Ilość odsłon: 1404
Dokument wytworzył(a): Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-03-14 12:48
Ostatnia zmiana: 2014-03-14 12:48
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2014-03-14 12:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator