Informacje dla osób niepełnosprawnych i osób starszych (pełnomocnictwa, głosowanie korespondencyjne)
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (prawo do informacji, zasady głosowania korespondencyjnego)

Ważne terminy:
  1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października 2014 r.
  2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
  3. Termin złożenia Prezydentowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
  4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza

Lokale obwodowych komisji wyborczych:
  • dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (Nr 2, Nr 8, Nr 11, Nr 12, Nr 18, Nr 21, Nr 22, Nr 23, Nr 30, Nr 33, Nr 34, Nr 35, Nr 36)
  • do celów głosowania korespondencyjnego (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 12, Nr 14, Nr 16, Nr 18, Nr 20, Nr 22, Nr 23, Nr 25, Nr 28, Nr 29, Nr 30, Nr 31, Nr 33, Nr 35)

PEŁNOMOCNICTWO

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W powyższych sprawach informacji udzielają:

- Danuta Kurowska - tel. 42 714 31 30

- Aldona Swiderska - tel. 42 714 31 32

- Anna Wrzesińska - tel. 42 714 31 36


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Pełnomocnictwo - wzór wniosku2014-10-09 15:44 152.07 KB 
dokument Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa2014-10-09 15:44 146.62 KB 
dokument Głosowanie korespondencyjne - wzór zgłoszenia2014-10-09 15:44 190.6 KB 
dokument Głosowanie korespondencyjne - wzór zgłoszenia2014-10-09 15:44 35.5 KB 

Ilość odsłon: 1140
Dokument wytworzył(a): Państwowa Komisja Wyborcza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-10-09 15:44
Ostatnia zmiana: 2014-10-09 15:45
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana działu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2014-10-09 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2014-10-09 15:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator