Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające protest przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej

Rada Miasta Zgierza VI Kadencji, mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży naszego miasta, z niepokojem obserwuje rokrocznie powtarzającą się sytuację, kiedy to kwota subwencji oświatowej wyliczanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie wystarcza na pokrycie płac i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

Zmiany w Karcie Nauczyciela i w ustawie o systemie oświaty skutkują ciągłym wzrostem zadań edukacyjnych, co powoduje, że samorząd corocznie przeznacza na oświatę coraz większe środki z dochodów własnych.

Kwota subwencji w roku 2010 wynosiła 24.324.997,00 złotych – wykonanie wydatków 30.335.396,00 złotych. W roku 2011 subwencja wynosiła 25.209.997,00 złotych, a wydatki na oświatę – 31.517.136,43 złotych. W roku 2012 subwencja wyliczona została na poziomie 26.822.662,00 złotych, a wydatki oświatowe to kwota 32.205.790,08 złotych. W roku 2013 kwota subwencji wynosiła 26.916.777,00 złotych, a wydatki oświatowe to kwota 34.708.851,49 złotych.

W odniesieniu do przedstawionej sytuacji, Rada Miasta Zgierza stanowczo sprzeciwia się, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, nie przekazując odpowiednich środków finansowych, przerzucały na barki samorządów dodatkowe zadania oświatowe (takie jak np. zmniejszenie odpłatności za przedszkole do 1 zł, zmiana wymagań dotycząca nauczania informatyki – 1 uczeń przy 1 komputerze, zmiana liczebności oddziałów do 25 uczniów).

Na podst. uchwały nr XLVIII/588/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Ilość odsłon: 905
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-06-05 15:10
Ostatnia zmiana: 2014-06-05 15:10
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2014-06-05 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator