Budżet Miasta Zgierza - rok 2015
SPRAWOZDANIA i WYKONANIE BUDŻETU:

Uchwała nr XXIII/271/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Uchwała nr XXIII/270/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2015 r.

Uchwała nr XXIII/269/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r.

Uchwała nr I/48/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2015 rok.

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2015

Informacja z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

Uchwała nr I/143/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 września 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za I półrocze 2015 r.

ZMIANY DO WPF:

Uchwała nr XV/211/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2015-2029.

Uchwała nr XIV/192/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2015-2029.

Uchwała nr XIII/166/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2015-2029.

Uchwała nr XII/141/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2015-2029.

Uchwała nr XI/129/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.

Uchwała nr X/111/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.

Uchwała nr VIII/90/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
Uchwała nr VII/80/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029
zmiana:
Uchwała nr VIII/88/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała nr VI/57/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029

Uchwała nr V/41/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029

ZMIANY DO BUDŻETU:

Zarządzenie Nr 471/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 470/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 469/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 467/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 466/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała nr XV/210/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 443/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 442/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zarządzenie Nr 440/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 07.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 418/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 417/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 415/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Uchwała nr XIV/191/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych, zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Zarządzenie Nr 394/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 393/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miasti

Zarządzenie Nr 379/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 378/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Uchwała nr XIII/165/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 375/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 374/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 369/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 348/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 347/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 325/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 324/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

Uchwała nr XII/140/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 293/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 292/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 281/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 08.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 271/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 270/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Uchwała nr XI/128/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 244/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 243/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.07.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

Zarządzenie Nr 234/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 233/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.07.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

Zarządzenie Nr 223/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 222/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Uchwała nr X/110/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 202/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 201/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 182/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 181/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 169/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Uchwała nr VIII/89/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.

Uchwała nr VIII/87/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 150/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 149/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Zarządzenie Nr 135/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 08.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 112/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 06.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 109/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 108/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych , zadań zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Uchwała nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
zmiana:
Uchwała nr VIII/87/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 92/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 91/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
zmiana do zarządzenia PMZ

Zarządzenie Nr 74/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 

Zarządzenie Nr 73/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Uchwała nr VI/56/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
zmieniona
uchwałą nr VII/78/15 Rady Miasta Zgierza

Zarządzenie Nr 46/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 45/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Uchwała Nr V/40/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.

Zarządzenie Nr 31/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 06.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 30/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 06.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 20/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 02.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Zarządzenie Nr 18/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

PLANY FINANSOWE:

Zarządzenie Nr 39/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

Zarządzenie Nr 38/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19.02.2015 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2015

UCHWALENIE BUDŻETU:

Budżet miasta Zgierza na rok 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2029

PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2015 z dnia 14.11.2014 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 21.01.2015 r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029 z dnia 14.11.2013 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 21.01.2015 r.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Projekt budżetu wraz z projektem WPF miasta Zgierza na lata 2015 - 2029 - prezentacja


WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Zarządzenie Nr 215a/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.08.2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2015
zmiany:
Zarządzenie Nr 231/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.09.2014 r.

Zarządzenie Nr 207/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26.08.2014 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2015 rok 

Załączniki do zarządzenie Nr 207/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26.08.2014 r. (załączniki w formacie .xls)Ilość odsłon: 2904
Dokument wytworzył(a): Skarbnik Miasta
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-09-05 13:02
Ostatnia zmiana: 2016-08-23 12:39
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja uchwał z wykonania budżetu.

Rejestr zmian - (22)
Data: 2016-08-23 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwał z wykonania budżetu.
Data: 2016-06-03 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2016-05-27 15:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za 2015 rok
Data: 2016-04-01 17:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Data: 2016-02-04 15:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie dat w opisie zarządzeń.
Data: 2016-01-28 09:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2015-12-10 11:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2015-12-08 14:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu i WPF.
Data: 2015-09-22 11:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały RIO.
Data: 2015-08-28 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Data: 2015-07-16 13:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zmian do budżetu i WPF.
Data: 2015-05-21 12:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2015-02-25 12:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja planów finansowych.
Data: 2015-02-25 12:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zmian do budżetu.
Data: 2015-02-05 14:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii.
Data: 2015-02-05 14:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja budżetu na rok 2015.
Data: 2015-01-27 14:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek.
Data: 2015-01-13 10:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja prezentacji.
Data: 2014-11-17 16:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu budżetu miasta na rok 2015.
Data: 2014-09-25 13:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zarządzenia Nr 215a/VI/2014.
Data: 2014-09-09 10:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie numeru zarządzenia.
Data: 2014-09-08 09:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja załączników do zarządzenia w formacie .xls.
Data: 2014-09-05 13:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator