Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
odbywa się do dnia 17 października 2014 r. do godz. 16.00 - p. 111, I piętro

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ilość odsłon: 1033
Dokument wytworzył(a): Jolanta Gotkowska, Państwowa Komisja Wyborcza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-09-30 16:11
Ostatnia zmiana: 2014-09-30 16:11
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2014-09-30 16:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator